Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GALINY

  Parafia w dek. bartoszyckim w diec. warmińskiej.

  Wieś G. założył 1336 Henryk Muro, krzyżacki komturBalgi; dokument lokacyjny zawierał także uposażenie dlakościoła; z 1373 pochodzi pierwsza wzmianka o kościele par.i proboszczu G . ; w XVI w. parafia przeszła w ręce protestantów,1945 kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKI RYT, gallikański ryt

  Obrządek praktykowanyw —» Galii i pn. Italii do 2. pol. VIII w., zastąpiony zrozporządzenia Pepina i Karola Wielkiego rytem —> rzymskim;tzw. neogallikańska liturgia oznacza odmianę ksiągliturg. we Francji (pod wpływem —> gallikanizmu) obowiązującychdo pol. XIX w. (bpi franc, odmówili przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /10 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALJUF, Gagliuffi MARKO FAUSTIN

  ur. 15 II 1765 wDubrowniku, zm. 16 II 1834 w Novi Ligure (Piemont),chorwacki p o e t a lac., dyplomata.

  Do zak. pijarów wstąpił w Dubrowniku; 1780-85 studiowałteologię w Collegium Nazareneum w Rzymie (1784 zostałczłonkiem Accademia degli Arcadi); 1785-87 wykładał retorykęw szkołach klasztornych w Urbino...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKI ŚPIEW

  Monodyczny śpiew liturg. związanyz —> galijskim rytem; j e d n a z 4 odmian śpiewu kośc. w Kościelezach. {—* ambrozjański śpiew, —» choral gregoriański,—» mozarabski śpiew), występująca w V-VIII w., zwl. wAkwitanii i Prowansji.

  Wykazujący zależność od śpiewu Kościołów wsch. (zwł.mozarabskiego)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALL, Gaweł Św.

  ur. ok. 550 w Irlandii, zm. 16 Xprawdopodobnie 640 w A r b o n (Szwajcaria), mnich.

  Wg legendarnych Vita triplex (VIII-IX w.) G. po odbyciunowicjatu w klasztorze Bangor w Ulsterze jako jeden z 12uczniów —» Kolumbana (zm. 615) towarzyszył mu w wyprawiemis. do Galii; byt prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEA (1)

  (gr. Galilaia, prawdopodobnie od hebr.gali! okręg), kraina w pn. Palestynie, na zach. od Jordanu—* geografía biblijna), obejmująca część gór Przedjordanianajwyższy szczyt Dżebel Dżermak 1199 m) przedzielonychniewielkimi, urodzajnymi dolinami, z których największaAsochis (bibl. Jiftach-El, arab. Sahel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /4 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALL JAN KAROL

  ur. 18 VIII 1856 w Warszawie, zm.30 X 1912 we Lwowie, kompozytor, dyrygent chórów, publicystamuz., pedagog.

  Studia muz. odbywał w Krakowie, Wiedniu i Monachium;1879 powrócił do Krakowa, gdzie dał swój pierwszy koncertkompozytorski i przygotował oratorium F. Mendelssohna--Bartholdyego Eliasz; 1882-84 przebywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALICJA, Królestwo Galicji i Lodomerii

  Nazwa ziempolskich zaboru austr. 1772-1918 ze stolicą we Lwowie.

  W pierwszym rozbiorze Polski 1772 cesarzowa rzym.-niem.i królowa Węgier Maria Teresa zajęła ziemie na pn. od Karpat,sięgające po Wisłę na pn. i Zbrucz na wsch.; zorganizowanoje w nowe królestwo, nawiązując do nazw stolicRusi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozant Dodano /02.10.2012 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIA, Galia Zaalpejska

  Staroż. kraina między R e n e m ,Alpami, M. Śródziemnym, Pirenejami i Oceanem Atlantyckim,zamieszkana od ok. II tysiąclecia prz.Chr. przez —»Celtów, nazwanych przez Rzymian Galami, rozbitych na wielepaństw plemiennych nie poddających się procesowi zjednoczenia(m.in. w II w. prz.Chr. przez celt. plemię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /7 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALHARD z CAHORS, Galhard de Carceribus abp.

  zm. 1348, nuncjusz pap. w Polsce 1334-42.

  Pochodził z diec. Cahors (pd. Francja); uzyskał licencjatpraw; mianowany przez pap. Jana XXII nuncjuszem i kolektorempap. w Polsce przybył 1334 do Krakowa, gdziedziałał początkowo razem z nuncjuszem P i o t r em z Alwernii(odwołanym 1335); 1335 G. otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 918

  praca w formacie txt

Do góry