Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GODZINA RÓŻAŃCOWA OJCA JUSTYNA, Father Justin Rosary Hour

  Rei.-spot, audycja radiowa w StanachZjedn. i Kanadzie w języku pol., zainicjowana 1931 w Buffaloprzez M. Justyna —* Figasa OFMConv w celu integracjipol. wychodźstwa.

  Inicjatywa wykorzystania radiofonii dla integracji Poloniiamer, zrodziła się wśród pol. franciszkanów konwentualnych,których prowincjał Figas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZIESZE WIELKIE

  Parafia w dek. Kalisz II wdiec. włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  Wieś G., wzmiankowana1295, należała do dóbr opatowskich abpów gnieźn.;parafia G., eryg. w X I V w., została 1673 prepozyturą par.z kolegium mansjonarzy; pierwotny kościół par. św. BartłomiejaApostoła, drewniany, zbudowany w XV w. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA ŚWIĘTA

  Jedna z praktyk rei. ku czci -»Serca Jezusa ( I I ) , związana z objawieniami św. MałgorzatyMarii Alacoque (1674) w Paray-le-Monial, w których Chrystusprosił ją, by każdej nocy z czwartku na piątek (1 godz.przed północą) rozważała jego mękę w Ogrodzie Oliwnymw celu wyjednania miłosierdzia Bożego dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA

  (gr. i łac. hora), j e d n o s t k a mierzenia czasustanowiąca 1/24 część doby, przejęta z Egiptu, po raz pierwszypotwierdzona w IV w. prz.Chr. przez Arystotelesa.

  Wyodrębnianie mniejszych od dnia i nocy j e d n o s t e k czasudokonywało się stopniowo; najpierw ze względów wojskowychpodzielono noc na 3...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /2 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINKI

  (horae parvae, cursus horarum, ordo parvus),wotywne nabożeństwo (o prostym układzie poetyckimi przejrzystej strukturze stylowej) zbudowane na wzór oficjumkośc. (—» godziny kanoniczne) ku czci boskich osób, ichprzymiotów i tajemnic oraz NMP i świętych; nazywane dużymig. lub małym oficjum (—» oficjum m a ł e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /14 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA CZYTAŃ

  Pierwsza z —> godzin kanonicznychw posoborowym układzie —> liturgii godzin (dawna —>j u t r z n i a , matutinum lub wigilia); zachowując w chórze (—»konwentualna celebra) charakter godziny nocnej, zostaładostosowana do odmawiania o każdej porze dnia (KL 89 c;Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin, w: Liturgia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINY KANONICZNE

  (łac. horae canonicae), jednaz nazw modlitwy pubi. Kościoła (obok officium divinum,cursus, preces canonicae, opus Dei w —» benedyktyńskiej regule,od XIII w. —> brewiarz, a od reformy soborowej —>liturgia godzin), rozłożonej na różne pory dnia i nocy w celuich uświęcenia przez uwielbienie Boga; przepisana i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /28 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA DUSZPASTERSKO - KATECHETYCZNA

  J e d n a z form posługi słowa w Kościele kat. w Polsce, wprowadzonaz inicjatywy katechetów po 1961 (w związku z wycofaniemnauki religii ze szkół) w miejsce drugiej godzinykatechezy; stanowiąc jej uzupełnienie i kontynuację maj e d n a k charakter bardziej duszpast. niż dydaktyczny; istniejedo dziś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZISŁAW BASZKO

  ur. ok. 1230, zm. po 1295,kanonik pozn., kronikarz.

  Był skarbnikiem bpa pozn. BogufałaII, swego protektora, a 1256-73 kustoszem pozn.kapituły k a t e d r a l n e j ; 1265 (po śmierci bpa Bogufała III)wyjeżdżał do Rzymu w sprawie obsadzenia bpstwa pozn.;po 1273 wstąpił prawdopodobnie do zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA MIŁOSIERDZIA

  J e d n a z form nabożeństwado —» miłosierdzia Bożego.

  W czasie objawień FaustynieKowalskiej ze Zgrom. Sióstr MB Miłosierdzia w Krakowie--Łagiewnikach Chrystus wskazał sposoby nabożeństwa doMiłosierdzia Bożego, m.in. polecił odmawiać o godzinietrzeciej modlitwę (w formie — drogi krzyżowej lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt

Do góry