Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Anglopruskie biskupstwo w Jerozolimie

  O hegemonię na Bliskim Wschodzie, lub co najmniej o zwiększone wpływy, wobec słabości Turcji, zabiegałypaństwa europejskie, szczególnie Anglia, Francja i Rosja, a nieco później także Prusy. Początkowowszakże bez łączności ze sprawami politycznymi stał się on terenem misji ewangelickich.

  Na Malcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi i katolicy w Turcji

  Kościół prawosławny w Turcji podlegał nadal ciężkiemu reżimowi islamskich władców, nie miał więcwielkich możliwości przeprowadzenia wewnętrznej integracji. Starał się jedynie wprowadzić język greckido nabożeństw, co raziło uczucia narodowe innych ludów. Wzrastały bowiem w krajach bałkańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy w Ameryce Łacińskiej

  W tej części świata wpływy ewangelickie do XIX wieku były nikłe. Pierwszy zbór protestancki wybudowali(1639) koloniści holenderscy w Pernambuco (Brazylia), następny (1655) powstał w Gujanie Holenderskiej.

  Na Wyspach Karaibskich ewangelikami byli koloniści z Anglii, Danii, Holandii i Francji już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Holandii

  Pod berłem innowierczych władców najkorzystniejszą sytuację mieli katolicy w Niderlandach Północnych(Holandia), które w okresie ancien régime’u były najbardziej tolerancyjne z państw protestanckich.W tym kraju prowadzili stacje misyjne przede wszystkim jezuici. W chwili kasaty zakonu mieli ichosiemnaście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy w Stanach Zjednoczonych

  Do pierwszych ewangelików, jakimi byli anglikanie, koloniści w Wirginii (XVI w.), dochodzili następni(XVII w.): kongregacjoniści z Holandii, prezbiterianie z Anglii i Szkocji, menonici z Holandii i Szwajcarii,kwakrzy z Anglii. Najliczniejsi wszakże byli i są do dzisiaj baptyści.

  Pierwsi baptyści przybyli do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy i małżeństwa mieszane w Prusach

  Sytuacja Kościoła katolickiego w Prusach (po 1821) była trudna nie tylko z powodu (niewypełniania zobowiązańwynikających z bulli De salute animarum, ale bardziej jeszcze przez unifikacyjne tendencjepolityczne. Do tego celu chciał rząd wykorzystać małżeństwa mieszane.

  Zawierano te małżeństwa zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia ewangelicka

  W okresie Restauracji Europy dokonywała się w niej pewna reorientacja: szukanie związku nauki teologicznejz religijnym przebudzeniem w europejskim protestantyzmie, przejmowanie nowych prądów filozoficznychi uleganie nowemu rozumieniu dziejów w ujęciu romantyzmu.

  Friedrich Schleiermacher (zm. 1834) stał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frankiści i konwersje Żydów

  Frankiści, określani jako żydowski odłam religijny, mistyczno-kabalistyczny, i nazywani kontratalmudystami,przyczynili się w Polsce do masowych, choć często pozorowanych konwersji na katolicyzm i do rozpowszechnienia rzucanych na Żydów religii mojżeszowej bezpodstawnych podejrzeń i skarg, że Talmuduczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bill emancypacyjny i problem irlandzki

  W Anglii dyskusje wokół przyznania katolikom politycznych praw trwały długo, co najmniej od 1808roku. Król Jerzy III obawiał się, że zatwierdzenie przez niego aktu o emancypacji naruszy przysięgę koronacyjną.Angielscy katolicy nie byli zaś zgodni co do przyznania królowi prawa do nominacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie i ruch oksfordzki

  W Wielkiej Brytanii Kościół anglikański uznawany przez państwo i otoczony jego opieką prawną i materialnąopierał się na wyższym duchowieństwie i arystokracji (High Church Party), która była polityczniezainteresowana swą religią. Trzymano się w nim uznanych dogmatów i obrzędów, podkreślano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 798

  praca w formacie txt

Do góry