Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FUCHS BERNHARD

  ur. 23 I 1814 w Elchingen, zm.6 IV 1852 w Monachium, teolog moralista. W 1844 był wMonachium kaznodzieją w k a t e d r z e , a od 1845 prof, uniwersytetu.

  Pod wpływem idealizmu niem. i J . S . Dreya opowiadałsię za systematyczno-spekulatywną nauką o życiu c h r z ę ś ć ,opartą na teologii późnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDRYCHOWICZ ROMUALD ks.

  ur. 7 II 1850 wTucholi, zm. 29 V 1932 w Pelplinie, historyk Pomorza.

  Po studiach teol. w Pelplinie i filologii klasycznej we Wrocławiu(1875) i Berlinie (1876-80) przyjął 1878 święceniakapł. w Pelplinie; 1880-1930 był prof, w Collegium Mariánům;badania nad historią regionu porn. i diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUCZOU, Foochow

  Metropolia w pd.-wsch. Chinach(prow. Fucien) eryg. 11 IV 1946 z sufraganiami Siapau,Siamen, Czangting z istniejącego tu od 1923 wikariatu apost.;1632 misje na tym obszarze p o w i e r z o n o dominikanom; archidiecezjazajmuje 32 348 km i 1950 liczyła 2,97 min mieszk.,w tym 40 525 katolików, 27 księży diec. i 12...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYGIA

  W starożytności kraina położona na zach.płaskowyżu Azji Mn. pomiędzy Bitynią, Pizydią, Galacjąi Lidią, przecięta dolinami Meandra i Lykosu, z miastamiHierapolis, Laodyceą, Kolosami i Synnadą (obecnie kat.metropolie t y t u ł . ) .

  W XII w. prz.Chr. teren ten zdobyli Frygowie, plemionaindogerm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK JAGIELLOŃCZYK kard.

  ur. 27 IV1468 w Krakowie, zm. 14 III 1503 tamże, prymas.

  Byt najmłodszym z 6 synów króla Kazimierza IV Jagiellończykai Elżbiety Rakuszanki; przeznaczony do stanu duch.,wychowywany był wraz z braćmi m.in. przez J. Długosza.Spełniając życzenia króla, kapituła krak. obrała F. 13 IV1488 bpem; uzyskawszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUDAKOWSKA ZOFIA

  Niepokalanka, imię zak. MariaR e n a t a od Chrystusa, ur. 13 X 1873 w Turbowie ( U k r a i n a ) ,zm. 16 I 1956 w Nowym Sączu, filolog, liturgistka.

  Po studiach human. (1896-1900) we Fryburgu Szwajc.i na Sorbonie wstąpiła 1901 do zgrom, w Jazłowcu; uczyła wśrednich szkołach zak., a także działała w —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYSZTAK

  Parafia i dekanat w diec. przemyskiej.

  Wieś wzmiankowana 1277, otrzymała 1366 prawa miejskie;od 1374 była własnością klasztoru w Koprzywnicy, od pocz.XVI w. - miasto prywatne w posiadaniu m.in. Frysztackich;1932 utraciło prawa miejskie; pierwotny kościół par. NarodzeniaNMP, drewniany, wzniesiony 1422...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK III MĄDRY

  ur . 17 I 1463 w Torgau, zm.5 V 1525 w Lochau, syn elektora E r n e s t a Saskiego, od 1483książę saski.

  Wykształcony w duchu human., założył 1502 w Wittenberdzeuniwersytet; 1507 uzyskał godność namiestnika gen.Rzeszy; po śmierci Maksymiliana I zrzekł się tronu ces.i poparł Karola I Hiszp.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK II HOHENZOLLERN, Fryderyk Wielki

  ur. 24 I 1712 w Berlinie, zm. 17 VIII 1786 w Poczdamie,syn Fryderyka Wilhelma I, król pruski od 1740.

  Mimo wychowania w surowej ortodoksji protest, hołdowałideom oświecenia, ulegając wpływom P. Bayla, Ch.L. deMontesquieu i V o l t a i r e ' a ; niechętny dogmatyzmowi c h r z ę ś ć , konfesjonalizmowi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK AUGUST

  ur. 23 XII 1750 w Dreźnie, zm.5 V 1827 tamże, od 1763 elektor, od 1806 król Saksonii,1807-15 książę warszawski.

  Rządy objął 1768 po okresie regencji sprawowanej m.in.przez matkę; po wojnie 7-letniej odbudował gospodarkę;z powodu oporu Rosji nie przyjął ofiarowanej mu przezSejm Wielki sukcesji tronu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt

Do góry