Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GODLEWSKI LUCJAN ks.

  ur. 1818 na Wileńszczyźnie,zm. 22 II 1876 w Białyniczach k. Mohylewa, teolog i duszpasterz,działacz narodowy.

  Po studiach teol. w Akademii Duch. w Wilnie przyjął1841 święcenia kapł. i wykładał w tejże Akademii, a nast. w seminarium duch.; zaangażowany w działalność niepodległościową,1848...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z TRAM kard.

  zm. IV 1245, wł. kanonista(—» dekretaliści).

  Wykładał prawo cywilne w Neapolu i kan.w Bolonii; był audytorem kancelarii pap. do spraw spornych(auditor litterarum contradictarum), a 1244 pap. Innocenty IVmianował go kardynałem.

  Przed 1241 G. zredagował —»glosę do Dekretalów Grzegorza IX i kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI MARCELI ks.

  ur. 15 I 1865 w Turczyniek. Łomży, zm. 26 XII 1945 w Aninie (Warszawa), działaczspołeczny.

  W 1886 ukończył seminarium duch. w Sejnach; 1888przyjął święcenia kapł. i 1889 wyjechał do Rzymu, gdzieodbył studia teol., uwieńczone 1893 d o k t o r a t e m ; po powrociedo kraju pracował w duszpasterstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD z VITERBO

  ur. 1125 w Viterbo, zm. po1202 tamże, saski kronikarz i poeta.

  Po studiach filoz.-teol.w Bamberdze był (przez prawie 40 lat) k a p e l a n em i notariuszemw kancelarii króla Konrada I I I , ces. Fryderyka I Barbarossyoraz ces. Henryka VI; uczestniczy! w wielu poselstwach(ok. 40 razy do Rzymu, gdzie m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI MICHAŁ abp.

  Pseud. Gozdawa, ur.21 X 1872 w Warszawie, zm. 20 V 1956 w Krakowie, historykKościoła.

  Studiował w seminarium duch. w Warszawie, a nast. wAkademii Duch. w Petersburgu; 1901 przyjął święceniakapł. w Warszawie, po czym studiował historię Kościoławe Fryburgu Szwajc, uzyskując 1903 doktorat teologii;

  w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODIN GUILLAUME PIERRE, Wilhelm Piotr z Godin OP kard.

  ur. ok. 1260 w Bajonnie, zm. 4 VI 1336 w Awinionie,filozof szkoły tomistycznej, teolog, dyplomata.

  Od 1279 studiował w Brives filozofię, której nast. nauczałw Orthez (1281), Bordeaux (1282) i Condom (1283), a1284-86 teologię w studium zak. w Montpellier; 1287-96wykłada! w Bajonnie, Condom, Montpellier...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODNOŚCI KOŚCIELNE

  Zaszczytne urzędy kośc.dające precedencję i jurysdykcję przywiązaną do urzędu,np. dawniej —» archidiakon (w odróżnieniu od tzw. personatówdających precedencję, ale bez jurysdykcji); w znaczeniuwęższym - urzędy i tytuły w kapitułach, które wg K P Kz 1917 składały się z p r a ł a t ów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODIN HENRI

  ur. 13 IV 1906 w A u d e u x k. Besançon,zm. 17 I 1944 w Paryżu, działacz kościelny.

  Do seminariumduch. wstąpił 1926 w Montciel, a 1930 do zgromadzeniazak. synów miłości (Fils de la Charité); studia ukończy! wInstytucie Kat. w Paryżu i 1933 przyją! święcenia kap!.;1934 opuści! zgromadzenie zak. i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODFRYD, Geoffrey z MONMOUTH bp.

  ur. ok1100 w Monmouth, zm. 1154, ang. kronikarz. Kształcił sięprawdopodobnie w klasztorze benedyktyńskim w rodzinnymmieście, a 1129-50 w Collegium Saint George w Oksfordzie;był archidiakonem w Monmouth; 1152 został bpem SaintAsaph (Walia).

  G. jest a u t o r em kroniki napisanej ok. 1136Historia Regum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODNOŚĆ

  (łac. dignitas), szczególna wartość —» człowieka( I I I C) jako —* osoby pozostającej w relacjach interpersonalnych(ostatecznie do osoby Boga), uzasadniającychi usensowniających życie osobowe, a także pozytywnie wartościującarelacja do własnej osoby i grupy (np. zawodowej,klasowej, narodowej), z którymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /5 201

  praca w formacie txt

Do góry