Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Katolicy w krajach skandynawskich

  Kraje skandynawskie, w których katolicy stanowili zaledwie jeden promil ludności, dzieliły się w drugiejpołowie XVIII wieku na dwa państwa: Królestwo Danii, do którego (do 1814) należała Norwegia, i KrólestwoSzwecji, obejmujące Norwegię od 1814 roku.

  W Królestwie Danii katolicy cudzoziemcy mieli prawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Anglii i Szkocji

  W Anglii katolicy przy końcu XVIII wieku stanowili zaledwie jeden procent ludności, czyli około 60tysięcy, z 360 księżmi. Liczebnie jednak wzmocniła ich rozwinięta wówczas imigracja katolików irlandzkich,która w pierwszej połowie XIX wieku osiągnęła najmniej 300 tysięcy. Katolicy byli zorganizowaniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Irlandii

  Ludność Irlandii była w zdecydowanej większości katolicka, lecz warunki jej życia religijnego miały taksamo charakter misyjny, jak w Anglii. Względy polityczne skłaniały rząd angielski do znacznej tolerancjipraktycznej. Według jego obliczeń w połowie XVIII wieku było w Irlandii co najmniej 900...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boliwia, Peru i Chile

  Boliwia uzyskała niezależność polityczną w 1825 roku. Kongres Kre-ołów ogłaszając niepodległość wybrałDolivara na prezydenta i zmienił nazwę Górne Peru na Boliwia. Weszła ona w skład federacyjnejRepubliki Wielkiej Kolumbii, a po jej rozpadnięciu się tworzyła (1835-1839) federację z Peru. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argentyna, Paragwaj i Urugwaj

  W Koronie hiszpańskiej należała Argentyna do wicekrólestwa La Plata. Gdy Napoleon narzucił (1808)Hiszpanii swego brata Józefa na króla, rada miejska w Buenos Aires go nie uznała i utworzyła(25.05.1810) tymczasowy rząd prowincji La Plata. Doszło do walk, zakończonych zwycięstwem wojskpowstańczych pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Stanach Zjednoczonych

  Kościół katolicki skorzystał ze swobody pozostawionej przez państwo w organizowaniu życia kościelnego.W społeczeństwie amerykańskim tkwiły wszakże angielskie uprzedzenia do katolików z powodu papizmu,co miało wpływ na ich izolację przez protestantów, a w rezultacie powodowało, że katolikami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo brazylijskie

  Brazylia uzyskała niepodległość bez gwałtownej rewolucji, Kościół więc nie zaznał większych trudności.Ogłoszona (1822) cesarstwem, w posiadanych granicach była największym krajem (8,5 mln km2) Ameryki Południowej i miała najwięcej ludności: w 1830 roku - 5,5 mln mieszkańców, w 1870 roku - 10...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepokoje Ameryki Południowej

  Ameryka Południowa prawie w całości należała do Hiszpanii. Wyjątek stanowiły: portugalska Brazylia ifrancuska (jako kolonia karna) Gujana, której dwie części uznano później (1814) za kolonie: brytyjską iholenderską. Francuzi początkowo kolonizowali ludność bez misjonarzy, ale napotykali na wielki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICY I INNOWIERCY

  Państwa europejskie w tym okresie były nadal wyznaniowe. Rozdziału Kościoła od państwa dokonałanajpierw Holandia i przez pewien czas stanowiło to wyjątek.

  Katolicy w państwach innowierczych znajdowali się w diasporze, ale korzystając z liberalizmu politycznego,walczyli o prawne uznanie.

  W Anglii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm latynoamerykańskich republik

  Rewolucje i nowy podział polityczny wywołały dezorganizację struktur kościelnych. Niektórzy duchowni,Hiszpanie, opuścili Amerykę i powrócili do ojczyzny. Stolica Apostolska nie zatwierdzała nowychbiskupów, mianowanych przez rządy republikańskie, tak że przez szereg lat nie obsadzano biskupstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 383

  praca w formacie txt

Do góry