Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GERARD, Gerhard bp.

  zm. ok. 1256, pierwszy bpmis. dla Rusi.

  Związany był z grupą kanonicką przy kościeleśw. Marcina w Opatowie, ufundowaną przez księcia KazimierzaII Sprawiedliwego z myślą o planach mis. na Rusi;

  opanowanie1229 Małopolski przez Konrada I, zaprzyjaźnionegoze skłaniającym się do unii Danielem Halickim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERAS, Gerrha

  (niezident. miejscowość w delcie Niluw Egipcie)', staroż. bpstwo koptyjskie w metropolii Peluzjumw rzym. prowincji Augustamnika I; znanych 3 bpów z V w.;od 2 . pot. XVIII w. łac. bpstwo t y t u l a r n e .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD JOSEPH OMI

  ur. 12 III 1831 w Bouxières--aux-Chênes k. Nancy, zm. 29 V 1914 w Roma (Lesotho),misjonarz, sługa Boży.

  Po ukończeniu seminarium duch. wPont-à-Mousson i Nancy wstąpił 1851 do zgrom, w Notre--Dame-de-1'Osier; 1852 j a k o diakon udał się do Afryki Pd.i 1854 przyjął święcenia kapł.; 1855-61 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARA

  Hebr. Gerar (Tell Abu Hureira lub Tellasz-Szeriah k. Gazy w Izraelu), bpstwo staroż. w metropoliiCezarea Palest, w rzym. prowincji Palestyna I; miejscowośćwielokrotnie wzmiankowana w ST (Rdz 10,19; 20,1; 26,17; 2Krn 14,13-14); znany bp Marcjan z 451; od 1936 bpstwo tytularne.

   

  A. van den Born, BL 555; D. i L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERAZA

  (dziś Dżerasz w Jordanii), hellenist. miasto— Gileadu, ok. 55 km na pd.-wsch. od jeziora G e n e z a r e t ,od XVIII w. bpstwo tytularne.

  Za Aleksandra Wielkiego G. z malej ammonickiej osadystała się miastem; w czasie panowania Seleucydów nosiłanazwę Antiochia ad Chrysorrhoas (pn. dopływ Jabboku);ok. 82...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z ABBEVILLE

  ur. ok. 1225 w Abbevillek. Amiens, zm. 8 XI 1272 w Paryżu, teolog polemista. Studiowałw Paryżu, gdzie ok. 1254 został magistrem teologii, a ok. 1256 archidiakonem w P o n t h i e u i Cambrai; wraz ze swoimprzyjacielem Wilhelmem z Saint-Amour byl jednym z przywódcówruchu dążącego do usunięcia zakonników z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Geliert Św. bp.

  ur. prawdopodobnie 23 IV977 w Wenecji, zm. 24 IX 1046 k. Székesfehérvár, apostołWęgier, p a t r o n diec. —» Csanád.

  Pochodził prawdopodobnie z dalmackiego rodu Sagredoosiadłego w Wenecji; w dzieciństwie oddany przez rodzicówdo benedyktyńskiego opactwa św. Jerzego w Wenecji, złożyłt am później profesję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBERON GABRIEL OSB

  ur. 12 VIII 1 6 2 8 w Saint--Calais, zm. 29 III 1 7 1 1 w Saint-Denis pod Paryżem, teologi o b r o ń c a —* jansenizmu.

  Do zakonu wstąpił 1 6 4 8 w Saint-Melaine de Rennes; poprzyjęciu 1 6 5 6 święceń kapł. był nauczycielem retoryki, filozofiii teologii w klasztorach benedyktyńskich w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z BOLONII OCD

  ur. ok. 1250 w Bolonii,zm. 17 IV 1317 w Awinionie, filozof, teolog.

  Do zakonuwstąpił w Bolonii; ok. 1281 rozpoczął studia w Paryżu, uzyskując1295 doktorat (pierwszy wśród karmelitów); 1297 zostałwybrany gen. zakonu; 1305-08 prowadził wykłady nauniw. w Paryżu; 1307 był pap. doradcą w sprawie —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD, Gerald Św. OSB abp.

  ur. w regionie Quercy( F r a n c j a ) , zm. 5 XII 1109 w Bornos (pd. Hiszpania).

  J a k o zakonnikw opactwie Moissac (pd. Francja) współpracował za b p em Toledo B e r n a r d em (1086-1126) w realizacji —» gregoriańskiejreformy na terenie Hiszpanii; był nauczycielemw szkole katedralnej w Toledo;

  mianowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt

Do góry