Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta

  Państwo w Europie Pn. nad Zatokami Botnicką i FińskąM. Bałtyckiego; od 1284 prow. Szwecji; 1721 na mocy pokojuw Uusikaupunki (Nystad) i 1743 w T u r k u (szwedz. Abo) przyłączonodo Rosji część wsch. i pd. F., a 1809 na mocy pokojuw Porvoo (Borgâ) - całą F. j a k o autonomiczne WielkieKsięstwo F.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINCK HEINRICH

  ur. 1444 lub 1445 prawdopodobniew Bamberdze, zm. 9 VI 1527 w Wiedniu, kompozytorniem. związany z Polską.

  Od ok. 1452 przebywał w Krakowiejako śpiewak kapeli król.; 1482 immatrykulowałsię na uniw. w Lipsku; nast. mieszkał w Krakowie, a ok.1491-93 udał się na Węgry i do Niemiec; najpóźniej od1498...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA - CZASOPISMA PRZEGLĄDOWE

  Podejmując problematykęogólnofiloz. lub specjalistyczną, łączą niekiedyfilozofię z in. naukami (—» filozofia I I ) ; wiele z nich informujeo działalności nauk. różnych filoz. środowisk (posiedzeniatowarzystw, kongresy, zjazdy, sympozja, nowości wydawnicze,a także przeglądy zawartości czasopism).

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /9 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINCK, Fink HENDRIK OFMCap

  Imię zak. Feliks,ur. 11 I 1868 w Antwerpii, zm. 30 III 1932 w Maryabadzie(Pakistan), misjonarz, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1886 w Enghien; podczas studiów teol.w seminarium zak. udał się 1889 na misje w Pendżabie (Pakistan),gdzie 1891 przyjął święcenia kapł.; rozwinął działalnośćspoł. na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA - CZASOPISMA PARADYGMATYCZNE

  Nastawionesą na rozwijanie określonego kierunku filoz. (—> filozofiaI 2) lub pewnej interpretacji danego kierunku o orientacjiniechrześc. lub chrzęść, (zwl. neotomizm) w sposób minimalistyczny(jak neopozytywizm, analityczna filozofia bryt.)lub maksymalistyczny (jak fenomenologia, marksizm czywreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /13 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINDIŃSKI KAROL ks.

  ur. 5 II 1833 we Frýdku k.Ostrawy, zm. 11 IV 1897 w Cieszynie, wikariusz gen. cieszyński.

  Po studiach filoz.-teol. w Ołomuńcu i przyjęciu 1856święceń kapl. był wik. w Cieszynie; pełnił tu również funkcjęnotariusza wikariatu gen. i sądu duch.; 1870 został proboszczemwe Frýdku, a 1877 archiprezbiterem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA - W POLSCE

  Cz.f. zaczęły powstawać w końcuXIX w.; za najstarszy periodyk nauk. można uważać wychodzącepoczątkowo nieregularnie, a później jako półrocznik„Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego (Polskiej) Akademii Umiejętności"(Kr 1874-1952), od 1891 pt. „Rozprawy PAU...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /10 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - METAFIZYCZNA TEORIA RELIGII

  Rozwijana na gruncierealistycznej teorii bytu, wychodzi z danego empiryczniefaktu rei. i wyjaśnia go za pomocą ontycznych kategorii,odwołując się do pojęć i tez antropologii filoz. oraz metafizyki.

  Celem tak rozumianej f.r. jest ostateczne wyjaśnieniedanego empirycznie i ujętego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /7 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINÍAN, Finnian, Findian, Vinnianus Św.

  ur. ok. 470w Myshall (hrabstwo Carlów), zm. 12 XII 549 w Clonard,asceta, założyciel opactwa w — Clonard.

  Formację kapł. uzyskał w środowisku bpa Fortchernaz Roscrea; zwiedziwszy ok. 505 opactwa w Galii, odbyłpielgrzymkę do Rzymu; po powrocie do Irlandii założyłopactwo i szkołę w Clonard oraz kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILTHAUT THEODOR

  ur. 27 X 1907 w Duisburgu,zm. 31 X 1967 tamże, teolog pastoralista.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. w Innsbrucku, Münsteri Tybindze, przyjął 1934 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie(1937-40 wśród studentów); 1946 uzyskał doktoratna uniw. w Münster, po czym nauczał religii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 096

  praca w formacie txt

Do góry