Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FOI et LUMIÈRE (frane), Wiara i Światło

  Międzynar.chrześcijański ruch wspólnotowy mający na celu różnorodnąpomoc upośledzonym umysłowo w odnalezieniu właściwegoim miejsca w społeczeństwie, który zainicjował 1971 JeanV a n i e r ; . o s o b a inicjatora i duchowość łączy F . L . z wcześniejukonstytuowanym ruchem l'Arche (franc, a r k a )...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios - POGLĄDY

  F. był „twórcą humanizmu bizant." (L.Benakis); zasługi i wiedzę F. uznawali nawet jego przeciwnicy,a potomni nadali mu przydomek „Wielki"; przeciwstawiałsię łac. nauce o —> grzechu pierworodnym, jego zaśantropologia stanowi kontynuację nauki gr. ojców Kościoła;j a k o „najbardziej znaczący egzegeta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /12 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOINARD FRÉDÉRIC MAURICE

  ur. 1683 w Conches( N o r m a n d i a ) , zm. 29 III 1743 w Calet, biblista i liturgista.

  Po studiach filoz.-teol. w Paryżu i przyjęciu święceńk a p ł . był prob, w Calet; na polecenie abpa Ch. de Vintimilleopracował projekt reformy brewiarza w duchu gallikańskim,postulując m.in. czytania wyłącznie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ DIAKON

  Żył prawdopodobnie w IX w. wKonstantynopolu, bizant. hagiograf. Był diakonem i kustoszemprzy kościele Apostołów w Konstantynopolu; w Encomium(ASanc l u n I 270-279) opisał życie i śmierć męczeńskąśw. Lucyliana; utwór F. na cześć Łukasza nie został jeszczeopublikowany.

   

  Beck 526. 570; O. Volk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOKOLARINI, Movimento dei Focolari

  (wł. focolareognisko domowe), kat. ruch międzynar. powstały we Włoszechw okresie II wojny świat, dla ożywienia jedności wKościele, a także (w wymiarze ekum.) dialogu z in. religiamii niewierzącymi; od 1962 publiczne stow, wiernych o nazwieOpera di Maria (Dzieło Maryi).

  1. G e n e z a i r o z w ó j -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /8 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOERSTER FRIEDRICH WILHELM

  ur. 2 VI 1869 wBerlinie, zm. 9 I 1966 w Kilchbergu k. Zurychu, niem. pedagog,socjolog i polityk.

  Studiował filozofię i ekonomię społ. na uniw. w Berlinie,a nast. we Fryburgu Badeńskim, gdzie 1893 uzyskał doktoratza pracę Die Entwicklung der Kantischen Ethik (B 1894);1895 objął redakcję czasopisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOBIA

  (gr. fobos strach), w psychologii stan silnego, napadowego,nieuzasadnionego —> lęku lub odrazy, występującyw związku z określonymi przedmiotami lub sytuacjami.

  F. wyraża się wzmożonymi odczynami wegetatywnymi(przyspieszona akcja serca, drżenie, poty i in.) oraz niekiedywyobrażeniami lub myślami o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOKS, Fox JAN ks.

  ur. 1566 w Kazimierzu pod Krakowem,zm. 21 II 1636 tamże, kanonista, mówca.

  Pochodził z rodziny szkoc. osiadłej w Polsce w XV w.;1581-88 studiował w Akademii Krak., a 1590-93 prawow Padwie; po powrocie został 1594 —» audytorem (6) krak.kurii; od 1615 jako archidiakon krak. wizytował parafiei klasztory; 1616...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOGAZZARO ANTONIO

  ur. 25 III 1842 w Wenecji,zm. 7 III 1911 tamże, poeta i powieściopisarz.

  Pochodził z zamożnej rodziny weneckiej, która po wojnie1859 aż do wyzwolenia Wenecji 1866 przebywała w Turynie;tutaj ukończywszy 1864 studia prawnicze, poświęcił się całkowicietwórczości lit.; 1896 został senatorem. Wychowanyw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FO, Fo - t' o

  (ten, który jest oświecony - chiń. transpozycjasanskryckiego buddha), w buddyzmie chińskim pierwszyelement triratna, najwyższy stopień świętości oraz każdaosoba, która przełamała barierę zmysłów i gotowa jest wstąpićdo — nirwany;

  nazwa f. występuje w chiń. traktatachdogm. jako określenie wielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt

Do góry