Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FESSLER JOSEPH bp.

  ur. 2 XII 1 8 1 3 w Lochau podBregencją, zm. 25 IV 1 8 7 2 w Sankt Pölten, teolog.

  Po studiach filoz. w Salzburgu i Innsbrucku oraz teol. wFeldkirch, Innsbrucku, Brixen i Wiedniu przyjął 1 8 3 7 święceniak a p ł . ; 1 8 4 1 uzyska! doktorat na uniw. w Wiedniu i do1 8 4 8 wykładał historię Kościoła oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUCHTWANGER LION

  ur. 7 VII 1884 w Monachium,zm. 21 XII 1958 w Los Angeles, niem. powieściopisarz pochodzeniażydowskiego.

  Studiował filozofię i filologię germ, w Berlinie i Monachium;w czasie I wojny świat, służył w armii niem.; potemczęsto przebywał za granicą, głównie we Włoszech; 1933hitlerowcy spalili jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUM AGAT ECCLESIA

  Hymn w nieszporach nauroczystość św. Wojciecha w domin, psałterzach wrocł.z XV w. i krak. z 1508-09; stanowi III cz. hymnu —» Laelarepacis foedere, połączoną z nim wspólną paschalną doksologią.

  Zawiera wezwanie do świątecznej radości ze zwycięstwaŚwiętego, który j a k o roztropny i pokorny stuga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTA COSTANZO

  ur. ok. 1480 prawdopodobnie w Villafranca( P i e m o n t ) , zm. 10 IV 1545 w Rzymie, kompozytor.

  Od 1517 działał w Rzymie w pap. Cappella Sistina jakocantor i capelanus; w latach dominacji twórców franc, i flamandzkichbył j e d n ym z pierwszych wybitnych kompozytorówwł. XVI w. Twórczość F. obejmuje muzykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUDALIZM

  (łac. feudum prawo na rzeczy cudzej),ustrój społeczeństwa i państwa powstały w średniowiecznejEuropie i trwający do rewolucji francuskiej (1789), a w klasycznejpostaci w Europie Zach. (zwl. we Francji) w X-XIIIw. Istota i cechy wyróżniające f., a także ściślejsza jego definicjasą przedmiotem sporu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUM CELEBRE MARTYRIS, Uczcijmy hołdem należnym

  Anonimowy hymn z X I I I w. w godzinie czytań na uroczystośćśw. — Szczepana (od 1971).

  Stawi pierwszego męczennikaKościoła za odwagę wobec fałszywych świadkóworaz wierność Jezusowi, którego chwałę oglądał (por. Dz7,56); hymn kończy się prośbą o wstawiennictwo u BogaOjca.

   

  AH LII 296; H1BR...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIS PRAECIPUIS DEBITA CANTICA

  Anonimowyhymn ku czci św. Cyryla i Metodego, znaleziony w rękopiśmiennychbrewiarzach ołomunieckich z XV w.; w Polscedruk. 1502 w Viaticum Vladlslaviense.

  Wg hymnu jednoserce, mimo różnicy języka, tworzą ci, którzy sławią Bogapieśniami za braci, połączonych już przez niego z aniołami;mieszkańcy Moraw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUS, Porcjusz Festus

  zm. między 61-62 w CezareiPalest. (F.J. Jackson i K. Lake przesuwają te daty o kilka latwstecz), rzym. p r o k u r a t o r J u d e i .

  Mianowany ok. 60 przez ces. — Nerona po odwołaniuAntoniusza Feliksa, zwalczał działalność terrorystyczną —>sykaryjczyków (FlavBJ 2,14,1; FlavAnt 20,9,10) i stłumiłkrwawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESINGER SEBASTIAN

  zm. po 14 II 1 7 6 9 we Lwowie,rzeźbiarz i budowniczy okresu rokoka.

  Działając od ok. 1 7 5 0 we Lwowie, od 1 7 6 6 pracował t amprzy dokończeniu budowy, a nast. przy dekoracji wnętrzpałacu S. Lubomirskiego. Z sygnowanych i datowanych pracF. najstarszą jest marmurowe retabulum w snycerskiejoprawie z 1 7 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESSLER, Feszler IGNATIUS AURELIOS

  ur. 18 V 1 7 5 6w Zürndorfie (pd.-wsch. A u s t r i a ) , zm. 15 XII 1 8 3 9 w Petersburgu, filolog, historyk.

  Po ukończeniu kolegium jez. w Raab wstąpił 1 7 7 3 do kapucynóww Mór (imię zak. Innocenty); 1 7 7 9 przyjął święceniak a p ł . ; kontynuując studia teol. w Wiedniu i ucząc sięjęzyków wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt

Do góry