Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FAYGIEL FRANCISZEK NIKODEM ks.

  ur. 20 IX 1777w Zarszynie k. Sanoka, zm. 10 III 1836 w Przemyślu.

  Postudiach filoz.-teol. we Lwowie przyjął 1800 święcenia k a p ł . ;od 1803 był proboszczem, a od 1809 dziekanem w Drohobyczu;z powodu patriotycznej postawy 1809 władze austr.nie dopuściły 1816 do jego nominacji na bpa koadiutora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUSTINOPOLIS

  (Zeive w pd. Turcji), bpstwo wmetropolii Tiana w rzym. prowincji Kapadocja I I ; miejscowośćwzmiankowana 176, a jej pierwszy hist, bp uczestniczy!w Soborze Efes. (431); znanych 3 bpów do VII w. i 1 z1369; od XX w. kat. bpstwo tytuł.; 1948-73 bpem tytularnymF. był Bernard Czapliński, bp pomocniczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAURE GABRIEL

  ur. 12 V 1845 w Pamiers (dep. Ariège),zm. 4 XI 1924 w Paryżu, kompozytor, organista i pianista.

  Już 1854 otrzymał stypendium na naukę w szkole L. Niedermeyera w Paryżu, gdzie poznał gruntownie dawną muzykę,w tym także k o ś c , a po 11 latach nauki, głównie podk i e r u n k i em C. Saint-Saènsa, został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUSTYN

  Kapłan rzymski, żył w IV w., zwolennikLucyfera z Cagliari; ok. 379-380 przeniósł się do Eleutheropolisw Palestynie.

  W De confessione verae fidei et ostentatione sacrae communioniset persecutione adversantium veritatis (PL 13, 81-107;CSEL 351; CChr 69, 359-391), zw. Libellus precum, adresowanymok. 384 do ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAURE GIOVANNI BATTISTA SJ

  ur. 25 X 1702 w Rzymie,zm. 5 IV 1779 w Viterbo (Lacjum), teolog, polemista.

  Do zakonu wstąpi! 1728; po studiach filoz.-teol. przyjął1735 święcenia kapł., a nast. wykładał filozofię i teologięw Kolegium Rzym.; uwięziony po kasacie zakonu (1773) wZamku św. Anioła został uwolniony 1775 przez pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVARONI AGOSTINO, Augustyn z Rzymu OESA abp.

  ur. 1360 w Rzymie, zm. 1443 w P r a t o (Toskania), teolog.

  Do zakonu wstąpił 1384; po studiach teol. na uniw. wBolonii (i przyjęciu święceń kapl.) wykładał teologię - wBolonii (1388-92), Perugii (1411-16) i Florencji (1416-19);jako prowincjał, a nast. generał zakonu współdziałał w dziele jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUST z BIZANCJUM

  Żył w IV lub na przełomieIV-V w., prawdopodobnie arm. k a p ł a n lub mnich, historyk.

  Napisał w 4 księgach dzieje —» Armenii ( I I ) , obejmująceokres ok. 320-387 (wydane pt. Biuzandaran Patmuťiunk',Kpol 17301, P'awstosi Biuzandac' woy Patmut'iun Hayoc'(Ve 18832), które przełożono na język franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVIER ALFONS CM bp.

  ur. 22 IX 1837 w Marsannay-la-Côte k. Dijon, zm. 4 IV 1905 w Pekinie, misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1858 i po studiach teol. przyjął 1861święcenia k a p ł . ; 1862 wyjechał do Chin; od 1870 działał wPekinie j a k o misjonarz i tłumacz, 1897 został bpem koadiutorem,a 1899 wikariuszem apost. Pekinu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUST z MILEWE bp.

  ur. przed 350 w Milewe (Numidi a ) , zm. przed 400, przywódca afryk. —» manicheizmu.

  Słynął z wymowy i erudycji; przez pewien czas przebywałw Rzymie; po przyjeździe do Kartaginy (383) prowadziłdyskusje z Augustynem, wówczas zwolennikiem manicheizmu(—» Augustyn I), osłabiając w nim wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVOR IURIS

  (łac. przychylność prawa), zasada gwarantującaokreślonym osobom lub instytucjom opiekęi ochronę prawa; w KPK f.i. cieszy się małżeństwo (kan.1060; w KPK z 1917 kan. 1014), które z chwilą zawarcia z—> domniemania prawa uchodzi za ważne tak długo, dopókij e go nieważność nie wykaże się prawomocnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt

Do góry