Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Papież polityk i społecznik

  Działalność Leona XIII (1878-1903) była szersza niż podawane najczęściej w historii te dwa określenia.Gdy umarł, chwalono go za to, że chciał być rozumiany przez wszystkich i chciał wszystkich rozumieć.Może więc najtrafniej byłoby określać go jako nauczyciela zrozumianego i uznanego. Według...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoscholastyka

  W Niemczech za nawrotem do scholastyki opowiadało się mogunckie czasopismo Katolik, z którymwspółpracowali profesorowie otwartego przez Kettelera seminarium duchownego. Wśród nich byli pionierzyneoscholastyki dogmatyk Johann Baptist Heinrich (zm. 1891) i filozof Paul Leopold Haffner(zm. 1899).

  Dążenie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież reformator i święty

  W Wiedniu żywiono niechęć do sekretarza stanu, kardynała Mariana Rampolli za politykę profrancuską iprorosyjską, za sympatie dla Słowian i dla austriackiej partii katolicko-demokratycznej. Cesarz nie mógłmu darować sprzeciwu wobec katolickiego pogrzebu jego syna Rudolfa, a także odmowy kapelusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Watykański I

  Na decyzję zwołania soboru wpłynął niewątpliwie wzgląd pastoralny: przeciwstawienie się racjonalizmowii naturalizmowi. Do tego dołączyła się paląca potrzeba dostosowania kościelnego prawodawstwado głębokich zmian w życiu Kościoła, jakie zaszły od soboru trydenckiego.

  Myśl o zwołaniu soboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /7 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultramontanizm i opozycja

  Ruch ultramontański, rozwijający się już za Grzegorza XVI, musiał pokonać szereg przeszkód. Katolicyw większości doceniali współdziałanie z papieżem dla dobra Kościoła w ich kraju, ale niejedni obawialisię wzrostu rzymskiej centralizacji i pomniejszenia przez to autorytetu władzy biskupiej, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /7 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY - Długi pontyfikat

  Po powrocie z Gaety do Rzymu (20.04.1850) Pius IX ani jego otoczenie nie spodziewało się, że długi,32-letni pontyfikat, nazwany, pontyfikatem wielkiego przełomu, będzie wypełniony pasmem cierpień iniepowodzeń, prawdziwie więc stanie się crux de cruce, według średniowiecznej przepowiedni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm szwajcarski

  Liberałowie szwajcarscy wykorzystali zwycięstwo odniesione (1847) nad Sonderbundem katolików. Ichpolitykę naśladowali liberałowie w innych krajach, uprawiając różnego rodzaju Kulturkampfy, zwłaszczaw sąsiedniej Badenii. W Szwajcarii po 1848 roku zamykano klasztory i likwidowano katolickie szkoły.Kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacki konkordat i prawa majowe

  Cesarz Franciszek Józef po 1850 roku zmierzał do neoabsolutyzmu, ale jego rząd prowadził pertraktacjeze Stolicą Apostolską o nowy konkordat. Widział bowiem w Kościele katolickim klamrę spinającą monarchięwielonarodowościową, chciał też uczynić Austrię przodującym mocarstwem wśród państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm i konserwatyzm niemiecki

  W mniejszych państwach niemieckich, jak Hesja, Wirtembergia, Badenia, nie prowadzono jednolitej politykikościelnej. Prawie w każdym z nich wystąpił pod koniec pięćdziesiątych lat polityczny zwrot kuliberalizmowi. Zjawisko to nie ominęło Bawarii, uchodzącej za bardzo katolickie państwo.

  Przywódcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Galicji

  Po zawarciu austriackiego konkordatu (1855) Kościół w Galicji miał większą swobodę w kształtowaniuswego życia wewnętrznego. Biskupi polscy mogli odbywać konferencje episkopatu i zwoływać synodydiecezjalne, ale na razie zastępowali je kongregacjami dziekańskimi.

  Pius IX, uważany powszechnie za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 902

  praca w formacie txt

Do góry