Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GELAZY II, Jan z Gaety

  zm. 29 I 1119 w Cluny, papieżod 24 I 1118. Jako mnich benedyktyński (od ok. 1060) naMonte Cassino zosta! przez pap. U r b a n a II mianowany 1088kard., a 1089 kanclerzem.

  Wybrany potajemnie, bez wiedzyces. Henryka V, na papieża, G. zosta! uwięziony przez CencioII —» Frangipaniego, zwolennika c e s . , nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEILER JOHANNES

  Zw. Jan z Kaisersbergu, ur. 16 III1445 w Szafuzie (Szwajcaria), zm. 10 III 1510 w Strasburgu,teolog i kaznodzieja.

  Po studiach filoz. (od 1460) we Fryburgu Br., przyjął 1470święcenia k a p ł . ; studiował teologię w Bazylei i 1475 uzyskałd o k t o r a t ; 1476 uczył teologii we Fryburgu, a od 1478...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GELAZY z CEZAREI bp.

  ur. ok. 335, zm. ok. 399 wCezarei Palestyńskiej, pisarz k o ś c , siostrzeniec Cyryla Jerozolimskiego.

  Konsekrowany 367 na bpa Cezarei okazał się żarliwymobrońcą nauki Soboru Nic. I; 370-378, z rozkazu ces. Walensa,przebywał na wygnaniu; 394 uczestniczył w synodzie konstantynopolskim.

  Z ponad 20 j e go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEISELMANN JOSEPH RUPERT

  ur. 27 II 1890 w Ulm,zm. 5 III 1970 w Tybindze, teolog.

  Studiował w Tybindze m.in. u K. Adama; 1915 przyjąłświęcenia kapł.; od 1919 wykładał dogmatykę w Tybindze,gdzie 1921 uzyskał d o k t o r a t , a 1925 habilitację; 1930 zostałprof, filozofii scholast. i teologii fundamentalnej; 1949-58...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GELAZY z KYZIKOS

  Żył w V w., ur. w Kyzikos (Hellespont),historyk Kościoła.

  Napisał 475-477 Ekklesiastike historia,znaną z editio princeps jako historia Soboru Nic.(Conc. Nic; PG 85,1191-1360; GCS 28(1918) wyd. G.Loeschcke i M. H e i n e m a n n ) ; jest to kompilacja dzieł Euzebiuszaz Cezarei, Sokratesa Scholastyka i T e o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEISSEL JOHANNES von kard.

  ur. 5 II 1796 w Gimmeldingen(Palatynat Reński), zm. 8 IX 1864 w Kolonii, historykKościoła.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Moguncji przyjął 1818święcenia k a p ł . ; od 1820 był katechetą, od 1836 dziekanemkapituły katedralnej w Spirze; 1837 został bpem Spiry, 1841k o a d i u t o r em (z prawem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEHENNA

  (gr. od hebr. gě (bL'ne) hinnom, aram. gehinnamdolina synów Hinnoma, dolina j ę k u ) , pierwotnie określenietopograficzne, p o t em też teologiczno-eschatologiczne.

  W ST jest nazwą doliny w pd. części Jerozolimy (arab.Wadi ar-Rababi); pod koniec monarchii judzkiej (VII-VI w.p r z . C h r . ) G. była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEDEON

  (hebr. giďón, LXX gedeon), jeden z 6 większychsędziów (Sdz 6,1 - 8,35; Hbr 11,32), syn Joasza z roduAbiezera w pokoleniu Manassesa, zw. też J e r u b b a a l em (Sdz6,32; 7,1; 8,29.35; 9,1; 2 Sm 11,21) z powodu walki z kultemBaala i Aszery (Sdz 6,25-32).

  Pochodził z Ofra (być może dzisiejsze et-Taijibe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /6 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDYNIA

  Miasto, siedziba parafii, dekanatów, wikariatubiskupiego i klasztorów w diec. chełmińskiej.

  Najstarsza wzmianka o wsi G. występuje 1253 w dokumenciebpa włocł. Wolimira, potwierdzającym jej przynależnośćdo par. w Oksywiu; na pocz. XIV w. G. stata się własnościącystersów w Oliwie, później przeszła na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEHLEN ARNOLD

  ur. 29 I 1904 w Lipsku, zm. 29 I 1976w Hamburgu, niem. filozof i socjolog.

  Studiował w Lipsku iKolonii; 1925 uzyskał d o k t o r a t i 1930 habilitował się w Lipsku,gdzie 1934 otrzymał po H. —» Drieschu k a t e d r ę filozofii;1938 przeszedł na uniw. do Królewca, a 1940 objął k a t e d r ę filozofiiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 634

  praca w formacie txt

Do góry