Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GABALA

  (Dżeble k. Horns w Syrii), bpstwo staroż. wrzym. prowincji Syria I; bpi znani od IV-VI w.; b p em G. bytpisarz kośc. Sewerian (ok. 400-403); od VII w. abpstwo autokefaliczne,a od 1115 ł a c ; do XIII w. znanych 3 bpów ł a c ;obecnie bpstwo t y t u l a r n e .

   

  Gams 434; HierCat III 200; AtKG 21, 61.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKTOR

  (łac. functio czynność), w logice wyrażenieniesamodzielne, które wraz z wyrażeniami składowymi zw.j e go argumentami (zdania, nazwy, f.) tworzy zwrot bardziejzłożony; w znaczeniu szerszym f. obejmuje także —» predykaty;f. czasem zw. jest też — o p e r a t o r e m .

  F. dzieli się w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABU

  (Castiglione w środk. Włoszech), bpstwo z V w.w rzym. prowincji Lacjum, prawdopodobnie jedna z pierwszychdiec. podmiejskich Rzymu; znanych 10 bpów G. - od465 do 879; 4 ostatnich bpów nie rezydowało w G., gdyż wVIII w. zostało ono zniszczone wskutek najazdów Ostrogotówi Longobardów, a w XI w. przyłączone do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÜRSTENWALDE

  Miasto we wsch. części NRD,1373-1565 stolica bpstwa lubuskiego. F. założyli w miejscuosady słow. 1213 (wg S.W. Wohlbriicka) lub 1252-58 ( H . Rachela)margrabiowie brandenburscy; równocześnie powstałatu par. i zbudowano got. 3-nawowy kościół par. NMP; pozniszczeniu 1373 Lubusza przez wojska ces. Karola IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA

  (łac. functio czynność, rola), związek, zależność,przyporządkowanie 2 lub więcej wielkości (u G.P e a n o - przedmiotów dowolnego rodzaju) wyrażane wzorem,tabelką, wykresem lub równaniem.

  W l o g i c e występują f. (formy, —» formuły) wyrażeniowe(zdaniowe, np. p lub nie p, x jest identyczne z y;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENTALNA TEOLOGIA - W POLSCE

  W XX w. t.f. rozwijała się głównie w ramachuniw. wydziałów i zakładów t e o ł . (seminaria d u c h . ) .

  Ośrodki teologiczne związane z uniwersytetami: l w o w sk i m (do 1944) - S. Szydelski, K. Wais, J. Teodorowicz;k r a k o w s k i m (od 1952 PAT) - M. Morawski, J. Pawlicki,F. Gabryl, M. Sieniatycki, E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /18 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDATOR

  (fac. fundare zakładać), twórca, założycielinstytucji k o ś c , dający jej podstawy duchowe lub materialne;termin f. Kościoła galijskie księgi liturg. diecezji państwa—> Franków odnoszą do założyciela bpstwa (1), a prawodawstwokośc. do osoby finansującej budowę pomieszczeńsakr. lub dawcy —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /6 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDE DE CAELESTIBUS

  Sekwencja o św. JackuOdrowążu anonimowego autora z zak. dominikanów (prawdopodobnieniepolskiego pochodzenia); w Polsce zachowanajedynie w antyfonarzu dominikanów krak. z 2. poł. XVI w.;składa się z 7 podwójnych strof i jednej końcowej; nawiązujedo sekwencji o św. Stanisławie Bpie —> Laudes Dei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNERALNA LITERATURA

  Utwory ż a ł o b n e , najczęściejtypu okolicznościowego, formułujące (we właściwejepoce konwencji) określone poglądy eschatol.; genologicznieuzależnione również od stylu religijności.Starożytność ukształtowała główne funeralne gatunki typuelegijnego, noszące znamiona pieśni lamentacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /12 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNK FRANZ XAVER

  ur. 12 X 1840 w Abtsgmünd(Badenia-Wirtembergia), zm. 24 II 1907 w Tybindze, historykKościoła.

  Studiował filozofię w Tybindze, gdzie 1863 uzyskał doktora t ; 1864 przyjął święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie;jednocześnie kontynuował studia w Paryżu, interesującsię zagadnieniami ekon. i mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt

Do góry