Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FILOMENA Św.

  zm. prawdopodobnie 303 w Rzymieśmiercią męczeńską.

  Zainteresowanie jej postacią nastąpiło po odkryciu 1802w katakumbach Pryscylli grobu kamiennego z epitafium„Pax tecum Filumena"; oprócz prochów młodej kobietyznajdowały się w grobie akcesoria symbolizujące męczeństwo,dziewictwo i arystokratyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOGENEZA

  (gr. fyle pień, ród, pokolenie, rasa;genesis powstanie), proces odszczepiania się nowych liniirozwojowych form żywych od pnia form już istniejących;obejmuje wszystkie ciągi pokoleń organizmów, które na drodzeprzemian ewolucyjnych (—» ewolucja II B) dały obecnieistniejącą różnorodność organizmów; termin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOSTORGIUSZ

  ur. ok. 368 w Borissos ( K a p a d o c j a ) ,zm. między 425 a 433 prawdopodobnie w Konstantynopolu,historyk ariański.

  Pochodził z rodziny ariańskiej; ok. 388 udał się do Konstantynopola,gdzie spędził większą część życia; wielepodróżował, m.in. odbyl pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

  W Ekklesiasdke...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII

  ur. między 30-13 prz.Chr.w Aleksandrii, zm. między 42-54 po Chr., tamże, piszącypo grecku filozof i teolog żyd., przedstawiciel synkretyzmurei.-filoz. i alegor. interpretacji Biblii.

  Pochodzi! z rodzinykapł. (Hieronim, De vir. ill. 11) przybyłej do Egiptu z Palestyny;otrzymał wykształcenie w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKAL, Furius Dionisius Philocalus

  Żył w IV w.,kaligraf i kronikarz za pap. Damazego I; koordynowałprace nad —> Chronografem z roku 354; dedykacja dziełaprzyjacielowi Walentemu (konsulowi Picenum) pozwala uważaćgo za chrześcijanina.

   

  A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, R 1942, 21-35; H. Stern, Le Calendrier de 354, étude sur son texte et ses...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILODOKSJA

  (gr. fileo miłuję, doksa sława), ukochaniesławy, w literaturze monastycyzmu wczesnochrześc.(zwłaszcza wsch.), dążność do współzawodnictwa w praktykachascet.; zrodziła się z przekonania o nieprzeciętnychascet. osiągnięciach —» anachoretów i —» eremitów (II),utrwalonych w przekazach hagiograficznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOCHOWSKI ROCH ks.

  ur. 16 VIII 1838 w Choromanachk. Ostrołęki, zm. 21 VIII 1896 w Piskach k. Ostrołę k i , biograf, popularyzator teologii.

  W 1858 wstąpił do seminarium duch. w Pułtusku, skąd1860 skierowano go do Akademii Duch. w Warszawie; 1861przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniu 1864 stopnia kandydatateologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - TEMATYKA RELIGIJNA

  Początkowo najczęściejdotyczyła dziejów bibl.; dzieło L. Lumière'a La Vie et Passiondu Christ (1897) zainicjowało styl ilustratorski, polegającyna prezentacji niejako „żywych obrazów" ewangelicznych,utrzymanych w guście epoki; charakter podniosłejinscenizacji miały również f. Quo vadis (wg H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPPI

  Gr. Filippoi. łac. Philippi, staroż. miasto w Macedonii,obecnie w Grecji; pierwotnie zwało się Krenides,a nazwę F. otrzymało 356 prz.Chr. po zdobyciu przez FilipaI I , króla Macedonii.

  W czasie II podróży mis. Pawła Apostoła 50-52 powstaław F., pierwsza w Europie, gmina chrzęść. (Dz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPONI

  Nazwa n a d a n a —» bezpopowcom, szczególnie—> fiedosiejewcom z okolic Pskowa i Nowogrodu Wielkiego,którzy osiedlili się na terenach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,Motdawii i Bukowiny.

  Większe grupy f. pojawiły się po 1 7 7 0 i 1 8 1 5 w regioniesuwalsko-sejneńskim, po 1 8 3 0 w augustowskim oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt

Do góry