Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GEMELLAE in BYZACENA

  (Sidi Aich k. Gafsy wśrodk. Tunezji), bpstwo staroż. w rzym. prowincji Byzacena;obecnie bpstwo tytuł.; b p em tytuł. G. jest od 1982 Jan Nowak,bp pomocniczy archidiec. gnieźnieńskiej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GELSENKIRCHEN

  Miasto w zach. części R F N (NadreniaPn.-Westfalia), ośrodek polonijny w Zagłębiu Ruhry.

  W XII w. był w G. kościół par.; 1277 otrzymało prawamiejskie; od 1876 nastąpił szybki rozwój miasta j a k o ośrodkaprzemysłowego, liczącego 1962 ponad 382 000 mieszkańców.Pierwsi Polacy przybyli do G. po 1871 ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMBICCY

  Ród szlachecki herbu Nałęcz wywodzący sięz Gembic k. Czarnkowa (Wielkopolska); świetność rodu zapoczątkował abp Wawrzyniec; stanowiska senatorskie wRzeczpospolitej piastowało 9 męskich przedstawicieli roduG . ; znaczenie r o d u skończyło się wraz ze śmiercią (1720) ostatniegos e n a t o r a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /6 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMEINDETAG

  Dzień wspólnoty w niem. Kościeleewang.augsb. poświęcony ożywieniu życia rei., zainicjowany1910 przez A. Stocka, M. Schiana i E. Sulzego ( d o 1916 znanybył pod nazwą Konferenz für evangelische Gemeindearbeit);

  ma na celu aktywizację laikatu i budzenie odpowiedzialności za rozwój wspólnoty; służą temu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GELIN ALBERT SS

  ur. 3 X 1902 w Amplepuis (dep.Rhône), zm. 7 II 1960 w Lyonie, biblista.

  Po przyjęciu 1926święceń kapł. studiował do 1928 na wydziale teol. w Lyonie;1929 wstąpił do sulpicjanów i do 1931 studiował w P a p . InstytucieBibl. w Rzymie; nast. wykładał Pismo św. w seminariumduch. w Lyonie, a 1937-39 także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEITA

  Diecezja w Tanzanii eryg. 8 XI 1984 z części diec.Mwanza j a k o sufr. Tabory; zajmuje 10 697 km2 i liczy 550 177mieszk., w t ym 59 292 katolików, 7 parafii, 4 księży diec. i 11zak., 16 zakonników, 8 sióstr (AnPont 1986).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEJZA, Géza

  ur. ok. 949, zm. 1 II 997, książę węg., zał.dynastii Arpadów.

  Był synem Taksonyego, przywódcy plemionwęg.; historycy opierając się na kronice Thietmara przypuszczają,że pierwszą żoną G. mogła być —» Adelajda, siostraMieszka I, drugą zaś Sarolta; 972 przejął władzę w Panonii; wysłane przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEIGER FRANZ

  ur. 16 V 1755 w Harting k. Ratyzbony,zm. 8 V 1843 w Lucernie, teolog polemista.

  Do zak. franciszkanów wstąpił 1772 w Lucernie; po studiachfiloz.-teol. i przyjęciu 1779 święceń kapł. uczył t am kleryków,a od 1792 był nauczycielem dogmatyki i historii Kościoław liceum; 1805 za zgodą Stolicy Apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GELAZY I Św.

  zm. 21 XI 496 w Rzymie, papież od 1 III492. Pochodził z Afryki (wg Liber pontificalis); był sekretarz em i doradcą pap. Feliksa I I I .

  Po wyborze na Stolicę Piotrowa usiłował przywrócić, zerwanąprzez schizmę akacjańską (—» Akacjusz, zm. 489), jednośćz Kościołem wsch. i w tym celu prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEIGER THEODOR

  ur. 9 XI 1891 w Monachium, zm.16 VI 1952 (na statku na A t l a n t y k u ) , socjolog.

  Był 1928-33 prof, socjologii w Wyższej Szkole Techn. wBrunszwiku, a od 1938 na uniw. w A a r h u s ( D a n i a ) , od 1943na uniw. w Uppsali (Szwecja) i od 1945 ponownie w Aarhus;1951-52 wykładał na uniwersytetach amer, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /1 810

  praca w formacie txt

Do góry