Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - KULT

  Petycję o beatyfikację F. skierowali 1 6 2 5do Stolicy Apost. bpi f r a n c ; 1 6 3 5 przyjęto poprawioną iuzupełnioną dokumentację procesu; beatyf. 1 6 6 1 , a 1 6 6 5 kanonizowany(po raz pierwszy wyodrębniono dwa procesy);święto wyznaczone na 29 I (pamiątka sprowadzenia ciała F. zLyonu do Annecy w 1 6...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK de MONTMORENCY - LAVAL bł. bp.

  ur. 30 IV 1623 w Montigny-sur-Avre ( F r a n c j a ) , zm. 6 V 1708w Quebecu, apostoł Kanady.

  W 1647 przyjął święcenia k a p ł . ; 1649 został a r c h i d i a k o n emEvreux; zaangażowany w mis. działalność, był współzał.—> Seminarium Misji Zagranicznych w Paryżu (MEP); 1653został wikariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - KULT

  Rozpoczął się wkrótce po śmierci F . , a potęgowałgo fakt, że ciało jego nie uległo zepsuciu; trumnęz ciałem F. uroczyście witano w Malakce, a nast. w Goa,gdzie złożono ją początkowo w kościele kolegium św. Pawła,a nast. w kościele Bom Jesus;

  tylko ramię F. zostało przekazanedo Rzymu; beatyf...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z PAOLI Św.

  ur. 27 III 1416 w Paoli(Kalabria), zm. 2 IV 1507 w Plessis-lez-Tours, pustelnik,założyciel zak. —> minimitów oraz —» minimitek.

  Pod wpływem pielgrzymki do Asyżu, mając 14 lat rozpocząłżycie pustelnicze w rodzinnej miejscowości; 1435 zorganizowałwspólnotę pustelników (we Francji zw. —* bonihomines) św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  ° Dzieło KomuniiGen. pod wezw. Matki Boskiej i św. F., zał. przez MarcaAntonia Costanzi SJ przy kolegium jezuitów w Rzymiecelem opieki nad robotnikami portu na Tybrze, zatwierdził1 6 1 9 pap. Paweł V; organizowało systematyczną katechizacjędzieci; p o 5 0 latach istnienia m i a ł o ok. 2 0 0 0 0...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z POSADAS bł. OP

  ur. 25 XI 1 6 4 4 wKordowie, zm. 20 IX 1 7 1 3 tamże, kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1 6 6 2 w Scala Coeli pod Kordową;filozofii i teologii uczył się w Kordowie; 1 6 6 8 przyjął święceniak a p ł . , po czym poświęcił się działalności kaznodziejskiej.Opublikował biografie: Vida...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod patronatem św. F.powstały męskie i żeńskie zgromadzenia zak., przeważnieo charakterze mis. lub charytatywno-wychowawczym, orazkat. stowarzyszenie misyjne:

  1. M ę s k i e -

  ° bracia św. F. —> ksawerianie;

  ° Misyjna Wspólnota św. F., Missionary Society of SaintF. of Pilar, wspólnota kapłanów i braci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /4 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK REGIS CLET bł. CM

  ur. 19 VIII 1 7 4 8w G r e n o b l e , zm. 18 II 1 8 2 0 w Wuczang (prow. Hupej wChinach), męczennik, p a t r o n Chin.

  Studia teol. rozpoczął w seminarium diec. w Grenoble,a ukończył u misjonarzy w Lyonie, do których wstąpił 1 7 6 9 ;po przyjęciu 1 7 7 3 święceń kapł. był profesorem teologiimor. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - IKONOGRAFIA

  F. wyobrażany jest z krzyżem, laskąpielgrzyma, płonącym sercem, krabem u stóp, a także zHindusem (atrybut indywidualny).

  W przedstawieniach i n d y w i d u a l n y c h apost. charakte r osobowości F. wyraża temat wizji światła rozbłyskującegona Wschodzie (D. Galie, miedzioryt z 1596; obraz ołtarzowyz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp.

  ur. 21 VIII 1 5 6 7w T h o r e n s k. Annecy (Sabaudia), zm. 28 XII 1 6 2 2 w Lyonie,kaznodzieja, pisarz ascet., twórca salezjańskiej szkoły duchowości(—» duchowość chrześcijańska I I I ) , założyciel zak.—> wizytek, doktor Kościoła, p a t r o n pisarzy kat. i dziennikarzy.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry