Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK FLORENTCZYK, Florentinus, Italus

  zm. 16 X 1516 w Krakowie, wł. architekt i rzeźbiarz-dekorator;niekiedy utożsamiany z Francesco delia Lora.

  Do Polski przybył z Węgier; osiadł w Krakowie i od 1502pracował dla dworu król.; do jego warsztatu należeli: JanFlorentczyk (przybrany syn), Ugolino, Simon i Kasper.Z fundacji królowej Elżbiety...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Przejawem kultu F. i duchowościsalezjańskiej są również wspólnoty zak.:

  1. M ę s k i e -

  ° misjonarze św. F., Missionnaires deSaint F . , zgrom, kleryckie na prawie p a p . , zał. 1838 w Annecyprzez ks. P.M. Mermiera w celu głoszenia misji par.; 1843otrzymało dekret pochwalny, a 1889 ostateczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /7 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z SIERADZA OFMObs

  zm. 1516 prawdopodobniew Warcie, artysta malarz.

  Wg Memoriale ordinisfratrum minorum Jana z Komorowa (MPH V 241) F.wykonał polichromię w kościele św. Agnieszki u bernardynekw Krakowie oraz w kościołach bernardynów w Warcie,Bydgoszczy, Kobylinie, Opatowie, Skępem i w jednej zkaplic ich kościoła w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK JÓZEF I

  ur. 18 VIII 1830 w Wiedniu,zm. 21 XI. 1916 tamże, od 1848 cesarz Austrii, od 1867 królWęgier, najstarszy syn arcyksięcia Franciszka Karola orazZofii von Wittelsbach.

  Wychowany pod kierunkiem kanclerza K.W.L. von Metternicha,objął władzę po abdykacji swego stryja Ferdynanda Ii zrzeczeniu się praw do tronu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - IKONOGRAFIA

  Wszystkie przedstawienia F. nawiązujądo jego p o r t r e t ów - malowanego z 1613 (Saint-Gatien, Turyn)i rzeźbionego (Saint-Léomer), które ukazują go w średnimwieku, z długą brodą, jako bpa lub p r a ł a t a bez insygniów;atrybutami F. są - serce przeszyte strzałą i otoczonecierniami (C. Maratti...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK LUDWIK abp.

  ur. 24 VII 1664 w Neuburgu,zm. 18 IV 1732 we Wrocławiu.

  Byt synem palatynaneuburskiego Filipa Wilhelma; 1683 dzięki ces. LeopoldowiI otrzymał bpstwo wrocł.; do 1719 był też namiestnikiemŚląska; 1694 po śmierci brata Ludwika Antoniego otrzymałj e go godności, m.in. bpa wormackiego i wielkiego mistrzaZ a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SOLANO Św. OFM

  ur. 10 III 1549w Montilla k. Kordowy, zm. 14 VII 1610 w Limie (Peru),misjonarz, j e d e n z p a t r o n ów Ameryki Łacińskiej.

  Do zakonu wstąpił 1569; studia filoz.-teol. odbył w Sewilli;1573 przyjął święcenia k a p ł . ; 1575-77 był mistrzem nowicjatuw Kordowie, a nast. kaznodzieją zak.; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z MARCHII OFM

  ur. 1290 w Appignanod'Ascoli, zm. 1344, wł. filozof i teolog (zw. doctor succinctuslub praefulgidus).

  Wykładał 1319-20 filozofię w Paryżu; od 1324 był lektoremw Awinionie, a nast. 1327-32 prowincjałem w Marchii; 1320postawił (przed J. —> Buridanem) teorię —> impetu; głosił zaJ. —> D u n s em Szkotem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK I

  ur. 12 IX 1494 w Cognac k. Angoulême,zm. 31 III 1547 w Rambouillet (dep. Seine-et-Oise),1515-47 król Francji z dynastii Walezjuszy.

  Rządy objął 1515 po Ludwiku XII dzięki małżeństwu zj e go córką Klaudią; kontynuował politykę zagr. poprzednika,rywalizując z Habsburgami o prymat w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - DOKTRYNA

  F. podkreślał przede wszystkim uniwersalizm—» odkupienia dokonanego przez Chrystusa; wskazywałna miłość Boga zarówno w dziele stworzenia świata,j a k i jego odkupienia; wg F. —» wcielenie Syna Bożego byłow zamiarach Bożych niezależne od grzechu człowieka (Bóggrzech przewidział i zapewnił człowiekowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 228

  praca w formacie txt

Do góry