Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GERSON WOJCIECH

  ur. 1 VII 1831 w Warszawie, zm.25 II 1901 tamże, malarz, ilustrator, pedagog, autor praco sztuce, organizator życia artystycznego.

  Studiował architekturę w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie,a 1845-50 malarstwo (głównie u J . F . Piwarskiego,C. Breslauera i M. Zaleskiego); uzyskawszy 1851 dyplom,związał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /5 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSONIDES, Lewi ben Gerson

  ur. 1288 w Bagnols(pd. Francja), zm. 1344 w Perpignan, żyd. filozof, egzegeta,matematyk i astronom (wynalazł tzw. lineał Jakuba orazulepszył camera obscura).

  Pisał po hebrajsku filoz.-mor. komentarze bibl. oraz komentarzedo dzieł Awerroesa. W głównym dziele MilhamotAdonai (Riva di Trenta 1560, L 1866; The...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /2 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONCJUSZ z JEROZOLIMY

  ur. ok. 395 w Jerozolimie,zm. ok. 480, mnich.

  Był uczniem Melanii M ł . ; po jejśmierci (439) przejął zwierzchnictwo nad podległymi jejklasztorami; należał do przeciwników —> nestorianizmu, atakże nauki Soboru Chalced. i opowiada! się za —> monofizytyzmem;

  prawdopodobnie jest autorem Bios tes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSS, Gers OTTO

  ur. 8 IX 1830 w Popiołach k.Węgorzewa, zm. 22 II 1923 w Królewcu, pastor ewang., pisarz.

  Po ordynacji (1857) był od 1864 prob, w Szczytnie i od1868 w Mrągowie, a 1885-94 s u p e r i n t e n d e n t em w ewang.-augsb. diecezji mrągowskiej. Po swym stryju Marcinie przejąłwydawanie Kalendarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONTOLOGIA

  (gr. geron starzec, logos słowo),nauka o starzeniu się, badająca wpływ wieku na funkcjonowanieżywego organizmu we wszystkich poziomach jego złożoności(molekule, komórce, organie, organizmie, całejpopulacji) w aspekcie biol. (g. biologiczna), med. (geriatrialub g. kliniczna) i społ. (g. społeczna).

  1. G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /11 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEROWSKI, Gierowski JAKUB ks.

  ur. 24 X 1794 wNowym Jazowie k. Jaworowa, zm. 5 IX 1850 we Lwowie.

  Studia filoz.-teol. odbył we Lwowie; 1817 w Križevci (Chorwacja)przyjął święcenia kapł. obrządku gr.kat.; 1820-22wykładał nauki bibl. i dogmatykę w nowo utworzonym semina r i um duch. w Szibeniku (Chorwacja) oraz prowadziłdziałalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSOM ben JEHUDA

  ur. ok. 950 w Metzu, zm. 1028w Moguncji.

  J a k o rabin założył i prowadził szkołę talmudycznąw Moguncji; uważany był za autorytet w komentowaniuPiccioksięgu; należał do jednego z pierwszych (w krajache u r . ) komentatorów —» Talmudu, a jego komentarz (dziśzaginiony) był uznawany przez wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSON JEAN

  ur. 14 XII 1363 w Gerson-lès-Barbyk. Rethel (Szampania), zm. 12 VII 1429 w Lyonie, działaczk o ś c , teolog i filozof, zw. doctor christianissimus.

  Studiował w Kolegium Nawarskim w Paryżu jako uczeń—» Piotra z Ailly; 1392 uzyskał licencjat, a po doktoracie1395 z teologii został kanclerzem uniw. w Paryżu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bean Dodano /04.10.2012 Znaków /7 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONA

  Staroż. Gerunda, bpstwo z IV w. w pn.-wsch.Hiszpanii (Katalonia), sufr. Tarragony.

  Pierwszym b p em G. byl św. Poncjusz (304), a j e g o następcąśw. Narcyz (307); 713-785 G. okupowali Arabowie (przejściowozdobywali ją t a k ż e 793, 798, 812 i 826); do G. włączonot e r y t o r i um zniesionego w końcu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIA SACRA

  Nazwa kilku serii wydawniczychzawierających hist, i statystyczne opisy bpstw, kapitul katedralnych,kościołów kolegiackich i par., klasztorów orazin. instytucji Kościoła rzym.kat. w Niemczech w okresieśredniowiecza.

  Pierwsze próby opracowań dokumentów kośc. pojawiły sięw XVI w., jednakże dopiero w XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 709

  praca w formacie txt

Do góry