Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK GARATE bł. SJ

  ur. 3 II 1857 w Loyola(Baskonia), zm. 9 IX 1929 w Deusto k. Bilbao.

  Pochodziłz wielodzietnej rodziny ubogich wieśniaków; 1874 wstąpiłdo zakonu i w Poyanne (Francja) odbył nowicjat; po złożeniupierwszych ślubów (1876) byt przez 10 lat infirmarzem i zakrystianemw Kolegium Santiago Apostolo w La Guardia( P o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK BORGIA, de Borja y Aragon Św. SJ

  ur. 28 X 1510 w Gandii (prow. Walencja), zm. 30 IX 1572 wRzymie, gen. zakonu.

  Był najstarszym synem Jana I I I , księcia Gandii, i JoannyAragońskiej; po śmierci matki (1520) wychowywał się nadworze wuja, Jana z Aragonii, abpa Saragossy, nast. byłpaziem infantki Katarzyny; 1525 rozpoczął w Saragossiestudia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK JAN REGIS Św. SJ

  ur. 31 I 1597 wFontcouverte k. Narbonne, zm. 31 XII 1640 w La Louvesc(Viviers), kaznodzieja, działacz charytatywny.

  Kształcił się u jezuitów w Béziers, gdzie należał do szkolnejsodalicji; 1616 odbyt nowicjat w Tuluzie, a 1622-25 studiafiloz. w Tournon i 1628-30 teol. w Tuluzie; j a k o klerykuczył w kilku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK CARACCIOLO Św.

  ur. 13 X 1563 wVilla Santa Maria k. Chieti, zm. 4 VI 1608 w Agnone (prow.Campobasso), współzałożyciel zak. —» kleryków regularnychmniejszych, p a t r o n Neapolu.

  Po studiach teol. w Neapolu przyjął 1587 święcenia k a p ł . ;j a k o członek bractwa charytatywnego opiekował się galernikamii więźniami;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - DUCHOWOŚĆ

  F. wiązała się z j e g o o s o b o w o ś ci ą charakteryzującą się silną emocjonalnością, porywczością,wnikliwą inteligencją i swoistym artyzmem; pozbawionyzdolności spekulatywnych i nie ceniący zbytnio nauki, łączyłbystrą intuicję z żywą wyobraźnią poetycką, pozwalającąwyczuwać mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /11 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ

  ur. 7 IV 1 5 0 6 wCastillo de Javier k. Sangiiesy (Nawarra), zm. 3 XII 1 5 5 2 nawyspie Sancian k. Kantonu, apostoł Indii i Japonii, patronmisji.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK COLL y GUITART bł. OP

  ur 18 II1812 w G o m b r e n (prow. Gerona, Hiszpania), zm. 2 IV 1875w Vieh (prow. Barcelona), misjonarz lud., zat. dominikanekZwiastowania NMP.

  Po studiach filoz. i human, w Barcelonie wstąpił 1830do zakonu w Vieh; od 1831 studiował teologię w Geronie;mimo skasowania klasztoru 1835 przez władze państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - KULT

  Zapoczątkowany przez franciszkanów, mającyswoje centrum w —> Asyżu, niemal od śmierci F. rozwinąłsię w całym Kościele; przyczyniła się do tego rychła kanonizacjadokonana 16 VII 1228 w Asyżu przez pap. Grzegorza IXoraz wzniesienie z j e go inicjatywy przez —> Eliasza z Kortony2-kondygnacyjnej bazyliki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /6 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - PISMA

  Po F. pozostały nieliczne pisma (autografy,wypowiedzi spisane przez innych lub streszczenia), powstałeprzeważnie w ostatnich latach życia (zbierane od p o ł . XIII w.)w języku łac. (stąd najczęściej nazywane opuscula sancii F.).

  Dają się one uporządkować treściowo w 4 grupy (niektórzybadacze, np. A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCHI ALESSANDRO kard.

  ur. 25 VI 1819 w Rzymie,zm. 31 VII 1878 tamże, dyplomata papieski.

  Po studiach teol. pracował w Kongr. do Spraw NadzwyczajnychKościoła oraz w Sekretariacie Stanu; 1853 w Hiszpaniiuczestniczył w pracach nad zawarciem konkordatu;1856 został abpem tytuł. Tesaloniki, nast. internuncjuszemprzy dworze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt

Do góry