Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FALLEK WILHELM

  ur. 1888 w Łodzi, zm. 1941 w Brodach,krytyk lit., publicysta. Po studiach na UJ pracowałod 1915 j a k o nauczyciel języka pol. w łódzkich gimnazjach;od 1937 był członkiem komitetu redakcyjnego „Prac Polonistycznych",a od 1939 kierownikiem szkoły powsz. w Brodach;zamordowany przez gestapo.

  W dorobku F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZERSTWO

  Podrobienie, sporządzenie lub zniszczenieczegoś w celu wprowadzenia w błąd lub wyrządzeniaszkody; może być przestępstwem mieszanym, czyli karanymprzez władzę kośc. i państw.; w prawie kan. wyróżnia się f.dokumentu, f. w prośbie o uzyskanie reskryptu kościelnego,f. w —» denuncjacji o popełnienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALLICZNE KULTY

  (gr. fallos męski narząd płciowy),specyficzna odmiana kultu przyrody, w którym oddaje sięcześć siłom lub bóstwom płodności i urodzaju, symbolizowanymprzez męski narząd płciowy; spotykane u ludów rolniczychi myśliwskich, szczególnie w wielu kulturach wyższych,obok charakteru magicznego, zapewniającego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMA

  (łac. formuła fama feri wieść niesie), w religiirzym. uosobienie wieści (pogłoski); jej plastyczne przedstawienieprzez Wergiliusza (Aen. IV 173-188) wpłynęło decydującona późniejsze przedstawienia poetyckie (Horacy,Carm. II 2,7-24; Owidiusz, Metam. XII 39-63; Waleriusz Flakkus, Argon. II 116-122).

  F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALLIZE JOHANN OLAV bp.

  ur. 9 X I 1844 w Harlingenk. Wiltz (pn. Luksemburg), zm. 23 X 1933 w Luksemburgu,misjonarz w Norwegii.

  Po studiach teol. w pap. Kolegium Niem.-Węg. w Rzymieprzyjął 1871 święcenia kapł.; mianowany 1887 prefektemapost. Norwegii, po otrzymaniu sakry biskupiej był 1892-1921pierwszym wikariuszem apost. Norwegii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKOWSKA JADWIGA

  ur. 30 X 1889 w Twerze,zm. 7 VIII 1944 w Warszawie, fizyk, pedagog, współzałożycielka—» harcerstwa w Polsce.

  Od 1908 studiowała fizykę na uniw. we Lwowie, uczestniczącw konspiracyjnym ruchu niepodległościowym (członekZarzewia, organizacji wojskowej Armia Pol.); współpracowałaz —> Eleusis; 1911...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMAGUSTA

  Gr. Ammochostos, tur. Magosa, dawnebpstwo we wsch. części Cypru.

  F. założył w III w. prz.Chr. król egip. Ptolomeusz IIFiladelf pod nazwą Arsinoe (od imienia jego siostry); 1191podczas III wyprawy krzyżowej zdobył ją król ang. RyszardLwie Serce; wówczas powstało tu j e d n o z 4 łac. bpstw nawyspie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALL RIVER

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Massachusetts)eryg. 12 I I I 1904, sufr. Bostonu; jej organizatorembyl bp William Stang (1904-07); w diec. F. istnieją liczne parafien a r . , m.in. 5 pol. (w 3 są również pol. szkoły) obsługiwanychgłównie przez franciszkanów konwentualnych;

  diecezjazajmuje 3107 km2 i liczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKOWSKI CZESŁAW bp.

  ur. 28 XI 1887 w Warszawie,zm. 25 V I I I 1969 w Łomży, teolog i historyk Kościoła.

  Studiował teologię 1904-08 w Akademii Duch. w Petersburgu,a od 1908 w Innsbrucku, gdzie 1910 przyjął święceniakapł. i 1913 uzyskał doktorat; wykładał (do 1917) homiletykę,historię Kościoła i literaturę pol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIA a DEO INSTITUTA

  Motu proprio p a p . JanaPawia II z 9 V 1981 powołujące do istnienia Pap. Radę doSpraw Rodziny (AAS 73(1981) 441-444; tekst pol. w L'OsservatoreR o m a n o 2(1981) nr 5).

  Opierając się na KK i K D K Soboru Wat. II J a n Paweł I I zaakcentowałrolę —> rodziny w Bożym planie zbawienia i jejposłannictwo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt

Do góry