Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GDYK LUDWIK

  ur. 25 VIII 1874 w Warszawie, zm. 15 II1940, działacz społeczno-polityczny.

  Z zawodu był drukarzem;od 1905 wraz z ks. M. —» Godlewskim zakładał —* StowarzyszeniaRobotników Chrześcijańskich (SRCh); 1906 więzionyw cytadeli warsz.; był wieloletnim s e k r e t a r z em gen., anast. prezesem SRCh; organizował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI KONRAD ks.

  ur. 30 I 1914 w Płońsku,zm. 21 XI 1982 w Płocku, biblista.

  Studia filoz.-teol. rozpoczęte1931 w seminarium duch. w Płocku kontynuował naG r e g o r i a n um w Rzymie, gdzie 1939 przyjął święcenia kapł.;po powrocie do kraju pracował w duszpasterstwie (m.in. wCiechanowie i Nasielsku); 1945 został ojcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄBIN

  Parafia i dekanat w diec. płockiej. Miejscowośćwzmiankowana od 1215, prawa miejskie otrzymała przed1332; pierwotny kościół grodowy św. Mikołaja powstał zapewnez fundacji książęcej w XII w.; w XV w. wzniesiono1-nawowy kościół murowany, odrestaurowany i rozbudowanyprzed 1672; kolejny kościół murowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDACIUS ADAM

  ur. 1615 w Kluczborku, zm. 18 IX1688 tamże, ewang. kaznodzieja i pisarz.

  Kształcił się w Kluczborku,Brzegu i Toruniu (gimnazjum ewang.augsb.); 1637uczył w gimnazjum w Elblągu, nast. był w Wilnie kantoremszkoły ewang., a p o t em jej r e k t o r e m ; 1641 powrócił do Kluczborka,gdzie był diakonem, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄDEK MACIEJ ÖGD

  Imię zak. A n z e lm o d św. AndrzejaCorsiniego, ur. 24 II 1884 w Niegowici k. Krakowa, zm.15 X 1969 w Łodzi, pisarz ascet., założyciel zgrom, zakonnego.

  J a k o alumn niższego seminarium w Wadowicach był wychowankiemRafała Kalinowskiego; do zakonu wstąpił 1901w C z e r n e j ; po studiach filoz.-teol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSK

  Miasto, siedziba parafii, dekanatów, klasztorów,stolica —» gdańskiej diecezji, ważny ośrodek reformacji i,związany z nim, ośrodek wydawniczy, a także siedziba wikariuszagen. obrządku orm., parafii i d e k a n a t u prawosł., orazparafii ewangelickoaugsburskiej.

  1. M i a s t o - Początki G., związane z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /28 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOREK BENEDYKT OFMObs

  (zw. Anserinus), ur.ok. 1545 we Lwowie, zm. 6 VIII 1607 w Jarosławiu n. Wołgą,misjonarz.

  Po studiach 1572-75 w Akademii Krak. wstąpił do zakonu wWarszawie; od 1578 studiował w Paryżu, Perugii i Rzymie,uzyskując tytuł lektora teologii; 1585 zorganizował w Samborzezak. studium filoz. i powiększył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSKA DIECEZJA

  Powstała 1925 w granicach WolnegoMiasta Gdańska (utworzonego 1920 na mocy t r a k t a t uwersalskiego), bezpośrednio zależna od Stolicy Apost. (—» egzempcja);od 1972 sufr. metropolii —* gnieźnieńskiej.

  Początki chrześcijaństwa na terytorium d.g. łączy się zprawdopodobną działalnością bpów J o r d á...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /10 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWO

  Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Strzegocin w dek. nasielskim w dipc. płockiej.

  Pierwotnie G. było parafią eryg. 1 3 8 5 przez bpa Ścibora; zlikwidowanoj ą 1 8 4 7 , włączając kościół do par. Winnica, a 1 9 0 9do par. Strzegocin; w G. zachował się kościół wzniesiony 1 7 9 2z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDOWSKI ZYGMUNT OCD

  Imię zak. Andrzej Fezulańskiod św. Teresy, ur. 1588 w Krakowie, zm. 2 XII 1656 w KamieńcuPodolskim, teolog.

  Po wstąpieniu 1606 do karmelitówdawnej obserwancji studiował w Akademii Krak., gdzie 1618uzyskał stopień bakałarza, a przed 1623 magistra teologii;nast. wykładał teologię w Akademii Krak.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt

Do góry