Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GAUDEAT CAELESTIS CURIA

  Sekwencja ku czci św.Pauli odnaleziona przez M. Bochyńskiego w XVI-wiecznymp r o z a r i um Mszału z Kraśnika; przypuszczalnie powstała wkręgu krak. kanoników regularnych; wysławia ducha pokuty iwyrzeczenia Świętej, jej miłość oraz wrażliwość na biedę i potrzeby człowieka; dzięki jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER ECCLESIA

  Hymn w laudesach o św.— Jacku Odrowążu wchodzący w skład oficjum rymowanego— Adest dies Celebris; opisuje pobyt Świętego (jako kanonikakatedralnego) wraz z b p em krak. Iwonem Odrowążem w Rzymie,gdzie j a k o pierwszy z Polaków przyjął z rąk św. Dominikahabit zak.; tekst w AH XLIII 179.

   

  Chev 37...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT ECCLESIA PSALMORUM DRAGMATE FUSCA

  Oficjum rymowane o Św. Grobie (—> grób Chrystusa)powstałe we Wrocławiu, zachowane w brewiarzu z 2. pot.XV w. kościoła św. Marii Magdaleny (rps B U W rM 1155); zawierahymny —» Victìmae paschałis, dulcore Deo specialis znieszporów i —» Tumba sacrum novit illud nova claudere corpusz komplety; w treści i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER ECCLESIA, GAUDE FELIX CRACOVIA

  Anonimowy hymn z 1406 w nieszporach o św. — StanisławieBiskupie; w 4 niejednolitych metrycznie zwrotkach zawieraoprócz wstępnej inwokacji i doksologii strofę o wskrzeszeniuPiotrowina oraz o in. cudownych uzdrowieniach dokonanychza przyczyną Świętego;

  utwór zachował się w rękopiśmiennymbrewiarzu włocł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDEAT OMNIS (INGENS) NATIO POLONORUMQUE REGIO

  Hymn na święto translacji relikwii św. Wojciecha;występuje w 2 redakcjach - zachowana w rękopiśmiennychbrewiarzach krak. z 2. poł. XV w. i augustianów z Żaganiaz XVI w., druga w druk. brewiarzach włocł. z 1502 i 1543;różnią się brakiem w drugiej redakcji strofy 8 - o przeniesieniurelikwii do Gniezna -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDE MATER POLONIA

  Najstarszy hymn o św. ->Stanisławie Biskupie i męczenniku, ułożony w XIII w. przezWincentego z Kielc OP; pierwotnie przeznaczony na świętoPrzeniesienia Relikwii Stanisława (27 I X ) , wszedł nast. do liturgiigodzin jego uroczystości (8 V); zbudowany z 11 strof,dzieli się, na 4 cz. ;

  zachęca Polskę do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDENTES FESTUM COLIMUS, Dziś radośnie wysławiamy

  Anonimowy hymn w godzinie czytań tekstów wspólnycho —» dziewicach ( I I ) , powstały ok. XVI w., w LH od1971; wysławia wierność i czystość dziewic, które poszły zaChrystusem; jego samego nazywa lilią czystości, królem dziewic,stróżem miłości i pełnią miłosierdzia; zawiera prośbę,aby Chrystus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATINEAU - HULL

  Diecezja w Kanadzie eryg. 1 III 1982w miejsce diec. Hull powstałej 27 IV 1963 z części t e r y t o r i umarchidiec. Ottawa, której została sufraganią; zajmuje 6015km2 i liczy 216 000 mieszk., w tym 194 000 katolików, 62 parafie,65 księży diec. i 73 zak., 102 zakonników i 368 sióstr.

   

  AAS 56(1964) 323-325:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTPARY WOLDEMAR

  ur. 12 VII 1908 w Henrykowiek. Sieradza, zm. 22 XII 1984 w Warszawie, duchowny ewang.,historyk Kościoła.

  Studiował teologię ewang. 1927-32 na UW, uzyskując stopieńkandydata teologii; ordynowany 1932, był do 1939 wik. iprefektem w Tomaszowie Mazowieckim; 1939 uzyskał na UWdoktorat z teologii; 1940...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTA BARTOLOMEO della

  Właśc. P i e t ro d ' A n t o n i o Dei,OSBCam, ur. 1448 we Florencji, zm. 1502 lub 1503 w Arezzo,malarz, architekt.

  Do zakonu wstąpił we Florencji, gdzie nawiązał kontakty zA. Verrocchio i A. Pollaiolo; po przeniesieniu się do Arezzozostał o p a t em klasztorów S. Clemente i S. Maria in Gradi;1480-82...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt

Do góry