Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FLICK MAURIZIO SJ

  ur. 12 XI 1909 w Mediolanie,zm. 23 IV 1979 w Rzymie, teolog, pedagog, rekolekcjonista.

  Do zak. wstąpił 1928; święcenia kapł. przyjął 1939. Studiowałteologię na Gregorianum w Rzymie, gdzie 1947 uzyskałdoktorat i wykładał do 1979 teologię systematyczną,kładąc nacisk na indywidualizację procesu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN Św.

  zm. 449 w Hypaepie (Dobkóy k. Efezu),patriarcha konstantynopolski (446-449).

  Był następcą patriarchy Proklosa; 448 zwołał synod doKonstantynopola w celu przeciwstawienia się monofizyckiejnauce —> Eutychesa, którego ekskomunikowat; zawiadomiło tym bpów i klasztory oraz pap. Leona I Wielkiego, któryw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDOWIE

  Ludność zamieszkująca pn. część —»Belgii (ok. 6 0% jej mieszk.) oraz pn. skrawek Francji (depa r t a m e n t y Nord i Pas-de-Calais), mówiąca językiem niderl.z rodziny języków germ.; na cały obszar rozciąga sięnazwę — Flandrii.

  Tereny te zajmowali —> Celtowie, zromanizowani pod panowaniemRzymu; germ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLIEDNER FRITZ

  ur. 10 VI 1845 w Kaiserswerth k.Dusseldorfu, zm. 26 IV 1901 w Madrycie, syn Theodora.

  Studiował teologię w Halle i Tybindze; jako diakon byłk a p e l a n em wojskowym w czasie wojny prus.-austr. (1866);ordynowany (1867) na pastora, podróżował w celach ewangelizacyjnychpo Włoszech (1867) i Hiszpanii (1869);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN I

  ur. n a pocz. IV w. w Antiochii, zm. 26 I X404 tamże, patriarcha Antiochii, obrońca ortodoksji.

  Wspólnie z Diodorem późniejszym bpem Tarsu byl duchowymprzywódcą tzw. antioch. grupy zwolenników ortodoksjinic. (por. —» antiocheńska schizma); przed 365 otrzyma!święcenia k a p ! , z rąk bpa Melecjusza, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAK WINCENTY

  ur. ok. 1871, zm. 1943 w ZielonceNowej k. Zwolenia, rzeźbiarz ludowy.

  Uprawiał rzeźbę w drewnie oraz snycerstwo dekoracyjneo tematyce rei. i hist.; jego pierwszą pracą snycerską jestkrzyż z 1905 na grób ojca (cmentarz w Zwoleniu), bogatodekorowany ornamentem ślimacznicowo-roślinnym; przed1907 wykonał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKI FILOZOFIA

  Dział lub kierunek filozofiinauki, badający ontol. uwarunkowania i poznawczą wartośćteorii fizykalnych bądź analizujący (zwl. środkami log.)ich język, metody, s t r u k t u r ę i dynamikę.

  Początki f.f. sięgają matematycznego przyrodoznawstwa(Galileusz, I. Newton); w pozytywistycznej koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIT PORTA CHRISTI PERVIA, Brama wszelkiej łaski pełna

  Hymn na jutrznię uroczystości Świętej Bożej RodzicielkiMaryi (w LH od 1971); nieznany jest autor i czaspowstania.

  Wysławia dziewicze poczęcie i narodzenie JezusaChrystusa, oddając mu cześć j a k o Synowi Bożemu, Stwórcy,Mocarzowi i Oblubieńcowi, a jego moc przyrównuje do siłybibl. kamienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLABELLUM

  (łac. wachlarz), rypis (gr. rìpìdìon),osadzony na długim drzewcu wachlarz (wykonywany w starożytnościz pergaminu, papieru lub jedwabiu, później zestrusich lub pawich piór albo metalu), mający znaczeniesymboliczne j a k o oznaka władzy, autorytetu rei. i cywilnego.

  W monumentach asyr., babil., egip. i gr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOKRACI

  (gr. fysis natura, kratos władza), szkołafranc, ekonomistów utworzona przez lekarza FrançoisQuesnaya (1694-1774; główne dzieło Tableau économique,bmw 1758) jako reakcja na —» merkantylizm, i skupiająca m.in. V. Mirabeau (1715-89), P.P. Le Mercier de la Rivière(1720-93), G.F. Le Trosne (1728-80), N. -> Baudeau...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt

Do góry