Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FILM - ASPEKT MORALNO - WYCHOWAWCZY

  Wpływ f. naodbiorcę zależy od czynników psychol., społ., a takżetechn.; ponieważ jest on jednym z najważniejszych środkówkomunikacji społ. (z racji szerokiego kręgu odbiorców),a zwielokrotnienie jego sugestywności poprzez obraz, słowo,ruch, muzykę i kolor niekiedy powoduje mniej czy bardziejświadome...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPPI GIOVANNI BATTISTA OFMCap

  Imię zak.Klemens, ur. 7 IX 1865 w T e r z o r i o k. Genui, zm. 13 XII 1946w Rzymie, misjolog.

  Do zakonu wstąpił 1881 i po studiach filoz.-teol. przyjął1888 święcenia k a p ł . ; wysłany 1891 na misje do Urugwajui Argentyny, wrócił 1893 do Rzymu, gdzie 1894-1926 byłgen. sekretarzem misji, 1914-32...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ AUGUSTYN OP

  ur. 1700, zm. 6 VIII1751 w Podkamieniu (na Wołyniu), teolog.

  Śluby zak. złożył 1723 w Podkamieniu; po studiachfiloz.-teol. przyjął święcenia kapł.; 1729 uzyskał stopieńlektora sztuk wyzwolonych i teologii w studium gen. weLwowie; 1730-35 wykładał filozofię i teologię oraz byłwychowawcą nowicjuszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - STANOWISKO KOŚCIOŁA

  Do f. j a k o nowego środkaprzekazu, Kościół odnosił się z dużą ostrożnością; 1912Kongr. Konsystorialna przekonana o braku walorów artyst.i mor. w f. zabroniła ich wyświetlania w budynkach sakr.(AAS 4(1912) 724); pap. Benedykt XV polecił natomiastKolegium Kard. rozważyć możliwość realizowania f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /13 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPSKI RUDOLF ks.

  ur, 17 IV 1869 w Kielcach, zm.27 VII 1932 w Ciechocinku. Studiował teologię 1888-91 wseminarium duch. we Włocławku i 1891-95 w AkademiiDuch. w Petersburgu; 1895 przyjął święcenia kapł.; 1895-97studiował na uniw. we Fryburgu Szwajc., Rzymie, Innsbrucku;

  1897-98 był r e k t o r em kościoła w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ JAKUB SJ

  ur. 1678 na Rusi Czerwonej,zm. 29 IX 1720 we Lwowie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił1700 w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1708; od 1711 byłwe Lwowie kaznodzieją przy kościele Jezuitów, a 1720 wbazylice archikatedralnej ; zmart posługując chorym w czasie epidemii.

  Pośmiertnie wydano jego Kazania na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILISTYNI

  (hebr. pleszet wędrowiec, liczba mn.pelisztim, gr. Fylistieim, w LXX Palaistinoi, skąd nazwa —>Palestyna), lud indogerm. wywodzący się prawdopodobniez Ilirii, należący do tzw. ludów morskich, które w 2 faziewędrówki w XIII-XII w. prz.Chr. opuściły Kretę (Am 9,7mówi o Kaftor utożsamianym z Kretą) lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ STANISŁAW JAN

  ur. ok. 1690, zm.2 VII 1760 w Krakowie, teolog.

  Po uzyskaniu 1713 stopnia magistra sztuk wyzwolonychna UJ był nauczycielem Akademii Lubrańskiego w Poznaniu,a nast. prof, astronomii i matematyki na UJ w Krakowie;1721 wszedł do Kolegium Mniejszego, a 1722 do Większego;1730 uzyskał doktorat z teologii i zosta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM

  Jedna z wizualnych form masowego przekazuukształtowana dzięki odpowiedniej technice projekcyjnej,za pomocą której rzutuje się na ekran serię obrazów fotograficznychlub fonofotograficznych, utrwalonych uprzedniona taśmie celuloidowej pokrytej światłoczułą emulsją, dającychwidzowi złudzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ WACŁAW JÓZEF ks.

  ur. 12 XII 1913 wD e t r o i t , zm. 20 X 1967 w Orchard Lake, r e d a k t o r , działaczpolonijny.

  Po studiach filoz. 1931-35 w Kolegium NMP i teol. 1935-39w seminarium duch. w Orchard Lake, przyjął święceniakapł. w Detroit; 1939-40 studiował slawistykę na uniw.Columbia w Nowym Jorku; wróciwszy do Orchard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt

Do góry