Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GALANO CLEMENTE OTheat

  ur. 1610 w Sorrento,zm. 14 V 1666 we Lwowie, działacz unijny, orientalista.

  Profesję złożył 1628 w Neapolu, gdzie też ukończył studiafiloz.-teol.; 1636 przyjął święcenia kapł.; wysłany doGruzji, pracował w Gori k. Tbilisi, a nast. w Kolchidzie i od1641 w Konstantynopolu, gdzie założył kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALEN MATTHAEUS van der

  ur. 1528 w Westkapelle.(Niderlandy), zm. 15 IX 1573 w D o u a i , teolog.

  Uczył się w szkole — braci wspólnego życia w Gandawie;od 1546 (lub 1547) studiował filozofię i teologię na uniw.w Lowanium; od 1559 wykładał na uniw. w Dylindze teologięscholast. i egzegezę bibl.; tu zaprzyjaźnił się z Piotrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALANT WOJCIECH ks.

  ur. 17 V 1853 w Strachociniek. Sanoka, zm. 13 XI 1930 w Krakowie.

  Po studiach filoz.--teol. w seminarium duch. w Przemyślu przyjął 1876 święceniakapł. i został wik. w Kańczudze, a nast. w k a t e d r z e przem.;studiował w Wiedniu, a 1878-1925 wykładał Pismo św. STw seminarium przem.; 1887 uzyskał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALENUS, Abrahamsz de Haen

  ur. 8 XI 1622 w Zierikzee(Holandia), zm. 19 IV 1706 w Amsterdamie, pisarzi reformator, p r o p a g a t o r ruchu kolegiantów wśród —> mennonitów.

  Od 1642 studiował medycynę na uniw. w Lejdzie i 1645uzyskał tytuł doktora; osiadłszy w Amsterdamie, wszedłdo gminy mennonitów. Przyjmując pogląd o upadku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALAPAGOS

  Prefektura apost. w Ekwadorze (obejmujearchipelag wysp G.) eryg. 6 V 1950 z części t e r y t o r i umdiec. Guayaquil i powierzona franciszkanom; zajmuje7860 km2 i liczy 7400 mieszk., w tym 7000 katolików, 5 parafii,5 księży zak., 5 zakonników, 5 sióstr.

   

  AAS 42(1950) 707-708; S. Paventi, ECat V 1855; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALERIUSZ, Caius Galerius Valerius Maximianus

  ur. ok. 250, zm. V 311 w Nikomedii, od 305 cesarz rzym.,władca wsch. części cesarstwa.

  Pochodził z Dacji; adoptowany 293 przez ces. —» Dioklecja n a , otrzymał tytuł cezara i zarząd nad Ilirią - częścią imperiumobejmującą kraje naddunajskie z rezydencją w Sirmium;sukcesy wojskowe (293-296 w wojnie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALATEA

  (gr. gala mleko, mleczno-biała), w religiigr. nimfa morska, j e d n a z nereid, córek boga Nereusa i boginiDoris.

  Nieodwzajemniona miłość Cyklopa Polifema doG. byla ulubionym t e m a t em w staroż. literaturze (np. Owidiusz,Metamorfozy XIII 750-896) i sztuce; szczególną rolęw powstaniu przedstawień...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALACJA

  Kraina hist, w centrum Azji Mniejszej; odpn. graniczyła z Bitynią, od wsch. z Kapadocja, od zach. zFrygią, pd. granicę stanowiły góry T a u r u s .

  Krainę tę zajęły 3 wojownicze plemiona celtyckie (—»Celtowie), k t ó r e w III w. p r z . C h r . opuściły Galię i d o t a r ł y doAzji Mniejszej. Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALGAN GUIDOTTI Św.

  ur. prawdopodobnie 1148w Chiusdino (Toskania), zm. 30 XI 1181 na Monte Siepi k.Chiusdino, eremita, p a t r o n opactwa San Galgano.

  Wg Legenda beati G. confessons z ok. 1220 Rolanda zPizy SOCist (wyd. G.B. Mansi, w: Stephani Baluzzi Miscellaneanovo ordine digesta, Lucca 1764, IV 74-76) G.osierocony przez ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALATOWSKI JOANNICJUSZ

  zm. 2 I 1688 w klasztorzeJeleckim w Czernihowie, archimandryta, prawosł. teologi polemista.

  Studiował w prawosł. —» Akademii Mohylańskiej w Kijowie(m.in. był uczniem Ł. —» Baranowicza); po wstąpieniudo zakonu przebywał m.in. w klasztorze kupiatyckim k.Mińska; od ok. 1650 wykładał w Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt

Do góry