Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GMUROWSKI ANDRZEJ OP

  Imię chrzestne Florian,ur. 30 I I I 1901 w Ostrowie Wlkp., zm. 4 X 1944 w Częstochowie,teolog.

  Po opuszczeniu seminarium duch. w Poznaniu wstąpił 1921do zakonu; 1922-27 studiował filozofię i teologię we Lwowie,a nast. w studium gen. zakonu w Saulchoir (Belgia), gdzie1925 przyjął święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHY

  Człowiek o zmniejszonej (niedosłyszący)lub całkowitej utracie (g. w ścisłym sensie niesłyszący) możnościsłyszenia i różnicowania dźwięków; g., u którego występujerównież niedorozwój mowy artykułowanej, określasię głuchoniemym.

  G ł u c h o t a może być spowodowana niedrożnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /7 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNADAUER VERBAND

  Świecki ruch w Kościeleewang.augsb. powstały w końcu XIX w. dla ożywienia życia rei. i wspólnotowego, opierający się na Piśmie św. i —>Augsburskim wyznaniu wiary.

  G.V. powstał na podłożu ruchu —> przebudzeniowego;rozpoczęte 1888 w Gnadau k. Magdeburga zjazdy zielonoświątkoweodbywały się co 2 lata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUPOTA

  Niezgodność rozumowania lub postępowaniaz obiektywnym, zaakceptowanym systemem zasad poznawczych(g. poznawcza) bądź wartości motywacyjnych (g. praktyczno-moralna); wynika z niedoskonałości aktu woli, częstoz niewiedzy, także nieuświadomionej i niezawinionej; decydujeo sytuacji społeczno-jednostkowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNANA PRAKASAR SWAMINADAR OMI

  ur. 30 VIII1875 w Manipaj (pn. Sri L a n k a ) , zm. 22 I 1947 tamże, misjonarz,historyk.

  Do zgrom, wstąpił 1897 w Jaffna j a k o alumn seminariumdiec. i 1901 przyjął święcenia k a p ł . ; 1904 rozpoczął w Nallurapostolat mis.; założył ok. 40 stacji mis. i doprowadził dokonwersji ok. 3000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMEINER FRANZ XAVER

  ur. 6 I 1752 w Studenicy(Słowacja), zm. 27 III 1824 w Grazu, teolog, prawnik.

  Postudiach na uniw. w Grazu, przyjął 1774 święcenia kapł.;od 1784 był prof, historii Kościoła i prawa kan. na uniw. wGrazu, gdzie pełnił też funkcję dziekana wydziału filoz.(1808-18) oraz rektora.

  Jego dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHOWO

  Parafia w dek. kościańskim w archidiec.poznańskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1252, była do 1518własnością klasztoru cysterek w Owińskach; par. G. powstałaprzed 1298; dawny, drewniany kościół par. św. Katarzynyr o z e b r a n o 1751 i zbudowano nowy, murowany z cegły w stylupóźnobarokowym, 1-nawowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUBCZYCE

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej (do1945 w diec. ołomunieckiej); G., j e d n o z najstarszych miastna Śląsku, wzmiankowane 1107, lokowane na pocz. XIII w.na prawie niem., wytworzyło nast. własne prawo miejskie,tzw. głubczyckie, przyjęte przez wiele miast na terenieCzech, Moraw i Węgier; 1270 przeszło p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWIŃSKI SAMUEL bp.

  ur. po 1700 w Głownie, zm.14 IX 1776 we Lwowie.

  W 1727 został kanonikiem lwowskim,od 1728 był d e p u t a t em na trybunał koronny, a od 1733 kanclerzemi kustoszem kapituły; 1733 otrzymał prowizję nabpa sufragana lwowskiego jako tytuł, bp Hebronu;

  1733-37i 1757-59 był a d m i n i s t r a t o r em a r c h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUBCZYN, Głupczyn

  Parafia i ośrodek obrony polskościw dek. złotowskim w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej(od 1972).

  Wieś G. wzmiankowana jest 1350 jako posiadłośćszlachecka; 1468 została zniszczona; od 1588 miała kościółpar. Świętej Trójcy, zbudowany przez Andrzeja Kościeleckiego,opata z Bledzewa, właściciela G . ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt

Do góry