Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GIEBUROWSKI WACŁAW ks.

  ur. 6 II 1 8 7 7 w Bydgoszczy,zm. 27 IX 1 9 4 3 w Warszawie, muzykolog, kompozytor,dyrygent.

  Po studiach filoz.-teol. w Gnieźnie i Poznaniu, przyjął1 9 0 2 święcenia kapł. w Gnieźnie; był wik. w Wągrowcu( 1 9 0 2 - 0 4 ) i Witkowie ( 1 9 0 4 - 0 5 ) , administratorem w Duszniei Kruchowie ( 1 9 0 5 - 0 9 )...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDROYĆ SZYMON MICHAŁ bp.

  ur. 30 X 1764 w Wilkiszkach,zm. IX 1844 w Olsiadach, koadiutor i administratorżmudzki.

  W 1787 przyjął w Worniach święcenia kapł., poczym studiował teologię w Rzymie; 1798 uzyskał doktorat zteologii na Uniw. Wileńskim; z ramienia kapituly żmudzkiejby! członkiem Kolegium Duchownego Rzym.kat. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIECEWICZ, Gieczewicz JAN KONSTANTY CR

  ur.14 V 1858 w lisku k. Wilejki, zm. 12 XII 1936 w Wiedniu,historyk.

  Studiował prawo i historię na UJ, teologię w Innsbruckui Rzymie, gdzie 1889 wstąpił do zgromadzenia; 1890ufundował stypendium im. prof. J. Szujskiego na UJ, z któregokorzystali znani później historycy, i spłacił długi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDYMIN, Giedyminas

  ur. ok. 1275, zm. 1341 k.Wielony nad Niemnem, wielki książę litewski.

  Władzę objął 1316 po śmierci brata Witenesa; umocnil ją,podejmując wyprawy na Polskę, Ruś i Łotwę; zbrojnie i poprzezmałżeństwa utrwalił i rozszerzył związki z Rusią, zabezpieczającziemie ruskie przed najazdem tatarskim;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIECZ

  Wczesnośredniow. gród i parafie w dek. kostrzyńskimw archidiec. poznańskiej, z zespołem osadniczymGrodzisko, Grodziszcze, a od XVIII w. G r o d z i s z c z k o(nazwa ta utrzymała się w administracji kośc. na określenieparafii).

  1. Gród powstał między 800 a 900, powiększony z czasemo obwarowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /3 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIELNIEWSKI EDWARD ks.

  ur. 22 XI 1893 w Żarkach,zm. 21 V 1963 w Kielcach, prekursor odnowy liturgiczne j .

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Kielcachprzyjął 1919 święcenia k a p ł . ; 1922 ukończył prawo kan. na KUL; od 1923 byl prof, seminarium kiel. oraz red. „KieleckiegoPrzeglądu Diecezjalnego", a od 1927 także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIECZYŃSKI, Goetz FLORIAN ks.

  ur. 1 7 9 3 w RousinovieNovým k. Opawy, zm. 15 II 1 8 6 6 w Niegowie k. Wyszkowa,kompozytor.

  W 1 8 1 4 wstąpił do paulinów na JasnejGórze w Częstochowie i 1 8 1 5 złożył śluby zak. (przyjąłimię zak. Cyryl); był dyr. kapeli jasnogórskiej, a od 1 8 1 9kaznodzieją w kościele Świętego Ducha w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIELNIÓW

  Parafia w dek. Skrzynno w diec. sandomiersko-radomskiej.

  Parafię erygowano ok. 1455; od 1511 G.wymieniany jest jako miasto; 1869 utracił prawa miejskie.Kościół par. pod wezwaniem bł. —» Władysława z G. zostałwzniesiony 1861-66 w miejsce dawnego drewnianego z 1455,murowany, halowy z barokowym wyposażeniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEDROYĆ JÓZEF ARNULF bp.

  ur. 24 VII 1 7 5 4 w Kossakowszczyźnie-Giedrojciach k. Wilna, zm. 17 VII 1 8 3 8 wOlsiadach, mecenas kultury litew., tłumacz.

  Studia filoz.-teol. odbył 1 7 7 5 - 8 1 w Wilnie; po przyjęciu1 7 8 1 święceń kapł. studiował do 1 7 8 5 języki obce, teologięi prawo kan. w Rzymie; 1 7 8 6 został kanonikiem, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEBUŁTÓW (2)

  Parafia w dek. Gryfów Śląski w archidiec.wrocławskiej. Kościół par. w G. pod wezw. św. Michala Archanioła zbudowany ok. 1 5 0 8 , powiększony 1 6 6 8 , zosta!przebudowany 1 7 0 3 - 0 7 w stylu barokowym; otrzymał wówczassklepienia kolebkowe z polichromią o lud. motywach;

  1 9 6 6 - 6 7 wprowadzono do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt

Do góry