Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FANARIOCI

  ( F a n a r - gr. dzielnica w K o n s t a n t y n o p o l u ) ,potomkowie chrzęść, rodzin gr. w Turcji, często polit, zwolennicywładców tureckich.

  F. stanowili ocalałą z tur. pogromu ludność zajętego 1453Konstantynopola (głównie pochodzącą z rodzin arystokratycznych),osadzoną w dzielnicy zw. Fanar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANON

  (gr. peños chustka), orale, podwójna pelerynajedwabna w kształcie koła z wyhaftowanym z przodu krzyżem,której wierzchnią część wykładano na — o r n a t ; mylonyz —» manipularzem lub —» humerałem.

  Prawzorem f. mógłbyć efod arcykapłana żyd., welon używany przez bpówKościoła gr. albo rodzaj humerału;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANATYZM

  (łac. fanaticus zagorzały, zaślepiony),bezkrytyczne zaangażowanie emocjonalne warunkujące —>przekonania w określonej dziedzinie (zwł. rei., polit., s p o ł . ,m o r . ) ; cechuje go bezwzględne realizowanie własnych przekonańza pomocą środków, często niezgodnych z obiektywnymizasadami etyki i zdrowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANTAZJA

  (gr. fantasia), psych, zdolność subiektywnegoprzedstawiania zjawisk nie istniejących lub dotychczasnie dostrzeganych na podstawie zdarzeń z przeszłości, polegającana twórczym integrowaniu materiału figuratywnego(wzrokowego, słuchowego, dotykowego) oraz słowno-logicznegow nowe —» wyobrażenia; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /5 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANFANI GIUSEPPE OP

  Imię zak. Ludwik, ur. 24 XI1876 w Pieve Santo Stefano (Toskania), zm. 25 X 1955 wRzymie, teolog, kanonista.

  Do zakonu wstąpił 1893 i po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. we Florencji i Rzymie przyjął 1899 święceniak a p ł . ; 1903 uzyskał doktorat na Angelicum, gdzie zostałprof, teologii mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIA PONTIFICIA

  Rodzina p a p . , zespół osób duchownychi świeckich pełniących rzeczywiste lub honor,funkcje przy —» papieżu j a k o głowie —» Stolicy Apostolskiejoraz władcy Państwa Wat. (—> Watykan); wraz z asystą p a p .(capello pontificia), czyli osobami towarzyszącymi papieżowij a k o głowie Kościoła kat. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /6 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANTINI ALBERT OFMConv

  ur. w 2. pol. XV w. prawdopodobniew Bolonii, zm. 6 IX 1516 w Krakowie, filozof.

  Święcenia niższe przyjął 1494 i po studiach teol. uzyskał1502 d o k t o r a t na uniw. w Bolonii, na którym 1512-14 wykłada ł ; w Berlinie i Frankfurcie n. Menem przeprowadzał doświadczeniafizykalne (z tego powodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANGEN RONALD

  ur. 29 IV 1895 w Kragero (pd.-wsch.Norwegia), zm. 22 V 1946 w F o r n e b u k. Oslo, pisarz i dziennikarz.

  Podjął studia w Bergen, a uzupełniał je w Oksfordzieoraz Niemczech i Francji jako współpracownik różnychdzienników i czasopism norw.; deklarował się jako humanistapozostający w opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKOWSKI ZYGMUNT

  Pseud. Jan Górski, ur. 20 VI1899 w Wólce Pietkowskiej (Białostockie), zm. 14 II 1965we Wrocławiu, badacz literatury, krytyk lit. i teatralny,poeta, tłumacz.

  Studiował polonistykę na Uniwersytecie Wil. (m.in. podkierunkiem S. Pigonia), a nast. w Paryżu (słuchał m.in.wykładów G. Lansona); 1934-36 pracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZ

  (łac. falsitas), termin oznaczający niezgodnośćmiędzy intelektem twórczym i jego przedmiotem (przeciwstawnyprawdziwości).

  Istnieje:

  ° f. logiczny, czyli poznawczy- właściwość zdania względnie sądu, gdy jego treść niezgadza się ze stanem rzeczy, do którego się odnosi,

  ° f.metafizyczny, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt

Do góry