Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY - Warstwy zaniedbane i robotnicy

  Kościół swą opiekuńczą działalnością obejmował występujące w każdym kraju trzy grupy społeczne:młodzież rzemieślniczą, robotników rolnych i chłopów, gdyż uważał, że byli najbardziej zaniedbani wzakresie ekonomicznym, oświatowym i moralnym. Inicjatywa wychodziła od duchownych, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne poglądy katolików

  Katolicy na ogół zajmowali się niedolą ludzi biednych z religijnym nastawieniem na dobroczynność, anie na rozwiązywanie kwestii społecznych, podobnie jak z historycznym nastawieniem na powrót dopatriarchalnej i korporatywnej przeszłości, a nie na dostosowanie się do nowej rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia Piusa X

  Zaniepokojony wielością błędnych idei zanim został papieżem, Pius X tym bardziej je zwalczał, gdy objąłStolicę Apostolską. Dzieło Alfreda Loisy’ego dostało się na indeks już 16 grudnia 1903 roku. Encyklikainaugurująca pontyfikat przestrzegała przed rerum novarum molitores, którzy stawiają pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauki katolickiej

  Potępienie modernizmu encykliką Pascendi przyjęto w niektórych środowiskach jako tamę dla rozwojunauk kościelnych. Stało się to nawet obiegową oceną w późniejszym czasie, w rzeczywistości zaś one sięrozwijały, nawet najbardziej kwestionowana biblistyka i historia religii, choć nie można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY

  W drugiej połowie XIX wieku dokonywał się szybki rozwój nowoczesnych państw. Rozwijał się też katolicyzm,ożywiony jak nigdy dotąd działalnością społeczną. Zdołał bowiem w własnej świadomościprzełamać narzucany przez liberalizm pogląd, że religia jest prywatną sprawą człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angielski katolicyzm postępowy

  Napięcia w katolicyzmie angielskim, wywołane grupą Ramblera, zmalały po nominacji Newmana nakardynała i znów wzrosły pod koniec XIX wieku. Obejmowały niewielki krąg osób, ale miały wpływnieproporcjonalnie duży do ich liczby.

  Część angielskich katolików pragnęła dokonać symbiozy religii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczny wymiar religii

  Dla rozwijającego się katolicyzmu w drugiej połowie XIX wieku ważne znaczenie miało znalezienie właściwegoustosunkowania się do społeczeństwa i jego życiowych problemów. Katolicy zrozumieli koniecznośćporzucenia poglądu liberałów, że religia jest wyłącznie indywidualną sprawą człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuski katolicyzm modernizujący

  We Francji kryzys katolicyzmu nie ujawnił się jako jednolity ruch, lecz jako różne postawy, przedewszystkim filozofów i teologów. Część filozofów stała pod wpływem Kanta lub Maurice’a Blondela, anawet innych kierunków, zawsze jednak przekonana, że jej poglądy należy uwzględnić w teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizm i integryzm

  Dawna nazwa ultramontanie zamknęła; pojawiła się nowa: integralni katolicy, którzy jeszcze bardziej niżtamci dążyli do integracji kościelnej nauki i życia, według swego modelu rzymskiego. Zwalczali oni zarównomodernistów, jak i katolików liberalnych. Wydawali książki, mieli własne czasopisma, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semimodemizm nieokreślony

  Według własnej wypowiedzi czołowego modernisty, Alfreda Loisy’ego, modernizm w ciągu dwóch latpo potępieniu znalazł się w pełnym zaniku. Jego przeciwnik wszakże, A. Cavallanti, stwierdził, że jakongiś arianizm i inne błędne kierunki zostawiły na długo poglądy nazwane semiarianizmem i temu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 294

  praca w formacie txt

Do góry