Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FREPPEL CHARLES ÉMILE bp.

  ur. 1 VI 1 8 2 7 w Obernai(Alzacja), zm. 22 XII 1 8 9 1 w Angers, teolog i kaznodzieja.

  Po studiach filoz.-teol. w Strasburgu przyjął 1 8 4 9 święceniak a p ł . ; 1 8 5 0 wykładał filozofię w seminarium karmelitóww Paryżu; 1 8 5 1 był przełożonym szkoły w Strasburgu,a 1 8 5 2 - 5 5 k a p e l a n em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREQUENTIUM, Frigento

  Dawne bpstwo w rzym.prowincji Kampania; powstało w poł. XI w., przejmując sukcesjęzniszczonego 9 8 6 bpstwa —* Aeclanum i połączonegoz nim bpstwa —» Acquaputrida; w wyniku zniszczeń wXIII i XIV w., spowodowanych trzęsieniami ziemi i wojnami,F. 1 4 6 6 połączono na równych prawach z diec. — Avellino;1 8 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRELICHOWSKI STEFAN WINCENTY ks.

  ur. 22 I 1913w Chełmży, zm. 23 II 1945 w Dachau, duszpasterz, sługaBoży.

  Po studiach w seminarium duch. w Pelplinie przyjął1937 święcenia k a p ł . ; był kapelanem bpa S.W. Okoniewskiego,a nast. wikariuszem przy kościele NMP w Toruniu, gdziedal się poznać j a k o gorliwy duszpasterz i utalentowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRERE WALTER HOWARD

  ur. 23 XI 1 8 6 3 w Cambridge,zm. 2 IV 1 9 3 8 w Mirfield (Yorkshire), bp anglik., liturgista,historyk Kościoła, muzykolog.

  Studiował w Trinity College w Cambridge oraz w WellsTheological College; po przyjęciu 1 8 8 9 anglik, święceń kapł.pracował j a k o wile, w Stepney, gdzie ufundował studium dobadań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRÉJUS - TULON

  Diecezja w pd. Francji, sufr. Aix-en--Provence; Fréjus, staroż. Forum Julii, kolonia rzym. założona45 prz.Chr. przez Juliusza Cezara; Tulon, dawna koloniagr. Telónion, później rzym. port wojenny Telo Martius.Pierwszym znanym bpem Fréjus byt Akcept (ok. 374); 1801diecezję zniesiono, a jej terytorium włączono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDEGAR

  Żył w VII w., kronikarz frankijski. CzęśćI kroniki F. stanowi kompilację kronik późnorzym. i wczesnośredniow.;obejmuje dzieje powsz. i Galii do 584; część IIopisuje dzieje Frankonii merowińskiej (584-643) i będąc -w świetle nowych badań - dziełem jednego pisarza, zawieratakże wiele wtórnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREGE GOTTLOB

  ur. 8 XI 1 8 4 8 w Wismarze (Meklemburgia),zm. 26 VII 1 9 2 5 w Bad Kleinen k. Wismaru, matematyk,logik i filozof.

  Pochodził z rodziny luterariskiej; po studiach matematykii filozofii w Jenie i Getyndze, gdzie uzyskał 1 8 7 3 d o k t o r a t ,habilitował się 1 8 7 4 w J e n i e i 1 8 7 9 został t am prof.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /4 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDERICO WESTPHALEN

  Diecezja w pd. Brazylii(stan Rio G r a n d e do Sul) eryg. 22 V 1961 z części t e r y t o r i umdiec. Santa Maria i Passo Fundo, sufr. Porto Alegre; zajmuje11 473 km2 i liczy 506 000 mieszk.. w tym 424 000 katolików,34 parafie, 27 księży diec. i 36 księży zak., 42 zakonnikówi 182 siostry.

   

  AAS 54(1962)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREITAG ANTON SVD

  ur. 4 I 1882 w Altenbeken(Westfalia), zm. 3 IV 1968 w Steyl ( H o l a n d i a ) , misjolog.

  Do zgromadzenia wstąpił 1896 w Steyl i 1908 przyjąłświęcenia k a p ł . ; 1915 doktoryzował się; 1922-26 był l e k t o r emmisjologii w Akademii Biskupiej w Paderborn, 1924-29 sekreta r z em i przewodniczącym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDOL, Freddi BÉRENGER kard.

  ur. ok. 1250 wLavérune k. Montpellier, zm. 11 VI 1323 w Awinionie, kanonista.

  Jako doktor d e k r e t ów (od 1289), był wykładowcą prawakan. w Bolonii i doradcą p a p . ; 1294 został b p em Beziers,1305 kard. i 1309 wielkim penitencjarzem. Był (1296-98)w s p ó ł a u t o r em kompilacji Liber sextus pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt

Do góry