Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GNOZA - W OKRESIE ANTYCZNYM

  G e n e z a g. i jej pierwotneśrodowiska rozwojowe są do dziś przedmiotem sporu; jedynympewnym p u n k t em wyjścia są późniejsze pisma i wypowiedzizwiązane z hellenizmem pogańskim, —> judaizmemhellenist. i wczesnochrześc. literaturą; objawiona Bożamyśl zawarta w Biblii zetknęła się z g. zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /19 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOJNO

  Parafia w dek. chmielnickim w diec. kieleckiej;początki parafii sięgają prawdopodobnie 1. pol.XII w., lecz pierwsza wzmianka pochodzi z 1326; wtedyteż wspomniany jest kościół par. św. Jana Chrzciciela; 1677wzniesiono obecny kościół par., przebudowany w XVII iXVIII w., murowany z kamienia, barokowy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZA - W OKRESIE POSTANTYCZNYM

  G. j a k o wyraz pewnejstałej postawy filoz.-rei. i składnik wielu systemów myśliludzkiej obejmuje zarówno nurt ezoteryczny, wywodzący sięz gnostycyzmu i oddzielający wiedzę od wiary i rozumu, jakrównież synkretystyczną tendencję poszukiwań jednościwiedzy ludzkiej i wiary; oba te kierunki, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /12 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM

  (gr. gnostikos poznawczy), dualistycznenurty filoz.-rei. (—> dualizm I-II) obejmujące różnorodnesystemy i ruchy, które pojawiły się głównie w II w. po Chr.,nawiązujące do idei —* gnozy; wywołały reakcję Kościoła,przyczyniając się do jego doktrynalnego i instytucjonalnegowzmocnienia (—» gnostycyzm I I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA

  Najstarsza prowincjakośc. w Polsce, powstała 1000 w —> Gnieźnie; odegrała(zwł. do 1772) szczególną rolę w integracji życia kośc. i nar.Polaków; 1821-1946 metropolia gnieźn.-pozn.; zarządzającym.g. metropolita pełni jednocześnie urząd -» prymasa Polskii nosi tytuł —> legatus natus (—» gnieźnieńska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Najwcześniej osiedlili sięw a.g. benedyktyni, zakładając prawdopodobnie w czasachkróla Bolesława Chrobrego opactwa w Trzemesznie i Łęczycy(zniszczone 1034-38 w czasie walk wewn.); pierwsze trwałefundacje benedyktyńskie powstały w Mogilnie (2. poł. XI w . ) ,Jeżowie (poł. XII w.) i Kościelnej Wsi (ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /15 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - STATYSTYKA

  Najwcześniejsze dane pochodzą z ok.1512; a.g. obejmowała wówczas 8 archidiakonatów (w tymt e r y t o r i um wieluńskie), 9 oficjalatów okręgowych, 41 dekanatów,673 parafie; 1644 - 8 archidiakonatów (w tym terytori um wieluńskie), 2 oficjalaty gen. (Gniezno, Łowicz), 7oficjalatów okręgowych, 11 kolegiat, 43...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - DZIEJE

  1. O k r e s y p r z e ł o m o w e - Na prośbę—> Bolesława Chrobrego a.g. została eryg. 999 przez pap.Sylwestra II; fakt ten ogłoszono 1000 na zjeździe gnieźn.(—> Gniezno 1); 1036-38 reakcja pogańska i najazd księciaczes. Brzetysława całkowicie zdezorganizowały życie kościelnea.g.; pełną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /33 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

  1. G r a n i c e -Brak dokumentów - fundacyjnego i erekcyjnego a.g. z 1000nie pozwala ustalić jej pierwotnych granic; zgodnie z postulatamiszkoły historyczno-prawnej uważa się, że pierwotne granice a.g. pokrywały się z granicami plemiennymi i polit.;po raz pierwszy terytorium a.g. określiła bulla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /20 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW BOŻY

  Reakcje i postawy Boga opisywanepojęciami zaczerpniętymi z psychologii ludzkiej (—> a n t r o p o -patyzm), a wywołane odrzucaniem przez człowieka Bożej miłości(Iz 54,7-8; Oz 11,9); przedstawiany często j a k o nieszczęściaspotykające jednostkę, naród czy świat; jest teżznakiem lub zapowiedzią —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /4 651

  praca w formacie txt

Do góry