Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FERDYNAND z LUGO, Fernando de Palacios, Fernando Spagnolo bp.

  zm. 1435, legat papieski.

  Pochodził z Hiszpanii; był dziekanem w Segowii, doktoremprawa kan. i r e f e r e n d a r z em p a p . ; 1418 został b p em Lugo(Galicia); 1419 wraz z bpem Jakubem ze Spoleto zostałlegatem pap. Marcina V dla zorganizowania akcji antyhusyckieji pośredniczenia w sporze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERCHIO, Ferkić MATTEO OFMConv

  ur. 21 I 1583 n awyspie Veglia (Krk), zm. 8 IX 1669 w Padwie, filozof,szkotysta.

  Do zakonu wstąpił 1 5 9 9 ; po studiach filoz.-teol. w Bergamo,Padwie i Rzymie był regensem s t u d i um zak. w Rimini( 1 6 1 1 ) i Wenecji ( 1 6 1 7 ) oraz wykładowcą teologii szkotystycznejna uniw. w Padwie ( 1 6 3 0 - 6 6 ) ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERENTINO

  Diecezja we Włoszech (prow. Frosinone),zależna bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej.

  Pierwszehist, wiadomości o bpstwie pochodzą z V w.; wybitnymibpami byli - U b a l d (1148, późniejszy legat pap. Hadrian a IVdo książąt Chorwacji), Jakub (1255, późniejszy legat pap.Jana XXI do ces. Michala VIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA RELIGII

  Wiedza filoz.-human.o istocie —> religii lub kierunek —> filozofii religii poddającyrozumiejącej analizie i opisowi fenomen religii jawiący sięw świadomości; terminu f.r. użył po raz pierwszy 1887 P.D.—* Chantepie de la Saussaye w odniesieniu do systematyzacjii typologizacji zjawisk religijnych.

  F.r. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGICZNA PSYCHOLOGIA

  Dział ->fenomenologii zainicjowany przez E. —> Husserla j a k o podstawowa,czysto opisowa nauka psychol. o fenomenachświadomości i jej podmiotu, uprawiana ejdetycznie (w nastawieniuna istotę) lub transcendentalnie (dotycząca czystejświadomości i czystego „ j a " ) ; stanowi też nurt —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /4 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENWICK, Fenwich EDWARD OP bp.

  Imię zak. Dominik,ur. 19 VIII 1 7 6 8 w Saint Mary (Maryland), zm. 2 6 I X1 8 3 2 w Wooster ( O h i o ) , działacz kościelny.

  Kształcił się w ang. kolegium zak. w Bornem (Belgia);1 7 8 9 wstąpił do zakonu, a 1 7 9 3 po ukończeniu studiówfiloz.-teol. przyjął święcenia kapł. i wykładał w kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENJANG

  Diecezja w Chinach (prow. Szensi), utworzona11 IV 1946, z istniejącego od 7 V 1926 wikariatu apost.;sufragania Tajjüan; 1950 zajmowała 84 000 km2 i liczyła2 min mieszk., w tym 15 618 katolików, 21 parafii, 30 księżydiec. i 1 zakonnego.

   

  AAS 18(1926) 485-486, 38(1946) 301-306; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENALIZM

  (gr. fainomenon zjawisko), poglądepistemologiczny ograniczający zakres poznania ludzkiegodo zjawisk (fenomenów) przeciwstawianych istocie rzeczy.

  Przyjęcie f. zakłada określone stanowisko metafiz. uznają c e obok zjawisk istnienie ich „podłoża" (bytu, substancji,istoty rzeczy, rzeczy samej w sobie) -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /3 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENIZM

  (gr. fainomenon zjawisko), ontol. pogląduznający istnienie wyłącznie zjawisk (fenomenów), aodrzucający istnienie tego, co transcendentne poznawczo(jak rzecz sama w sobie); różny od —> fenomenalizmu (choćczęsto doń zaliczany).

  F. stanowił część doktryny filoz. Ch. —> Renouviera(1815-1903), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA

  (gr. fainomenon t o , co się jawi,zjawisko, logos słowo), filoz. prąd zainicjowany przez E. —»Husserla i rozwijany w jego szkole lub wspólne dla tej szkołypoglądy oraz metody filoz., a wg Husserla podstawowa naukafiloz.; określa także czysto opisowe działy wiedzy lub częściniektórych nauk (np. fizyki);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /9 307

  praca w formacie txt

Do góry