Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GAVAZZI ALESSANDRO

  ur. 21 III 1809 w Bolonii, zm.9 I 1889 w Rzymie, założyciel wolnego Kościoła we Włoszech(—» wolne Kościoły).

  W 1826 wstąpił do barnabitów i po studiach filoz.-teol.przyjął 1832 święcenia k a p ł . ; uczył nast. retoryki w Neapolu iLivorno; 1848 wystąpi! z zakonu i został kaznodzieją wojskowymprzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUTAMA, Gotama

  Rodowe nazwisko —» Buddy; także,utożsamiany z Akszapadą, żyjący między VI w. prz.Chr. aIV w. po Chr. w Mithili, twórca Njajasutry, pierwszego zeznanych obecnie i podstawowego dzieła —» njaji, jednego z 6głównych bramińskich systemów filozofii —> indyjskiej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAVLOVIČ, Gawłowicz HUGOLÍN OFM

  Imię chrzestneMarcin, ur. 11 XI 1712 w Czarnym Dunajcu, zm. 4 VI 1787 wHorovcach, słowac. p o e t a barokowy (pol. pochodzenia).

  W 1733 wstąpił do zakonu w Hlohovců; posiadał gruntownąwiedzę teol. oraz znajomość historii i literatury antycznej;j e g o twórczość ma charakter moralizatorski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUTIER z COINCY (COINSI) OSB

  ur. 1 1 7 7 lub 1 1 7 8w Coincy k. Soissons, zm. 25 IX 1 2 3 6 w Soissons, starofranc.poeta.

  Był przeorem klasztoru w Vic-sur-Aisne, potem wielkimp r z e o r em opactwa św. Medarda w Soissons. Napisał, adaptującswobodnie źródła ł a c , 2 księgi Miracles de Notre-Dame(I-IV, G 1 9 5 5 - 7 0 ) ; p o p u l a r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUTIER JERZY ks.

  ur. 23 I 1 8 7 4 w Warszawie, zm.9 XII 1 9 4 1 tamże, kanonista, pedagog.

  Pochodził ze spolonizowanej rodziny franc. ; po studiach nawydz. prawa UW prowadził praktykę adwokacką, którąprzerwał wstępując do seminarium duch. w Warszawie; będącsubdiakonem wyjechał do Rzymu, gdzie na Gregorianumuzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAULTIER Louis EDOUARD CAMILLE

  ur. 1746 w Asti(Piemont), zm. 19 IX 1818 w Paryżu, franc, pedagog.Święcenia kapł. przyjął 1780 w Rzymie, po czym osiadł wParyżu; podczas rewolucji franc, przebywał w Holandii i Anglii;1801 powrócił do Francji.

  Był twórcą metody nauczaniaprzez zabawę, którą wiązał z zadaniami wychowawczymi. Zuwagi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUME JEAN JOSEPH

  ur. 5 VI 1802 w Fuans (departamentD o u b s ) , zm. 19 XI 1879 w Paryżu, teolog i pisarz.Święcenia kapł. przyjął 1825, po czym był wik. w Vesoul,od 1827 prof, dogmatyki i od 1828 r e k t o r em seminariumduch. w Nevers;

  od 1831 zajmował się katechizacją dorosłych;był p r o m o t o r em dzieła św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUSS CARL FRIEDRICH

  ur. 30 IV 1 7 7 7 w Brunszwiku,zm. 23 II 1 8 5 5 w Getyndze, matematyk, fizyk i astronom.

  Po studiach w Getyndze uzyskał ( 1 7 9 9 ) doktorat w Helmstädt;od 1 8 0 7 był profesorem uniw. w Getyndze i dyr. miejscowegoobserwatorium astronomicznego. Opublikował podstawowądla teorii liczb i algebry Disquisitiones...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDETE IN DOMINO

  Adhortacja p a p . Pawła VI z9 V 1975 (AAS 67(1975) 789-832; przekład pol. PPK VIII,z. 1, 242-303) o —» radości chrześcijańskiej.Ogłoszenie G . i . D . związane bylo z —» r o k i em jubileuszowym(1975), ukazującym p r o g r am —» pojednania ludzi z Bogiemi z sobą.

  W nawiązaniu do doktrynalnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUDIUM MUNDI

  Hymn w nieszporach na uroczystość—> Wniebowzięcia NMP, napisany przez —* Piotra Damiani(1007-72), w LH od 1971; jest to utwór metryczny napisanywierszem leoniańskim.

  Wysławia Maryję Dziewicę, k t ó r a odbieraw niebie największą po Bogu cześć od aniołów, prorokówi apostołów; nazywa ją radością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zoe Dodano /03.10.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt

Do góry