Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FIGUEIREDO JACKSON de

  ur. 9 X 1891 w Aracajú(stan Sergipe), zm. 4 XI 1928 w Rio de Janeiro, brazyl.pisarz i myśliciel, teoretyk kat. moderny w Brazylii.

  Uczeń Fariasa Brito (zm. 1917) stał się po nawróceniu 1918,podobnie jak jego mistrz, czołowym animatorem kierunkuspirytualistycznego i odrodzenia kat. w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKSACJA

  (łac. fixus umocowany, stały), utrwalonyi sztywny, niezależnie od skuteczności, sposób reagowaniaemocjonalnego na określone osoby, przedmioty i sytuacje.

  W sferze emocjonalno-motywacyjnej f. występuje w postaciuporczywych, irracjonalnych lęków, utrwalonej niechęci,nieodwzajemnionej miłości ftp.; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGURA SYLOGISTYCZNA

  W logice klasycznej formakategorycznego —» sylogizmu wyróżniona ze względu na położenieterminu średniego M w przesłankach; przedstawianajest zwykle w nast. schematachMP    PM    MP    PMSM    SM    MS    MSŠP"   Š F    ŠP~  Š~P"

  gdzie S,P,M są zmiennymi nazwowymi, zw. terminami,przy czym pewne tryby (zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIA

  (gr. braterstwo, miłość braterska),konfraternia, unia duchowa zawarta pomiędzy osobamimor. lub fiz. w celu wymiany modlitw i in. dóbr duchowych;jest zinstytucjonalizowaną formą —» afiliacji, —>agregacji i —» oblatury.

  W historiografii występuje też j a k ozwiązek modlitewny, bractwo modlitewne, bractwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /7 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁEK JAN ks.

  ur. 8 V 1864 w Pogwizdowie k.Bochni, zm. 19 X 1936 w Krakowie, historyk Kościołai prawa kościelnego.

  Po studiach filoz.-teol. 1883-84 w seminarium duch. wTarnowie i 1884-87 na wydziale teol. UJ przyjął 1887, j a k oalumn diec. krakowskiej, święcenia k a p ł . ; w Rzymie uzyskałdyplom paleografa-archiwisty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIA, Philadelphia

  Miasto - czwarte co dowielkości - w Stanach Zjedn. (Pensylwania), stolica archidiecezjirzym.kat. oraz g r . k a t . , ważny ośrodek polonijny.

  I. DZIEJE - Początek F. dała osada zw. Wicaco zał. 1636przez Szwedów, w której osiedlali się także Holendrzyi Anglicy; 1682 przybył tu W. —> Penn z grupą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /12 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI ANTONI abp.

  ur. 13 VI 1797, zm. 11 II1883 w Petersburgu. Studiował 1820-25 w Seminarium Głównym w Wilnie; 1824 przyjął święcenia k a p ł . ; 1825-33 byłprof, seminarium wil., a od 1834 prof, teologii dogm.,mor. i pastoralnej w wil. —» Akademii Duchownej (I) oraz1839-42 jej rektorem; 1844 został członkiem —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIJSKA GMINA, Philadelphia - Gemeinde

  Wspólnota rel., o charakterze perfekcjonistyczno-chiliastycznym(nawiązująca do Ap 3,7-12) zainicjowana 1942w Leonbergu k. Stuttgartu przez luterańskiego misjonarzaChristiana Róckle (zm. 1966).

  Za główne zadanie f.g. uważał Róckle przygotowanieKościoła „bez skazy i zmarszczki" (Ef 5,27) na powtórnebliskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI ANTONI MELCHIOR abp.

  ur. 3 I 1778w Pszczewie k. Międzyrzecza, zm. 5 X 1861 w Warszawie,teolog, organizator życia rei., działacz patriotyczny.

  Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Gnieźniei tam 1802 przyjął święcenia k a p ł . ; 1811 został kanonikiemwłocł. (założył szpital we Włocławku) i prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGLEWICZ KAZIMIERZ ks.

  ur. 6 I 1903 w Krakowie,zm. 23 IX 1983 tamże, duszpasterz.

  Po studiach filoz.--teol. w seminarium duch. w Krakowie przyjął 1925 święceniakapł. i był do 1930 wik. w Ruszczy; j a k o wik. i k a t e c h e t a wWadowicach (1930-33) wywarł wpływ na formowanie siękapł. powołania K. Wojtyły (pap. —» J a n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt

Do góry