Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GŁÓD - STANOWISKO KOŚCIOŁA

  Posłuszny wezwaniu Chrystusa(Mt 25,35) Kościół od początku swego istnienia pomagabiednym i głodnym; obowiązek niesienia pomocy tym ludziomwynika z przykazania —> miłości bliźniego; dziełachrzęść, miłosierdzia pełnili początkowo —» diakoni, jałmużnicy(—> dobroczyńca) i —» bractwa miłosierdzia; z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWIŃSKI KAZIMIERZ ks.

  ur, 22 I 1862 w Obornikachk. Poznania, zm. 15 X 1946 w Żegocinie k. Pleszewa,kanonista.

  Studiował teologię w Rzymie, gdzie również uzyskałdoktorat z prawa kan. i licencjat z filozofii; po przyjęciu1888 święceń kapł. wrócił do kraju i był wik. w Biezdrowie,a od 1894 p r o b , w Żegocinie; popierał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOSY znad ODRY"

  Pierwsze czasopismo popularnonauk.na Śląsku Opolskim, kwartalnik wydawany 1918-24w Opolu przez Tow. Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. Redaktoramibyli księża: E. Szramek, A. Skowroński, P. Raczek,T. Bromboszcz (1918 naklad wynosił 1500-2000 egz.).

  Zamieszczało materiały na tematy społ., oświatowe i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOTOWO, Glotowo

  Parafia i ośrodek pielgrzymkowyw dek. D o b r e Miasto w diec. warmińskiej. Okręg głotowskiwzmiankowano 1290; 1312 G. miało p r o b . ; 1313 bp E b e r h a r dz Nysy wystawił dokument lokacyjny dla wsi G. na prawiechełmińskim (ponowna lokacja 1362), w którym uposażyłrównież kościół par. św. Andrzeja;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWA

  (hebr. rosz), w sensie właściwym oznaczaistotną część ciała człowieka (i zwierząt); często występujerównież na określenie całego człowieka, zwł. jednostki wodróżnieniu od większej grupy (por. Wj 16,16).

  I. W STARYM TESTAMENCIE - ochraniać czyjąś g. jest równoznacznez opieką nad całą osobą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /7 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOS ZIEMI ŚWIĘTEJ"

  Kwartalnik PobożnegoStow. Armii Św. Krzyża, wyd. 1909-20 i 1929-39 w Krakowieprzez Komisariat Ziemi Świętej na Polskę (klasztor BraciMniejszych Reformatów) - od 1912 jako mies., od 1932 -dwumies. i od 1934 ponownie j a k o kwartalnik;

  G . Z . Ś . redagowalikolejno komisarze Ziemi Świętej na Polskę -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWA KOŚCIOŁA

  Nazwa przysługująca JezusowiChrystusowi jako wcielonemu Synowi Bożemu oraz jakoOdkupicielowi i —» Kyriosowi, wyrażająca jego ścisły, organicznyzwiązek z Kościołem (—> eklezjologia I ) ; stosowanatakże do —» papieża na określenie jego znaczenia j a k o trwałegoi widzialnego źródła i fundamentu —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /7 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSKOWSKI MACIEJ

  ur. ok. 1590 w Sowinie k.Pleszewa, zm. 1658 prawdopodobnie we Wrocławiu, matematyk,poeta.

  Miał wykształcenie humanistyczne; 1623 zostało p i e k u n em dzieci sędziego wschowskiego Jana Szlichtynga,co ułatwiło mu nawiązanie k o n t a k t ów z ośrodkiem -* braciczeskich w Lesznie, a zwł. z R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSY na CZASIE

  Seria wydawnicza Księgarni św.Wojciecha, przeznaczona głównie dla ludności pol. w zaborzep r u s . ; zapoczątkowana 1906, kontynuowana była do 1927;55 pozycji ukazało się w nakładzie od 1500 do 5000 egz.;

  wydawane w G.n.cz. prace, m.in. Antoniego Szymańskiego,L. Halbana, J.S. Adamskiego, A. Woycickiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GŁOSY KATOLICKIE"

  Seria wydawnicza, nast.miesięcznik wyd. 1900-39 w Krakowie przez jezuitów (zinicjatywy H. Jackowskiego i W. Ledóchowskiego), organ—> Apostolstwa Modlitwy. Numer pierwszy był doda t k i em do mies. „Intencje Apostolstwa Modlitwy" (—»„Posłaniec Serca Jezusowego"), a niektóre późniejsze do—» „Sodalis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt

Do góry