Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GOLDSMITH OLIVER

  ur. 10 XI 1728 w Pallas k. Ballymahon(Irlandia), zm. 4 IV 1774 w Londynie, pisarz.

  Syn pastora anglik., uczył się 1744-49 w Trinity College(Dublin), uzyskując stopień bakalarza; nast. studiowałmedycynę w Edynburgu (1753) i Lejdzie (1754); 1763 zostałczłonkiem The Literary Club zał. przez S. Johnsona i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIARDZI, waganci

  Młodzi wędrowni poeci średniow.,głównie anonimowi, wywodzący się najczęściej spośródduchownych; nazwa ich pochodzi prawdopodobnie odGoliasa, legendarnego bpa mającego prowadzić rozwiązłytryb życia (wg niektórych źródeł nazwa ta sugeruje odwołaniesię do bibl. postaci G o l i a t a ) .

  Poezja g...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLDTMANN JÓZEF JOACHIM bp.

  ur. 21 III 1782 wWejherowie, zm. 27 III 1852 w Sandomierzu, działacz społ.i kościelny.

  Święcenia kapł. przyjął 1806 w Warszawie; do1828 był wik., a nast. proboszczem w Zgierzu, gdzie współdziałałw zakładaniu osiedli fabrycznych i opiekował sięprzybywającymi tam cudzoziemcami; był kolejno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICE

  Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Cedynia w dek. chojeńskim w diec. szczecińsko--kamieńskiej ; do reformacji G. były parafią w diec. kamieńskiej.

  Zachował się kościół św. Jakuba A p o s t o ł a z 3. ćwierciXIII w.; jest to prostokątna budowla z wyodrębnionymp r e z b i t e r i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLEJEWKO

  Parafia w dek. jutrosińskim w archidiec.poznańskiej (od 1446).

  G., j a k o dawny gród Czestram,wzmiankowane 1136 w bulli pap. Innocentego II, miałokościół par. Wszystkich Świętych, wzniesiony na pocz.XII w., należący do abpstwa gnieźn.; 1520 Wojciech Chojeńskizbudował nowy drewniany kościół, do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLENIÓW

  Parafie i dekanat w diec. szczecińsko--kamieńskiej (od 1972). Dawna osada słow. nad rzeką Iną,zw. na pocz. XIII w. Golinog, otrzymała 1268 prawa miejskieod księcia -> Barnima I; do 1630 G. należał do książątz a c h . p o m . , nast. do Szwecji, od 1679 do Brandenburgii, od1720 do Prus, 1945 wrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLESZÓW

  Parafia w dek. cieszyńskim w diec. katowickiejoraz parafia ewang. w cieszyńskiej diec. ewangelickiej.

  G. jest wzmiankowany 1223 j a k o wieś, oddająca dziesięcinęklasztorowi norbertanek w Rybniku; parafia G., powstałaprawdopodobnie w 2. poł. XIII w., wymieniona jestdopiero 1447; kościół par. św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLCE

  Wieś z zabytkowym kościołem w par. Rudkiw dek. mirosławieckim w diec. koszalińsko-kotobrzeskiej.Wieś G., pierwotnie Dobrzyca, zał. w XVI w. przez Golcówz Kłębowca, miała 1540 kościół; obecny kościół św. Antoniegoz Padwy, wzniesiony 1669 z fundacji Golców, jestryglowy, salowy na rzucie prostokąta, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLGOTA

  (aram. golgoltä, Miejsce Czaszki - Mt 27,33;Mk 15,22; J 19,17; Czaszka - Łk 23,33; synonim łac. Calvaria),miejsce ukrzyżowania —» Jezusa Chrystusa.

  Nazwa G. pochodzi przypuszczalnie od okolicznych skał,k t ó r e kształtem przypominają ludzkie czaszki (por. rä'sgłowa - częste w arab. toponimii określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOIÁS

  Diecezja w środk. Brazylii (do 1937 stolica stanuG . ) , sufr. Goiânii; od 1745 p r a ł a t u r a niezależna, podniesiona1826 do rangi diec. j a k o sufr. Bahia (Säo Salvador da Bahia),nast. Mariany;

  od 1932 metropolia z sufr. P o r t o Nacionaloraz p r a l a t u r a m i : Bananal, J a t a i , Sao José di Alto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt

Do góry