Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GERMAN

  Właśc. Grigorij Fiodorowicz Polewoj, abp,św. Kościoła prawosł., zm. 6 XI 1567 w Moskwie, organizatormisji.

  Pochodził z książęcego rodu; wstąpił do klasztoru św.Józefa w Wotokołamsku, gdzie prowadził życie zak. podkierunkiem Guriasza (późniejszego abpa Kazania) i kopiowałksięgi;

  1551-53 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERGANOS ZACHARIAS

  Metropolita prawosł., żyłw XVII w., teolog.

  Pochodził z wpływowej rodziny z Arty(zach. G r e c j a ) ; zaproszony 1 6 1 9 przez e l e k t o r a saskiego J a n aJerzego I do Niemiec, zdobył t am wykształcenie; 1 6 2 2 ogłosiłrozprawę teol. o unii Kościołów prawosł. i ewang.augsb.Catechismus Christianus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN I Św.

  ur. ok. 634 w Konstantynopolu, zm.ok. 733 w Platanion, patriarcha Konstantynopola, teolog.

  Był synem patrycjusza Justyniana (w linii bocznej potomekces. Justyniana I Wielkiego); 668 został włączony dostanu duchownego przy kościele Hagia Sofia; należał dowspółorganizatorów Soboru Konstant. III (681), na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERGONNE JOSEPH DIEZ

  ur. 19 VI 1 7 7 1 w Nancy,zm. 4 IV 1 8 5 9 w Montpellier, franc, matematyk.

  W 1 7 9 5 objął katedrę matematyki w Ecole Centrale wNîmes; 1 8 1 0 założył i do 1 8 3 1 redagował pierwszy matematycznyperiodyk „Ánnales de mathématiques pures et appliqu é e s " , który przyczyni! się do stworzenia współcz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBERT MARTIN OSB

  ur. 12 VIII 1 7 2 0 w Horb k.Tybingi, zm. 13 V 1 7 9 3 w Sankt Blasien (Schwarzwald), historykliturgii i muzyki kościelnej.

  Do zakonu wstąpił 1 7 3 6 w Sankt Blasien; po przyjęciu1 7 4 4 święceń kapł. podjął pracę w bibliotece klasztornej;1 7 5 9 - 6 2 odbył podróże nauk. po Niemczech, Włoszech i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERHARD JOHANN

  ur. 17 X 1582 w Quedlinburgu,zm. 17 V I I I 1637 w J e n i e , teolog luterański.

  Po studiach w W i t t e n b e r d z e , Jenie i Marburgu zosta! 1606s u p e r i n t e n d e n t em w Heldburgu, 1615 gen. s u p e r i n t e n d e n t emw Koburgu, a 1616 profesorem teologii na uniw. w Jenie.

  W odróżnieniu od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERBET PHILIPPE OLYMPE bp.

  ur. 5 II 1 7 9 8 w Polignyk. Besançon, zm. 8 VIII 1 8 6 4 w Perpignan, filozof, teolog.

  Po studiach w Besançon i Paryżu przyjął 1 8 2 2 święceniak a p ł . ; od 1 8 2 4 wraz z F.R. de —* Lamennais'm wydawałmies. „Memoriał c a t h o l i q u e " , a 1 8 3 0 - 3 2 dziennik „L'Avenir";w obronie Lamennais'go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD z KREMONY

  ur. 1114 w Kremonie (pn.Włochy), zm. 1187 w T o l e d o (Hiszpania), tłumacz, przedstawicielszkoły filoz. w Toledo.

  Studiował filozofię we Włoszech,a nast. od 1134 w Toledo, gdzie jednocześnie uczytsię języka arab. i studiował dzieła filozofów a r a b . ; zaliczanyjest (oprócz -» Dominika Gundisalviego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD MAJELLA św. (brat CSSR)

  ur. 1 IV 1726w M u r o Lucano (prow. P o t e n z a ) , zm. 16 X 1755 w Materdomini-Caposele (prow. Avellino).

  Nie przyjęty do kapucynów z powodu słabego zdrowia,przez 3 lata był służącym bpa w Lacedonii; 1749 został warunkowoprzyjęty do zgrom, redemptorystów w Deliceto k.Foggi i 1752 złożył śluby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERARD ze STERNGASSEN OP

  Żył w XIV w., niem.teolog i mistyk, brat Jana ze Sterngassen.

  Po wstąpieniu dozakonu przebywał w Kolonii, gdzie zetknął się z —* Eckhartem;G. znany jest przede wszystkim j a k o autor (pozostającego w rękopisie) Pratum animarum, zw. również Medelaanimae languentis (dzieło odkryte przez M. Grabmanna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt

Do góry