Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GIŻYCKI PAWEŁ SJ

  ur. 24 I 1692 w Wielkopolsce, zm.28 I 1762 w Krzemieńcu, architekt, dekorator, malarz i rysownik.

  Do zakonu wstąpi! 1710; filozofię studiował w Lublinie,a teologię w Krakowie; o jego studiach artyst. brak wiadomości.

  Od 1723 pracę artyst. łączy! z misjonarską; projektowałkościoły, klasztory i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZELA bł.

  ur. ok. 985, zm. 7 V 1060 (?) w klasztorzeNiedernburg w Pasawie, królowa węg., żona św. —* Stefana I,matka św. —> E m e r y k a , siostra ces. —» H e n r y k a I I .

  Była pod duchowym wpływem św. —» Wolfganga i kręgukośc. Ratyzbony; 996 wydana za mąż za przyszłego królaWęgier Stefana I, po objęciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIŻYCKO

  Dawne pol. Lec, niem. Lotzen, 1945 Łuczany,od 1946 G. - dla uczczenia G.H.M. —> Gizewiusza,siedziba parafii i dekanatu w kat. diecezji warm, oraz parafiiewang.augsb. i prawosławnej.

  W okolicach dzisiejszego G. poniósł śmierć męczeńską zrąk Prusów św. —» Brunon z Kwerfurtu; 1340 Krzyżacy zbudowaliw G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEWIUSZ, Gisevius GUSTAW HERMAN MARCIN

  ur.21 V 1810 w Piszu, zm. 7 V 1848 w Ostródzie, działacz społ.--nar., etnograf, tłumacz, publicysta, obrońca polskości naMazurach.

  Pochodził z pol. rodziny Giżyckich osiadłej na Mazurachw poł. XV w. i z czasem zgermanizowanej; teologię protest,studiował w Królewcu; od 1835 był kaznodzieją pol.-ewang.w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GJELLERUP KARL

  ur. 2 VI 1857 w R o h o l t e ( Z e l a n d i a ) ,zm. 11 X 1919 w D r e ź n i e , pisarz duński.

  J a k o syn pastora rozpoczął studia t e o l . , ale pod wpływemG. Brandesa i lektur Ch. Darwina stał się ateistą i naturalista,czemu dał wyraz w powieściach En Idealist (Köb 1878),Del unge Danmark (Köb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEWIUSZ TYMOTEUSZ

  ur. 28 X 1756 w Olecku, zm.1817 w E ł k u , pastor ewang., pedagog, działacz społ., stryjGustawa.

  Od 1772 studiował teologię ewang. na uniw. wKrólewcu; tam też ukończył pol. seminarium nauczycielskie;1777 był zastępcą r e k t o r a szkoły w —> E ł k u , 1778 k a p e l a n emw G o ł d a p i , 1781...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZEL, Giselius EUSTACHY

  Właśc. Kisiel Ostati, zm.po 1655, pisarz — braci polskich. Ukończył akademię rakowską;1634-35 i 1638-39 był r e k t o r em szkoły braci pol. wKisielinie na Podolu; 1640 wskutek zastrzeżeń co do ortodoksjizosta! wykluczony ze zboru (przyjęty ponownie 1646).

  Przetłumaczył na język gr. O naśladowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIULIOTTI DOMENICO

  ur. 18 II 1877 w San Cascianovai di Pesa, zm. 12 I 1956 w Greve in Chianti, wł. poeta,publicysta, tłumacz.

  Twórczość lit. G. (podjęta w wynikuprzeżytego nawrócenia), pojmowana w kategoriach służbyi posłannictwa stanowi obronę bezkompromisowego katolicyzmu;jej żarliwość porównuje się często z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRAUDOUX JEAN

  Pseud. Andouard Maurice Cardelier,ur. 29 X 1882 w Bellac k. Limoges, zm. 31 I 1944 wParyżu, pisarz. Od 1903 kształcił się w Ecole Normale Supé r i e u r e w Paryżu, a nast. kontynuował studia w Monachium;1906 został l e k t o r em języka franc, na uniw. Harvard; brałudział w I wojnie świat.; 1916...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /4 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIZA, Ghisa WOJCIECH OFMConv

  ur. w 2. poł.X V I w. w Leżnie k. Kartuz, zm. 11 II 1636 w Przemyślu,działacz zakonny.

  Studiował w kilku uniw., m.in. w Królewcu(immatrykulowany 1593) i Padwie oraz w rzym. kolegiumśw. Bonawentury, gdzie 1612 uzyskał tytuł d o k t o r a naukwyzwolonych i teologii; przyjąwszy święcenia k a p ł . , był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kajetan666 Dodano /04.10.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt

Do góry