Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska

  Państwo w zach. Europie nad Oceanem Atlantyckim,M. Północnym i M. Śródziemnym, graniczące z Belgią, Luksemburgiem,RFN, Szwajcarią, Włochami, Monako, Hiszpaniąi Andorą (do F. należy także wyspa Korsyka); zajmuje547 000 km2 i liczy 55,06 min mieszk. (1985), w tym 86%katolików.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - RELIGIE PIERWOTNE

  Z t e r e n ów F. pochodzą j e d n ez najstarszych przejawów religijności człowieka (—» E u r o p aII A ) .

  W okresie p a l e o l i t u środk. (200 000 - 35 000 p r z . C h r . )u człowieka neandertalskiego pozamaterialne przejawymyśli ludzkiej ujawniły łączenie aspektów: uczuciowego,obrzędowego, społ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /12 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Teryto r i um dzisiejszej F. od VII w. prz.Chr. zamieszkiwali przybylize wsch. —> Celtowie (I), rozbici na wiele państw plemiennych;tereny celtyckich plemion Galów, podbite 58-51prz.Chr. przez Cezara, weszły w skład państwa rzym. j a k o—» Galia, w której nastąpiła szybka romanizacja, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /62 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY UNICKIE

  We F. znajdują się grupyunitów (—* Europa IV) różnych obrządków wsch., zorganizowane1954 w ordynariat wieloobrządkowy, podlegającyabpowi Paryża, z którego 1960 wyodrębniono egzarchaty- gr.kat. i orm.kat. (od 1986 diecezja) na prawach sufraganiiad instar abpa Paryża.

  Kontakty m a r o n i t ó w z F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENCEL, Frentzel ABRAHAM

  ur. 19 XI 1656 wKozłach (niem. Cosel) k. Budziszyna, zm. 15 IV 1740 w Śunowie(Schönau), syn Michała, duchowny ewang., górnołużyckijęzykoznawca, etnograf, historyk.

  W 1679-84 studiował teologię na uniw. w Wittenberdze;będąc pastorem, zajmował się również językiem, etnografiąi historią Łużyc.

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRESCOBALDI GIROLAMO

  ur. 1 5 8 3 w Ferrarze, zm.1 III 1 6 4 3 w Rzymie, kompozytor i organista.

  Był uczniemL. Luzzaschiego, organisty i kompozytora w Ferrarze; 1 6 0 4został organistą i śpiewakiem w Akademii św. Cecylii wRzymie (pd 1 6 0 7 na L a t e r a n i e ) ; 1 6 0 8 w wyniku konkursuzostał organistą w bazylice św. Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENCEL, Brancl, Frentzel MICHAŁ

  ur. 2 (lub 21) II1628 w Běčicach (niem. Pietzschwitz) k. Budziszyna, zm.29 VI 1706 w Budestecach (Postwitz), duchowny ewang.,górnolużycki pisarz.

  Po studiach teol. (1651) na uniw. w Lipsku i po ordynacjiw Wittenberdze był p a s t o r em w Kozłach, Budziszynie i Budestecach.

  Zasłużył się głównie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRESNO

  Diecezja w Stanach Zjedn. (Kalifornia) eryg.6 X 1967 j a k o sufr. Los Angeles; powstała z podziału diec.Monterey-Fresno (obecnie Monterey in California); zajmuje91 234 k m 2 i liczy 1,5 min mieszk., w tym 288 299 katolików,86 parafii, 114 księży diec. i 49 zak., 65 zakonników i 183siostry.

   

  AAS 60(1968)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENOLOGIA

  (gr. fren umysł, logos nauka), zw. początkowokraniologią (łac. cranis czaszka), doktryna austr.anatoma F . L Galla ( 1 7 5 8 - 1 8 2 8 ) , głosząca ścisłą zależnośćmiędzy budową czaszki a cechami psych, (w tym zdolnościamiintelektualnymi i m o r . ) .

  F. zakłada wyspecjalizowanie czynności mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENZEL ANTONI bp.

  ur. 7 VIII 1 7 9 0 w Gościęcinie k.Koźla, zm. 2 IV 1 8 7 5 we Fromborku. Po studiach filoz.w Ołomuńcu i teol. we Wrocławiu przyjął 1 8 1 8 święceniak a p ł . ;

  1 8 2 0 został zastępcą dyr. seminarium nauczycielskiegow Głogówku, 1 8 2 1 prof, egzegezy w Liceum Hosianum wBraniewie; od 1 8 3 1 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt

Do góry