Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FILOSTRAT FLAWIUSZ, Filostrat Ateńczyk

  Pochodziłz wyspy Lemnos (Grecja), ur. ok. 170, zm. 249, retor.Studiował w Atenach i Efezie; w Rzymie należał do ces. dworuSeptymiusza Sewera i Julii Domny; swe uzdolnienia lit.wykorzystywał do przywrócenia kultów pogańskich.

  Jest autorem Apolloniu bios tu Tyaneos (przekład łac.Wiriusza Nikomacha Flawiana w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII - PISMA

  Zainteresowania F. koncentrowały się główniewokół alegor. egzegezy Pleciokslęgu; wcześniej powstałypisma filoz., pod koniec życia - rozprawy apologetyczneodzwierciedlające historię Żydów aleks.; pierwsze kryt.wydanie dzieł F., zachowanych w języku gr., opracowaliL. Cohn, P. Wendland. S. Reiter pt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /7 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKALIA

  (gr. umiłowanie piękna), nazwa zbiorutekstów (— florilegium) jednego lub wielu pisarzy c h r z ę ś ć ;do najbardziej znanych należy f. Orygenesa oraz f. pisarzyascetycznych.

  1. Origenus F. (wydał J. A . Robinson, The Philocalia ofOrigen, C 1893; przekład pol. K. Augustyniak, Wwa 1979)sporządzona została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII - DOKTRYNA

  F. stworzył doktrynę synkretyczną(rei.-filoz.) opartą na judaizmie (alegor. interpretacja ST,zwł. Pięcioksiegu) i kulturze gr. (kategorie filoz. platonizmu,neopitagoreizmu, średniego stoicyzmu), dążąc do ich uzgodnieniai syntezy, z zachowaniem priorytetu judaizmu.B ó g jest transcendentny kosmicznie (poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKSEN, Xenajas bp.

  Św. Kościoła jakobickiego,ur. w poł. V w. w Tahal (prow. Bet Garmaj w Persji), zm.10 XII 523 w Filipopolis (dziś Plowdiw w Bułgarii), teolog.

  Studiował w Edessie; oskarżony przez patriarchę AntiochiiKalendiona przed ces. Z e n o n em o propagowanie —»monofizytyzmu przedstawił ok. 482 własne wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILONARDI, Philonardl MARIUS abp.

  ur. w Bauco k.Veroli, zm. 19 VIII 1644 w Rzymie, asesor Kongr. Inkwizycji,nuncjusz p a p . w Polsce.

  J a k o abp Awinionu (od 1624) przybył 1636 do Polskiz zadaniem nakłonienia króla do zorganizowania wyprawyantytur. oraz przeciwdziałania i ograniczenia aprobowanychuprzednio przez pap. Urbana VIII tymczasowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOLOGIA

  (gr. fileln kochać, logos słowo), w sensiewęższym (znanym z tradycji terminologicznej ang. i hiszp.)oznacza j ę z y k o z n a w s t w o ; w sensie szerszym - naukęo piśmiennictwie (zwł. o literaturze pięknej) jakiegoś kręgukulturowego, grupy etn., narodu czy nawet pojedynczegopisarza, obejmującą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILONOWICZ JÓZEF OFMConv

  Imię zak. Romuald,ur. 20 X 1906 w Wierzchlesiu k. Sokółki, zm. 23 III 1981w Stambule, duszpasterz polonijny.

  W 1928 wyjechał do Włoch i wstąpił do zakonu w Asyżu;1929 złożył tu śluby zak., a po studiach filoz. (Asyż) i teol.(Osimo) przyjął 1934 święcenia kapł.; 1936 wyjechał doStambułu, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOMACI

  (gr. filomathes przyjaciel nauki), stowarzyszeniepowstałe 1 X 1817 w Wilnie z inicjatywy gronastudentów Uniw. Wileńskiego (A. Mickiewicza, T. Zana,J. Jeżowskiego i O. Pietraszkiewicza); początkowo stanowiłorodzaj kółka samokształceniowego (m.in. lit., matematyczno-fizycznego), a nast. związek o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOSEMITYZM

  (gr. fileo miłuję, Sęmici - nazwagrupy etn., w skład której wchodzą m.in. Żydzi), postawanacechowana życzliwością i szacunkiem wobec ludzi narodowościlub pochodzenia żydowskiego.

  Wyróżnia się; f. c h r z e ś c i j a ń s k o - m i s j o n a r s k i ,podkreślający konieczność poznania —» judaizmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 651

  praca w formacie txt

Do góry