Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GIEBŁO

  Parafia w dek. pilickim w diec. kieleckiej,eryg. 1 8 1 9 . G. ma kościół św. Jakuba, wzniesiony w 1. poł.XIII w. z ciosów wapiennych, 1-nawowy z prosto zamkniętymprezbiterium i prostokątną wieżą od zach.;

  niektóreokna i portal rom. zamurowano 1 9 1 1 w wyniku rozbudowy,podczas której kościół stracił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEBUŁTÓW (1)

  Parafia w dek. Bolechowice w archidiec.krakowskiej, eryg. zapewne w XIII w.; kościół św. Idziego

  Opata, wg J . Długosza, został ufundowany przez J u d y t ę , żonęWładysława Hermana. Obecny, wybudowany 1 6 0 0 - 0 4 , murowany,1-nawowy, z węższym prezbiterium zamkniętympółkolistą apsydą, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBSON JOHN CAMPBELL

  ur. 8 I 1849 w Kingston (Glasgow),zm. 25 XI 1919 w Chinach, misjonarz prezbiteriańskiegoKościoła.

  Jako duchowny prezbiteriański udał się1874 do pracy mis. w Szantou (Swatów) w pd. Chinach;1893-99 wykładał teologię swego Kościoła w United FreeChurch Colleges w Edynburgu, Glasgow i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBBONS ORLANDO

  ur. przed 25 XII 1583 w Oksfordzie,zm. 5 VI 1625 w Canterbury, ang. kompozytor.

  Od 1596śpiewa! w chórze król. kolegium w Cambridge, później byłwirginalistą i organistą w kapeli król. oraz organistą katedryWestminster w Londynie; 1622 otrzymał stopień doktoramuzyki w Oksfordzie.

  G. komponował utwory zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GICHON

  (hebr. gichon od giach, burzyć się), bibl.nazwa źródła w dolinie Cedronu, u stóp wzgórza Ofel wJerozolimie (obecnie Ain Sitti Miriam, Ź r ó d ł o NMP; arab.Ain Umm ad-Darag, Ź r ó d ł o Matki Stopni); nazwa jednejz 4 rzek raju, przepływających przez krainę Kusz (Rdz 2,13).

  W II tysiącleciu prz.Chr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBELINI i GWELFOWIE

  Stronnictwa polit, (procesarskie- gibelini i propapieskie - gwelfowie) dominującewe Włoszech w XIII-XIV w.; przetrwały do XVII w.Pojawienie się g. i g. jest związane z przeniesieniem sięna teren Włoch walk między 2 najpotężniejszymi rodaminiem. Hohenstaufów i Welfów o koronę ces. (—» Fryderyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIDE ANDRÉ

  ur. 22 XI 1869 w Paryżu, zm. 19 II 1951tamże, pisarz, laureat nagrody Nobla (1947).

  Pochodził z zamożnej mieszczańskiej rodziny hugenockieji wychowywany był w atmosferze surowego purytanizmu;decydujące znaczenie dla rozwoju jego osobowości miałdwukrotny pobyt 1893-95 w Afryce Pn.; 1909 (m.in. z J.Copeau)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /5 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBEON

  (hebr. gib'on wyżyna), bibl. miasto kapl. naterytorium Beniamina (Joz 21,17), pierwotnie zamieszkaneprzez Chiwwitów, którzy podczas podboju Kanaanu przezIzrael podstępnie zawarli z nim przymierze (Joz 9; 11,19).Koalicję 5 królów amoryckich przeciw G. pokonał Jozue wbitwie, opiewanej w jednej z najstarszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIANNINI PIETRO SchP

  Imię zak. F o r t u n a t o , ur. 1875w Colle di Val d'Elsa k. Sieny, zm. 2 XI 1928 w Wiedniu,pedagog.

  Po wstąpieniu do zakonu uczył m.in. w szkole wEmpoli; 1908-25 (z przerwą 1917-18) był l e k t o r em języka wł.na UJ, a później na uniw. w Wiedniu; należał do współzałożycielikrakowskiego Tow. Dante...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIDLE

  Parafia i dekanat w diec. częstochowskiej,s a n k t u a r i um maryjne prowadzone przez dominikanów orazdawna kartuzja.

  1. Pierwsze informacje o parafii we wsi G. pochodzą z 2.poł. XII w.; 1398 parafia G. znalazła się w spisach świętopietrza;do 1818 należała do archidiec. gnieźnieńskiej, do1925 do diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /6 436

  praca w formacie txt

Do góry