Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GEOGRAFIA BIBLIJNA

  Nauka badająca środowiskogeogr. krajów związanych z Biblią: —» Palestyny, WielkiejSyrii (hebr. Aram), międzyrzecza Tygrysu i Eufratu, tzn.Mezopotamii (—» Asyria i —» Babilonia) oraz Egiptu; zadaniemg.b. jest m.in. wydawanie —> atlasów biblijnych.

  P a l e s t y n a (ST - kraj Amorytów lub Kanaan) -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /9 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA HISTORYCZNA CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Część geografii hist, badającej przemiany i związki środowiskageogr. z historią chrześcijańskich społeczności wyznaniowych(—» geografia religii); opierając się na metodachwłaściwych geografii hist., korzysta z wyników badań in.dyscyplin nauk. zajmujących się społeczeństwem; j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /6 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOFAGIA

  (gr. ge ziemia, fagein jeść, spożywać), zwyczajspożywania ziemi, występujący w obrzędach rytualnychludów pierwotnych; także przejaw zachowań patologicznych,związanych z histerią lub niedokrwistością organizmu (zw.wówczas sideropenią).

  Pierwsze przypadki g. j a k o formy terapii stwierdzono w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOFFREY z MONMOUTH bp.

  ur. ok. 1100 w Monmouth,zm. 1154, ang. kronikarz.

  Kształcił się prawdopodobniew klasztorze benedyktyńskim w rodzinnym mieście, a1129-50 był związany z Collegium Saint George w Oksfordzie;był archidiakonem w Monmouth;

  1152 został bpem SaintAsaph (Walia). G. jest uważany za autora kroniki HistoriaRegum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENZERYK, Geisericus

  Król (429-477) Wandalów iAlanów w Hiszpanii. W 429 G. dokonał inwazji na AfrykęP n . , zajmując Mauretanię i Numidię; przez 14 miesięcy oblegałHippo Regius (podczas tego oblężenia zmarł —» Augustyn);

  431 został władcą Afryki P n . ; 435 zawarł t r a k t a t z Rzymianami,a 439 zajął Kartaginę;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOCENTRYZM

  (gr. ge ziemia, łac. centrum), poglądwyjaśniający przestrzenne i czasowe lokalizowanie Ziemi wcentrum wszechświata i implikujący jej stabilność (przeciwstawny—> heliocentryzmowi).

  1. W B i b l i i - g. jest w znacznej mierze uwarunkowanywyobrażeniami ludów starożytnego Bliskiego Wsch. (zwł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /11 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENTILIS de MONTEFIORE OFM kard.

  zm. 27 X1312 w Lukce, legat p a p . na Węgrzech i w Polsce.

  Należał do wpływowych urzędników Kurii rzym.; 1298 zostałkard., a 1307 (mianowany przez pap. Klemensa V) legatem na Węgry i Polskę; 1308 przybył na Węgry z misją wprowadzeniana tron węg. Karola R o b e r t a (—» Andegaweni).

  WPolsce nigdy nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOCCHI GIOVANNI

  ur. 30 VII 1860 w Rawennie,zm. 6 I 1926 w Rzymie, misjonarz, biblista, wizytator apost.na Ukrainie.

  Po studiach teol. w Rawennie i Rzymie oraz przyjęciu 1883święceń kapł. był prof, historii w seminarium w Rawennie;j a k o misjonarz Najśw. Serca Jezusa pracował w Syrii, Turcji (Stambuł ) i od 1893 w Nowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENTIS POLONAE GLORIA

  Hymn w nieszporach ośw. Janie Kantym, ułożony przez A. — Żołędziowskiego, zatwierdzonyd e k r e t em Kongr. Obrzędów 21 I 1769 i włączonydo oficjum o Świętym na dzień 20 X; obecnie znajduje się tylkow OfPrPol 1965. Wysławia Świętego, nazywając go chwałąnarodu, ozdobą duchowieństwa i Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOTYP

  (gr. genos ród, typos odbicie), skład genetycznyorganizmu, zawierający pełną informację genetyczną (—»genetyka) osobnika, otrzymaną od obojga jego rodziców.

  Informacjagenetyczna jest zawarta w kwasie dezoksyrybonukleinowym( D N A ) , znajdującym się głównie w jądrach komórek;poszczególne odcinki D N A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt

Do góry