Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OKREŚLAJĄCYM MIEJSCE ZAŁOŻENIA lub AKTUALNĄ SIEDZIBĘ DOMU GENERALNEGO

  ° f. zAiterhofen, Franziskanerinnen von Aiterhofen, na prawied i e c , zał. 1846, otrzymały 1899 zatwierdzenie d i e c ; 1906zostały agregowane do braci mniejszych; zajmują się wychowywaniemubogich i opuszczonych dzieci oraz opieką nadstarcami i chorymi; 1935 rozpoczęły pracę mis. w Brazylii;1967 liczyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /21 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI

  Mniszki oraz żeńskie zgrom, zakonne,stowarzyszenia i tercjarki świeckie, realizujące wswoim życiu ideały ewangeliczne w oparciu o jedną z regułfranciszkańskich (—» franciszkańska reguła); w szerszym,niewłaściwym znaczeniu nazwa f. przypisywana jest członkiniomróżnych instytutów agregowanych (wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - MNISZKI

  F. kontemplacyjne o ślubach uroczystychi klauzurze p a p . , należące do II zak. franciszkańskiego, zw.też z a k o n em św. Klary (—* klaryski), lub do zak. NiepokalanegoPoczęcia NMP (—* koncepcjonistki) oraz do zak.Dziewicy Maryi, zw. zakonem 10 cnót NMP (—> annuncjatki2 ) ; należą do nich także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Kontemplacyjno--czynne zgrom, zakonne o duchowości franciszkańskiej,o p a r t e na regule III zak. regularnego św. Franciszka lubw mniejszym zakresie na regule II zak. franciszkańskiego,zmodyfikowanej i dostosowanej do ich zadań apost., realizowanychprzez działalność charytatywną, szpitalną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /6 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ARCHITEKTURA

  Franciszek w realizacji zadań zakonunie przewidywał szczególnej roli dla architektury;nie widział potrzeby wznoszenia specjalnych kościołów zak. -przeciwnie - postulował, aby bracia osiedlali się przy opuszczonychlub zrujnowanych świątyniach (np. S. Damianoi Porcjunkula w Asyżu) i po odbudowaniu używali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /41 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKA SCHERVIER bł.

  ur. 3 I 1819, w Akwizgranie,zm. 14 XI 1876 tamże, założycielka dzieł charytatywnychi szpitali oraz zgrom, ubogich sióstr św. Franciszkaz Asyżu.

  Pochodziła z wielodzietnej rodziny; jej ojciec był fabryka n t em i wiceburmistrzem Akwizgranu; początkowo zaangażowałasię w działalność świeckich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM)

  Zakon żebrzący, «al. na pocz. XIII w. przez—> Franciszka z Asyżu w celu zachowywania zasad ewangeliii wiernego naśladowania Jezusa Chrystusa, zwl. przez doskonaleubóstwo, —» apostolat (V) osobistego przykładui głoszenia słowa Bożego; w szerokim znaczeniu termin obejmujeobecnie 3 autonomiczne rodziny 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - GENEZA i DZIEJE

  Powstanie f. i ich gwałtownyrozwój był odpowiedzią na rozpowszechnione wówczas wśródmieszczaństwa, jak i wśród środowisk uniw. hasła nawrotudo wzorów pierwotnego Kościoła, ewangelii i czasów apost.,i na napięcie zaistniałe wskutek znacznego umocnienia przez—* gregoriańską reformę organizacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /61 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

  Zainteresowanie rodów książęcych f.oraz dogodne okoliczności, związane z rozwojem miastpol. sprzyjały powstawaniu pierwszych fundacji franciszkańskichjuż w XIII w.

  A. Do 1517 - Na tereny pol. przybyli f. z Czech; pierwszeklasztory założono we Wrocławiu (1236 lub 1234) i w Krakowie(1237); dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /61 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - DUCHOWOŚĆ

  Franciszkańska duchowość czerpieswą inspirację z ewangelii realizowanej za wzorem Chrystusaw sposób radykalny w życiu, postawie i myśli —» Franciszkaz Asyżu ( I I I ) ; wzbogacili ją w ciągu wieków liczni święci,a jej teol. uzasadnienia i systematyzację wypracowali m.in.-* Antoni z Padwy, —» Aleksander...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /27 212

  praca w formacie txt

Do góry