Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FILIP IV PIĘKNY

  ur. 1268, zm. 29 XI 1314 w Fontainebleau,król Francji.

  Był synem Filipa III Śmiałego; 1284 w wyniku małżeństwaz Joanną z Nawarry został królem Nawarry, 1285 królemFrancji.

  Na wychowanie F. i jego rządy wywarli wpływ legisti( G . de PÍaisians, E. de Marigny, P. Flote i G. de Nogaret,którzy opierając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP, bp. Gortyny na Krecie

  Żył w II w., pisarz kościelny.Euzebiusz z Cezarei zalicza F. do najważniejszychpisarzy II w. ( H E IV 21); informuje, że bp Dionizy z Koryntuw liście do F. wychwalał Kościół w Gortynie za męstwo okazanew czasie prześladowania ( H E IV 23,5) oraz wspomina onapisanej przez F. rozprawie (zaginęła) przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILATELISTYCZNY ZWIĄZEK św. GABRIELA ARCHANIOŁA, Weltbund Sankt Gabriel, Union Philatélique Chrétienne Mondiale

  Międzynar. organizacja zrzeszającazbieraczy znaków pocztowych o tematyce rei., zainicjowanaw Europie przez franciszkanów niem. w czasie II wojnyświatowej.

  Organizacja wywodzi się ze zbierackiej pasji ClemensaAnheusera OFM (1897-1968) i Gabriela Schmidta OFM(1887-1965), którzy propagowali zbieranie znaków o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILAKTERIE

  (aram. tefillin, gr. fylakterion), dwieskórzane szkatułki z rzemykami (o dokładnie określonejdługości), służącymi do ich podtrzymywania zawierająceodpisy 4 fragmentów Pięcioksięgu: Wj 13,1-10.11-16; Pwt6,4-9; 11,13-21, wykonanych na k a r t k a c h pergaminu (z dołączonymczęsto w czasach Jezusa —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIALNY KOŚCIÓŁ

  (łac. filia córka), nazwa kościołazależnego od macierzystego (matrix), zwykle par., z określonymterytorium i często własnym majątkiem.

  K.f. tworzonodla usprawnienia duszpasterstwa w rozległych terytorialnieparafiach; relacje prawne między k.f. a macierzystym określałordynariusz (KPK z 1917, kan. 1427 §...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILEAS Św.

  Bp Thmuis (Dolny Egipt), zm. 4 II 306w Aleksandrii, męczennik.

  Po aresztowaniu w czasie prześladowańza ces. Dioklecjana wysłał listy do bpa LykopolisMelecjusza, protestując przeciw udzielaniu przez niegoświęceń na terenach in. diecezji (PG 10,1565-1568), orazdo swoich wiernych o heroizmie męczenników...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILALECI

  (gr. fileo miłuję, aletheia prawda), OrdreDivin des Philalèthes ou Amis de la Vérité, nazwa członkówlóż masońskich (—> masoneria).

  Z inicjatywy f., powstałych 1773 w Paryżu, zwołano 1785i 1787 międzynar. konwenty wolnomularskie, które uznały—» alchemię, —» teozofię, —» k a b a ł ę i —» magię za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIOQUE

  (łac. i Syna), formuła t e o l . wyrażająca n a u k ęo pochodzeniu -» Ducha Świętego (I B 1) od Ojca i Syna,wprowadzona przez Kościół zach. do — Nicejsko-konstantynopolskiegosymbolu wiary (BF IX 10); odrzucona przez Kościółprawosł. jako niekan. dodatek do symbolu, uznawanajest za jedną z przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILEMON, List do Filemona (Flm)

  Jeden z tzw.Listów więziennych Pawia Apostoła, w —» kanonie Pismaśw. NT umieszczony między Tt i Hbr; prawdopodobniepowstał 61-63 r a z em z Kol podczas rzym. więzienia Pawła.

  Flm ma charakter prywatnego pisma Pawła do F. w sprawieOnezyma; F., zamożny mieszkaniec miasta Kolosy,został przyjęty do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILANTROPIZM

  (gr. filia miłość, antropos człowiek),ruch pedagog., który powstał w końcu XVIII w. w Niemczechw wyniku działalności wychowawczej J . B . —> Basedowa,a w jego dziełach - Methodenbuch (Altona 1770) i Elementarwerk(L 1774), uzyskał podstawy teoretyczne.

  F. głosił potrzebę wychowania i kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 890

  praca w formacie txt

Do góry