Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GNIDOVEC JAN FRANCIŚEK CM bp.

  ur. 29 IX 1873w Wielkim Lipowcu (Słowenia), zm. 3 II 1939 w Lublanie,sługa Boży.

  Po studiach teol. w Lublanie przyjął 1896 święceniak a p ł . ; odbył również studia z zakresu filologii klasycznejna Uniw. Wiedeńskim, które ukończył 1905, uzyskującdoktorat nauk filol.; nast. wykładał filologię i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW, irytacja

  (łac. ira), uczucie silnej i uogólnionejaktywizacji organizmu, ukierunkowujące podmiot do atakufiz. lub werbalnego (—» agresja), najczęściej na osoby (takżena przedmioty i sytuacje), które są przeszkodą w realizacjiróżnych potrzeb (—» frustracja); niekiedy g. bywa kierowanyna własną osobę.

  I. W BIBLII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /9 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNAPHEUS WILHELM, van der Voldergraft

  ur. ok.1493 w Hadze, zm. 29 IX 1568 w Norden (Fryzja Wsch.),działacz reformacyjny, autor sztuk dla t e a t r ów szkolnych.

  Studiował 1511-16 na uniw. w Kolonii, gdzie przyjął równieżświęcenia kapł.; 1520-28 był r e k t o r em szkoły łac. wHadze; 1523 i 1525 był represjonowany za krytykę Kościołai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMEINER HERMANN

  ur. 23 VI 1919 W Alberschwende( A u s t r i a ) , zm. 26 IV 1986 w Innsbrucku, twórca i prezydentSOS Kinderdorf International (—* Federacja Wiosek DziecięcychSOS).

  Po śmierci matki wychowywany był przezsiostrę; 1940 wcielony do Wehrmachtu, walczył na fronciswsch.; 1946 rozpoczął studia med. w Innsbrucku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHOWSKI ŁUKASZ OCD

  Imię zak. Wacław odśw. Eliasza, ur. 1644 na Pomorzu, zm. 13 IV 1705 w NowymWiśniczu k. Bochni, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1672 w Krakowie po kilkuletniej służbiewojskowej; 1677 przyjął święcenia kapł.; był przeorem wNowym Wiśniczu (1682-85), Lublinie (1685-88) i Krakowie(1691-94) oraz prowincjałem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNATOWSKI JAN ks.

  Pseud. Jan Łada, ur. 22 VII1855 w Skarzynówce (Podole), zm. 9 X 1925 w Warszawie,krytyk lit., pisarz. Po ukończeniu 1876 gimnazjum odbywałstudia politechniczne w Rydze, a nast. na wydziale filol.w Wiedniu i Krakowie (głównie u prof. S. Tarnowskiego);

  od 1880 podróżował po Włoszech i Grecji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINA

  (z niem. Gemeinde), jednostka samorządu lubadm. podziału terytorialnego (—» geografia); w sensie rei.oznacza od starożytności wspólnotę Żydów (—» diaspora), odczasów apost. - wspólnotę chrześcijan (—» gmina chrześcija ń s k a ) ; po rozpowszechnieniu się chrześcijaństwa g. przekształciłasię w —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHÓW (1)

  Parafia w dek. skierniewickim w archidiec.warszawskiej.

  Wieś G. wzmiankowana 1359, była własnościąabpstwa gnieźn. i miała kościół par. św. Wacława (wymieniony1419); nast. drewniany ufundował 1499 prymasFryderyk Jagiellończyk; od końca XVII w. znajdowały się wnim słynące laskami: rzeźba Pan Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINA CHRZEŚCIJAŃSKA

  W pierwszych wiekachchrześcijaństwa określenie wspólnoty ochrzczonych i wierzącychw —» Jezusa Chrystusa jako Pana i Boga (niekiedynazywana — ekklesia, np. Dz 8,1); w sensie pastoralnoteol.synonimem g.ch. jest —» parafia, a w ruchach odnowy posoborowej—> wspólnota.

  Pierwsi chrześcijanie tworzyli zorganizowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUCHÓW (2)

  Parafia w dek. tureckim w diec. włocławskiej(do 1818 w gnieźn.), powstała na przełomie X I V i XV w.

  Pierwotny kościół par. MB Śnieżnej, wspomniany jest w 2.poł. XV w., drugi zbudowany przed 1607, konsekrowanypod wezw. św. Macieja Apostoła, odbudowany ok. 1751,modrzewiowy, spłonął 1919; na jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry