Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FREYER AUGUST

  ur. 15 XII 1803 w Oberschaar k.Freibergu (Saksonia), zm. 28 V 1883 w Górze Kalwarii k.Warszawy, organista, pedagog, kompozytor.

  Muzyki uczył się w Muldzie i Warszawie, gdzie ukończyłkonserwatorium pod kierunkiem A. Lenza i J. Elsnera;dawał tu lekcje (m.in. z końcem 1827 8-letniemu S. Moniuszce),grał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREYTAG WALTER

  ur. 28 V 1899 w Neudietendorf k.Erfurtu, zm. 24 X 1959 w Heidelbergu, misjolog p r o t e s t . ,działacz mis. i ekumeniczny.

  Studiował filozofię i teologię na uniw. w Tybindze, Marburgui Halle; 1928 był dyr. Deutsche Evangelische Missions-Hilfe w Berlinie, a 1929-53 - Hanseatische Missions--Gesellschaft; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - SZTUKA SAKRALNA

  W historii franc, sztukis a k r . , datowanej od czasów Merowingów i Karolingów,ścierały się upodobania tkwiące w rodzimej tradycji celt.i germ, z tradycją artyst. kręgu śródziemnomorskiego; ówczesneośrodki twórcze Reims, Saint-Denis, Metz i Tourszapewniły sztuce ciągłość rozwoju w nast. okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /44 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĘCHOWICZ TADEUSZ ks.

  ur. 11 X 1906 w RadzyniuPodlaskim, zm. 31 X 1986 w Międzylesiu k. Warszawy,historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium diec. w JanowiePodlaskim przyjął 1931 święcenia kapł.; nast. pełnił obowiązkiduszpast. w Żelechowie (1931) i Łukowie (1932);1932-35 odbywa! studia specjalistyczne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - MUZYKA SAKRALNA

  Stanowi jedną z głównychform muz. w historii kultury europejskiej. Odrębność stylunar. muzyki f r a n c , organicznie związanego z językiem, jegointonacją, rytmiką i kolorytem, zarysowała się już w XIV w.Szczególnie bogate były dzieje muzyki franc. XIII-XVIII w.,kiedy uprawiano wszystkie główne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /18 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDBERG EMIL

  ur. 22 XII 1837 w Chojnicach,zm. 7 IX 1910 w Lipsku, ewang. kanonista.

  Po studiach prawniczych w Heidelbergu i Berlinie wykładałprawo kośc. w Berlinie (1862), Halle (1865), Fryburgu Br.(1868) i Lipsku (1869-1910); opublikował krytyczne wyd.Corpus iuris canonici (L 1876-80, 19283 ) i Quinqué...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY i WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Rozwojowi protestantyzmu na terenach dzisiejszej F. sprzyjały:—» gallikanizm (zwł. Jean Laillier), krytyka Kościołaprzez humanistów (m.in. G. Budé), którzy rozwijali równieżkryt. badania Biblii (m.in. J. Faber Stapulensis, G. Farei,J. Vitrier), i znaczne wpływy grup reformacyjnych z Meauxi Paryża;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /22 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - STATYSTYKA

  W 1911 we F. było 17 metropolii,84 archidiec. i d i e c , 33 426 parafii, 56 546 księży diec. oraz38,41 min katolików, 662 000 protestantów, 100 000 żydów1 100 000 bezwyznaniowych i in. wyznań (na 39,6 minmieszk.); 1929 - 17 metropolii, 88 archidiec. i d i e c , 34 833parafie, 48 753 księży diec. oraz 40,01...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Zamykająsię w 3 okresach; pierwszy obejmuje starożytność, drugi -średniowiecze (IV-XV w . ) , trzeci - czasy nowoż. (XVI-XVIIIi XIX-XX w.).

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Pierwszymi ośrodkami myśli teol.na t e r e n i e —* Galii były szkoły biskupie w Lyonie (Ireneusz,I I w.), Poitiers (Hilary, IV w.), Agen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /61 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

  We F. działająwspólnoty prawosł. podlegające jurysdykcji —» EkumenicznegoPatriarchatu Prawosławnego w Konstantynopolu,moskiewskiego patriarchatu —» Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego,patriarchatu —> Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego,—* Serbskiego Kościoła Prawosławnego, Ros.Kościoła Prawosł. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /11 170

  praca w formacie txt

Do góry