Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FERRARA

  Rzym. Forum Alieni, miasto w pn. Włoszechn. Padem (stolica prow. F.), ośrodek kultury renesansu,abpstwo w metropolii Bolonia (od 1 9 7 6 ) .

  Ufortyfikowana w VI w. przez egzarchę Rawenny, należałaod 7 7 4 do Państwa K o ś c ; w XI w. uzyskała autonomiękomunalną, 1 2 4 0 - 1 5 9 7 była lennem rodu d'—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMONT EDUARD OFMCap

  Imię zak. Gondulf (od1931 Cyryl), ur. 28 XII 1888 w T e r n e u z e n (pd.-zach. Holandia), zm. 4 IV 1 9 6 3 w Voorburgu k. Hagi, działacz k o ś c ,biblista.

  Do zakonu wstąpił 1 9 0 6 ; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. przyjął 1 9 1 3 święcenia k a p ł . ; 1 9 1 3 - 1 5 specjalizowałsię w P a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERNANDEZ, Fernandes ANTONIO SJ

  ur. 1570 wLizbonie, zm. 12 XI 1642 w Goa , misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1 5 8 6 ; 1 6 0 2 wyjechał do Goa, a 1 6 0 4do Etiopii, gdzie pracował 30 lat; był legatem ces. Susenjosado pap. Pawia V ( 1 6 1 3 ) oraz króla hiszp. Filipa I I I ,wikariuszem gen. patriarchy etiopskiego A. Méndeza orazprzełożonym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERNÁNDEZ LUCAS ks.

  ur. ok. 1 4 7 4 w Salamance, zm.1 5 4 2 tamże, hiszp. poeta. Od 1 4 9 8 kantor katedry w Salamance,od 1 5 2 2 prof, muzyki na tamtejszym uniwersytecie.

  Literacka twórczość F. stanowiła kontynuację dzieła J. —»Enciny; napisał kilka fars i eklog utrzymanych w stylu pasterskim- Farsas y églogas al modo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERNS

  Irl. Fearna, bpstwo w pd.-wsch. Irlandii, sufr.Dublina. Założycielem celt. opactwa i bpstwa F. był w V I I w.jego pierwszy bp -> Aidan.

  Bpi F. przyjmowali także tytutbpów Wexford (Loch Garman) lub Hy Kinsella; zmieniała siętakże ich rezydencja (obecnie Summerhill); ostatnim irl. bpem F. przed reformacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉROTIN MARIUS USB

  ur . 18 XI 1 8 5 5 w Châteauneuf--du-Rhône (dep. D r ô m e ) , zm. 15 IX 1 9 1 4 w Southampton(Anglia), paleograf, archiwista i historyk liturgii.

  Do zakonu wstąpił 1 8 7 4 w Solesmes, gdzie 1 8 7 6 złożyłśluby zak.; 1 8 8 1 - 9 2 przebywał w klasztorze św. Dominika wSilos (Kastylia) porządkując archiwum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMENTŮM - SANCTA

  (łac. cząstka konsekrowanegochleba), hist, obrzędy wyrażające jedność między bpemi prezbiterium (fermentům) oraz jedność ofiary eucharyst.trwającej w Kościele (sancta).

  Nazwa f. pochodzi od pap. Innocentego I (list do Decencjuszabpa G u b b i o z 9 III 416; PL 20,556 B ) , chociaż zwyczajposyłania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRAND z KARTAGINY

  zm. o k . 5 4 6 , o d 5 2 3 d i a k onkościoła w Kartaginie, teolog.

  Był uczniem —» Fulgencjusza z Ruspe, z którym podczasprześladowania katolików za Trazamunda ( 4 9 6 - 5 2 3 ) zosta!5 0 7 zesłany do Carales (Cagliari na Sardynii); po śmierciTrazamunda powrócił do kraju. Jest autorem 12 listów( P L 6 5...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERIA

  Dni poświęcone obrządkom rei. w staroż.Rzymie oraz określenie dni tygodnia w chronologii chrześcijańskiej.

  U Rzymian f. oznaczały wracający periodycznie dzień(kalendy, nony i idy) noszący znamiona ogólnych obchodówświątecznych, a ponadto wszystkie akty, które nie mogłymieć miejsca w dniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERDYNAND I

  ur. 10 III 1 5 0 3 w Alcalá de Henares(Hiszpania), zm. 25 VII 1 5 6 4 w Wiedniu, syn Filipa I Pięknegoi Joanny, od 1 5 3 1 król rzym., od 1 5 5 6 ces. rzymsko-niemiecki.Wychowany w tradycji hiszp. przebywał od 1 5 1 8 w Niderlandach,gdzie zetknął się z poglądami Erazma z R o t t e r damu,które wywarty wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt

Do góry