Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FARADAY MICHAEL

  ur. 22 IX 1791 w Newington Butts k. Londynu, zm. 25 VIII 1867 w H a m p t o n Court k.Londynu, fizyk i chemik.

  Był samoukiem; od 1813 l a b o r a n t em i od 1815 asystentem H. Davy'ego; 1827 został prof, chemii w Royal Institution;skroplił większość gazów, odkrył prawo indukcji elektromagnetycznej(1831)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARAFANGANA

  Diecezja w pd.-wsch. części RepublikiMalgaskiej eryg. 8 IV 1957 z części terytorium diec. Fort--Dauphin, sufr. Fianarantsoa; zajmuje 20 390 km2 i liczy698 000 mieszk., w tym 45 300 katolików, 19 parafii, 5 księżydiec. i 22 zak., 27 zakonników, 66 sióstr.

   

  AAS 49(1957) 947-949, 51(1959) 449-451; Guida delle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARAS

  Meroickie Phrs, średniow. Pachoras, staroż.miasto nubijskie w pn. Sudanie na granicy z E g i p t em (1964zalane wodami zbiornika asuańskiego).

  Od czasów Średniego i Nowego Państwa Egip. było F.ważnym ośrodkiem adm. (sanktuarium bogini H a t h o r - PaniIbszek), rozbudowanym za rządów T u t e n c h a m o n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /7 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIANIE, familiści, Family of Love, Huis der Liefde, familia caritatis

  Pseudomistyczno-panteistyczna sekta zainicjowana1540 w Emden (pn.-zach. RFN) przez kupcaHeinricha Niclaesa, propagująca —» antynomizm ( I ) .

  Dla szerzenia swych poglądów Niclaes odbywał podróże doHolandii, Flandrii, Francji i Anglii; wyznanie wiary opracował1575; na podstawie przypisywanego sobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARA

  (niem. Pfarre), zwyczajowe określenie głównegokościoła parafialnego miasta (rzadziej samej parafii), a wmieście biskupim drugiego po katedrze.

  Przy niektórychznaczniejszych f. erygowano także kapituly (—» kolegiata).Kościoły farne j a k o ośrodki życia r e i . , m.in. —> bractw kościelnychi —» cechów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANI VICENZO OFMCap

  ur. 1706 w Sanť Eraclio(Umbria), zm. 28 XI 1765 w Bagnocavallo k. Rawenny, kaznodzieja,pisarz biblijny.

  Do zakonu wstąpił 1721; po studiach filoz.-teol. w seminariumzak. przyjął ok. 1727 święcenia k a p ł . ; przez dłuższyczas był kaznodzieją, pozostawiając m.in. Orazioni sacre(Ve 1754); z zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIARIS CONSORTIO

  A d h o r t a c j a apostolska p a p .Jana Pawła II z 22 XI 1981 o zadaniach —» rodziny i małżeństwac h r z ę ś ć we współcz. świecie (AAS 74(1982) 81-191;tekst pol. w L'Osservatore Romano 2(1981) z. 11; Jan PawełII, Przyszłość idzie przez rodzinę, Pz 1983, 29-140 orazJ a n Paweł II, „F.c." Tekst i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /6 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANKIDEJSKI JAKUB ks.

  ur. 23 V 1844 w Wielbrandowiek. Pelplina, zm. 6 VI 1883 w Pelplinie, pedagog, historyk.

  Po studiach teol. na uniw. w Münster i Fryburgu Br. przyjął1870 w Pelplinie święcenia k a p ł . ; 1870-82 był wik. kate d r a l n ym i nauczycielem Collegium Mariánům w Pelplinie;od 1875 należał do Tow. Naukowego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIARYZM

  (łac. familia rodzina), jednoczącawłaściwość relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie,Kościele, społeczeństwie) kształtowanych przez nadprzyr.miłość; istnieje prototypicznie w życiu osób —> TrójcyŚwiętej, analogicznie w Kościele oraz jego wspólnotachi może być odniesiona do in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANO

  Staroż. Fanum Fortunae, nast. Colonia Julia Faneslris.bpstwo w środk. Włoszech (prow. Pesaro i Urbino)podlegle bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

  Miasto znane ze zwycięstwa konsulów rzym. LiwiuszaSalinatora i Klaudiusza Nerona (207 p r z . C h r . ) nad wojskamiHannibala, upamiętnionego wzniesieniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt

Do góry