Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GADACZ KORNEL OFMCap

  Imię chrzestne Jan Ludwik,ur. 15 I 1916 w Jaźwinach k. Sędziszowa M ł p . , zm.23 XI 1985 we Wrocławiu, historyk zakonu.

  W 1923 wstąpił do zakonu; po studiach filoz.-teol. w seminariumzak. w Krakowie przyjął 1941 święcenia k a p ł . ; pracowałjako duszpasterz w różnych zak. placówkach, zwt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIELI GIOVANNI

  ur. 1557 w Wenecji, zm. 12 VIII 1613 tamże, wł. kompozytor, b r a t a n e k  A n d r e a .

  Początkowo kształcił się pod kierunkiem Andrea G., a1575-79 O. di Lassa w Monachium; 1584 został organistą wkościele św. Marka w Wenecji. W swojej twórczości, skoncentrowanejna stylu polichóralnym zapoczątkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAETA

  Rzym. Caieta, archidiecezja w środk. Włoszech(Lacjum), bezpośrednio podległa Stolicy Apostolskiej.

  Bpstwo G. powstało w V I I I w., nast. przyłączono doń bpstwa: — Formia (stąd do G. zostały przewiezione 842relikwie św. —» E r a z m a ) , 1100 M i n t u r n o i 1818 —* Fondi; wG. urodził się pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADAMER HANS GEORG

  ur. 11 II 1900 w Marburgu,twórca filozoficznej —» hermeneutyki.

  Po studiach w Marburgu (m.in. u N. H a r t m a n n a , E. Husserla,R. O t t o , R. Bultmanna) uzyskał 1923 d o k t o r a t ; 1924podjął studia filologii klasycznej u P. Friedländera; 1928uzyskał habilitację u M. Heideggera; 1945-47 był r e k t o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIELI ANDREA

  ur. ok. 1510 w Canareggio (obecniedzielnica Wenecji), zm. 1586 w Wenecji, wł. kompozytor,organista, stryj Giovanniego.

  Od 1536 był śpiewakiem przy kościele św. Marka w Wenecji,a od 1550 prawdopodobnie w kapeli katedralnej w Weronie;1558 był organistą w kościele św. Jeremiasza w Canareggio,gdzie został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL V

  Imię chrzestne Rafał, zm. 3 I 1427 w Kairze,patriarcha Kościoła koptyjskiego.

  Był urzędnikiem państw., potem mnichem w klasztorześw. Samuela w Kalamun k. Fajum, gdzie przyjął święceniak a p ł . ; j a k o igumen przy kościele al-Muallaka w Kairze został1409 obrany patriarchą (zgodnie z sugestią j e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL od MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

  Właśc.Francesco Possenti, Św., kleryk CP, ur. 1 III 1838 w Asyżu,zm. 27 II 1862 w Isola del G r a n Sasso, p a t r o n młodzieży AkcjiKat. i kilku wł. diecezji.

  Kształcił się u braci szkolnych w Spoleto i od 1850 w tamt.kolegium jez.; w czasie choroby 1856 złożył ślub wstąpieniado zakonu, a 1857 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL, Gabryel EMANUEL SJ

  ur. 24 XII 1848 wMiliczu, zm. 2 VIII 1885 w Nhamasugo k. Zumbo (Mozambik),misjonarz.

  W 1867 wstąpił do zakonu; 1870-72 studiował filozofię wŚremie, którą (po wypędzeniu jezuitów z Prus) ukończył 1873w Starej Wsi; nast. był wychowawcą młodzieży w T a r n o p o l u ;od 1877 studiował teologię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL SYJONITA

  Właśc. Dżibrail as-Sahjuni, ur.1577 w E h d e n (Liban), zm. 1648 w Paryżu, orientalista maronicko-katolicki.

  Od 1583 przebywał w Rzymie (m.in. studiował tu teologięw kolegium maronickim); wykładał nast. język arab.i syr. w rzym. kolegium Sapienza oraz współpracował przypierwszym wyd. mszału...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL JANINA MATYLDA

  Imię zak. Kolumba, ur.3 V 1858 w Stanisławowie, zm. 24 IX 1926 w Rzymie, założycielkazgrom, benedyktynek miłości.

  Wykształcenie średnie otrzymała w pensjonacie benedyktynekwe Lwowie, gdzie ukończyła seminarium nauczycielskie;pracowała w państw, szkole powsz. we Lwowie, a nast.w seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt

Do góry